İçeriğe geç

Ay: Temmuz 2012

HAL BİLEN BİR YÂRE GİDEYİM

Bir iyiliğe yüz kötülük var oldu
Cihanda elem keder bana yar oldu
Nidem artık bu dünya bana dar oldu
Çare Mevla’m derdim bana kâr oldu

Dürüstler sıkıntılı sahteler tok oldu
İyiler azaldı zalim ve kötüler çok oldu
İnsanlık bozuldu iyilik ve ihsan yok oldu
Medet ya Rab kötüler çok iyiler yok oldu

Af Mevla’m ben günahkâr bir neferim
Günahım ve kayıbım çok azdır zaferim
Şehadet yolunda olsa idi keşke seferim
Hatalıyım Mevla’m affet aciz bir neferim

Çok oldu maddi ve manevi kayıplarım
Çirkinliklerin yanında azdır tayyiplerim
Bilmem acep nicedir günah ve ayıplarım
Hatalıyım Mevla’m ben nefsimi ayıplarım

Münacatım var tek yaratıcı en büyük bire
Bizi layık eyleye nebi zişan şayi ani takdire
Altında cem olmak nasibeyle sancağı kebire
Hatalıyım Mevla’m affeyle öyle girem kabre

Oldum şaşkın divane bilmem nere gideyim
Mutlaka her halimizi bilen bir yâre gideyim
Yüce Rabbim göster bir yol bir çare gideyim
Günahlarım çok tek bağışlayıcı bire gideyim

İNSAN VE EDEP

Olsan da zengin tüccar ağa paşa
En yüksek rütbe ile çıksan da başa
Ecel gelince yatırırlar çamura yaşa
O ecel gelmeden illa edep illa edep

Günahına tövbe et vur başın taşa
Salih amel işle ömrü geçirme boşa
Kabirde amelinle kalırsın baş başa
O kabre girmeden illa edep illa edep

Ne yaparsan yap illa edep ile yaşa
Ne gelirse edepsizlikten gelir başa
Edepsizlik etme küfre düşersin hâşâ
Nerede olursan ol illa edep illa edep

Edepli hayat ne güzel bir meziyet
Edepsiz yaşam ise kerih bir vaziyet
Edepsizlik ise edepliye bin bir eziyet
Asil bir hayat için illa edep illa edep

Nefistir en büyük tuzak ve kapan
İslam ve edeptir insanı insan yapan
Terki edeptir gayri İslami yola sapan
İslami bir hayat için illa edep illa edep

Eğer insanım diyorsan edebini takın
Edepsiz hayat nefis ve şeytana yakın
Nerede olursan ol edepsizlikten sakın
Meşru bir hayat için illa edep illa edep

İnsan edebini taşırsa gerçek insandır
Edebini taşımayan insan ise noksandır
Edepsiz insan seviyesiz yerle yeksandır
İnsani bir hayat için illa edep illa edep

Akıl ile iman paha biçilmez bir cevher
Edep akıl ile imanı destekleyen bir yaver
İnsan akıl iman ve edep ile yaratanı sever
Aklı İmana destek için illa edep illa edep

Akıl iman edep ile insan çok münevver
Şükrü sabırla insan her işte olur muzaffer
İhlâslı amel ile ilmi icra etmek pek muteber
Münevver bir hayat için illa edep illa edep

Gerçek insan Salih amel ile fail bir insandır
Akıl ve edep ile insan aslına mail bir insandır
Edepsiz insan ise daim zelil ve zail bir insandır
Gerçek insanlığı ispat için illa edep illa edep

Edepsizliktir her türlü nice kötülüklerin başı
Beraberinde getirir daim hep lüzumsuz dalaşı
Başlatır nice yanlış haksız hem gereksiz savaşı
Edepsiz ile dalaşmamak için illa edep illa edep

Yüksek seviyeli edepliye bir çiçek vaazdır
Seviyesiz edepsize kâinatın varlığı bile azdır
Edeple seviyeli yaşamak çok güzel bir tarzdır
Yüksek seviyeli bir hayat için illa edep illa edep