İçeriğe geç

Ay: Ekim 2012

Erbakan’ın Yolu ve Uzak Birileri

Rahmetli Erbakan’ın yolunu kesen birilerinin vermiş olduğu akıl ile birileri rahmetli Erbakan’ın yolunda olduğunu söylüyor. Amma ve lakin bu çok açık bir istismar değil mi? Çünkü rahmetli Erbakan’ın yolu ne rahmetli Menderes’in, ne rahmetli Özal’ın, ne de sizin yolunuzdur. Rahmetli Erbakan’ın yolu Selahaddin Eyyübilerin, Alparslanların, Hazreti Fatihlerin, Yavuzların, Kanuni ve Abdülhamit Hanların yoludur. Rahmetli Menderes’in, rahmetli Özal’ın ve sizin de yolunuz ise yolunu şaşırmışların, yani siyonist Amerika’nın ve Avrupa’nın çıkmaz sokak yoludur. Erbakan’ın yolunda olmak her kişinin işi değil ancak ve ancak er kişinin işidir. Eğer er kişiliğiniz var ise hemen D-8’leri hayata geçirip İslam birliğini oluşturun. Vahşi AB rezilliğinin kuyruğunu bırakıp yüzünüzü İslam âlemine dönmedikçe hâlâ Erbakan’ın yolundayız demeniz açık bir istismar ve çok komik bir şekilde abesle iştigal değil midir? Hocamız boşuna demedi,  bu işler çoluk çocuk işi değildir diye… Evet, bir insanın yapmaması gerekenleri yapmaması, yapması gerekenleri yapmasından daha evladır. Siz Türkiye gibi altı yüz elli yıl İslam’ın öncülüğünü yapmış ve hâlâ İslam’ın öncüsü sayılan bir İslam ülkesinde yapılmaması gereken çok çirkin işler yapın, sonra da Erbakan’ın yolunda olduğunuzu iddia edin, bu Erbakan’a ve ulu ecdadımıza hakaret değil midir? Eğer hâlâ ne yaptık derseniz, yaptıklarınız kırkları geçti hangi birini sayalım ki! Avrupa rezilliği ne dediyse harfiyen hepsini yaptınız. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Bakanı da oldu ama İslam Birliği Bakanımız yok. Bundan sonra daha neler yapacağınızdan çok büyük endişelerimiz var. Şimdi de Erbakan’ın yolundayız demeniz geçmişteki istismarlarınızın teyidi değil mi? Mesela istismarlarınızın birkaçı: Biz Erbakan’ın talebeleriyiz biz de Milli Görüşçüyüz ve biz Erbakan’la anlaşarak bilinçli olarak çalışıyoruz vs. gibi böyle diyenlere ve böyle düşünenlere atfolunur ki; bu düşünce ve söylemler Erbakan’a ve onun yolundan gidenlere iftira olur bu da ayıptır ve çok günahtır. Lütfen milleti aldattığınız yeter artık! Ama bugün bu millet uyutulmaya ve aldatılmaya gayet müsait bir hale getirildi. Çünkü gazı alınıp uyuşturuldu.

Tüm yanlış ve çirkin olumsuzlukları hatırlattığımız zaman da eh olsun, Ergenekon şöyle oldu ya eh olsun, van minut dedi ya Kur’an seçmeli ders oldu ya oldu da görelim bakalım nasıl olacak. KİT’leri bittirdiler şimdi de topraklar satılıyor deyince de satılsın Avrupa’da Türkler market açıyor ya… Avrupa’da Türkler market açıyor da fakat yabancılar altı yüz dönüme kadar toprak alıyorlar. Acaba bu millet aradaki bu farkı mukayese edemiyor mu? Evet, anlamıyor, mukayese edemiyor ve etmek istemiyor. Çünkü günümüz insanının midesine, gözüne ve kulağına hitabeden haramlar mani oluyor da onun için maddi güç ve çoğunluk nerede ise orada yer almayı tercih ediyor.

Bir de zaten şimdi öyle bir hal oldu ki memlekette dört türlü şampiyon güç var.

Bir BOP’çular, iki TOP’çular, üç POP’çular, dört diyalogcular. Bu dört şampiyon gruba hiç ağzımızı açıp bir şey diyemiyoruz, adeta kutsal bir kurum haline geldiler. Fakat devlet kutsaldır. Eğer idareciler de İslami ve insani değerleri koruyabilirler ise o zaman kutsal sayılırlar. Evet, şimdi hiç kimse kusura bakmasın ama BOP Eş Başkanlığı yapanlar, Ve Avrupa hayranları asla ve kat’a Erbakan’ın yolundayız diyerek milleti aldatmasın ve şu beş tehlikeyi de unutmasın: BOP- TOP- POP- Diyalog ve Avrupa hayranlığı bu milleti kutsal değerlerinden koparıyor. Çok büyük tehlikelere sürüklüyor ve daha çok sürükleyecek Eh ne diyelim Hazreti Mevla bu millete hak ve hakikatte birleşip bilumum meşru işlerde nice hayırlı şampiyonluklar nasip eylesin. Âmin…

YAŞADIĞINI ZANNEDEN ÖLÜLER – 1

Ey âdemoğlu kaldır başını şöyle bir bak semaya nice ayetler var,
Bu ayetlerde meşru akıl ve idrak sahipleri için çok hidayetler var,
Ayetleri anlamayan nice gafillerin hâlâ hallerinden şikâyetler var,
Ey kendini ayık sanan uyurlar göremediğiniz daha nice ibretler var,
Uyanalım ey millet yanlışları yanlış mercilere nice şikâyetler var.

Her kabre gireni ölü zannetme yaşadığını zanneden nice ölüler var,
Her kaybeden değil kazandığını zannedip kaybeden nice deliler var,
Her ilim göreni adam zannetme hor hakir gördüğün nice veliler var,
Ey kendini adam sanan kravatlılar bilemediğiniz daha nice neler var,
Uyanalım ey millet yönetenler içinde akıllı geçinen nice deliler var.

Başkalarının emeği üzerine taht kuran nice nankör zalimler var,
Dünya menfaatine dokunur diye gerçeği gizleyen nice âlimler var,
Hizmet diye insanlığa ve İslam’a zarar veren nice hain bilimler var,
Ey kendini âlim sanan cahiller çözemediğiniz daha nice ilimler var,
Uyanalım ey millet dürüstlerin hakkını gasp eden nice zalimler var.

Allah’ın selam ve rahmetini kendine reva görmeyen enayiler var,
Suyumuzu havamızı kirletip geliri dışarı giden hain sanayiler var,
Bu nasıl medeniyet insan üzerinde insanlık dışı vahşi deneyler var,
Ey kendini ilerici sanan aciz gericiler sezemediğiniz nice şeyler var,
Uyanalım ey millet hâlâ dostu düşmanı bilmeyen nice enayiler var.

Helal haram demeden haksız servetlerine servet katanlar var,
O zalimler servetlerine servet kata dursun nice aç yatanlar var,
Şanlı şehitlerimizin kanıyla sulanan topraklarımızı satanlar var,
Zalimler saltanat sürerken işçi memur çiftçi esnafa çatanlar var,
Uyanalım ey millet bizi sömürüp servetine servet katanlar var.

Uyanalım ordumuzun içinde askerimizi alnından vuranlar var,
Bizimle aynı safta durup askerimizin yoluna pusu kuranlar var,
Bu hain zalimleri bildikleri halde bunlarla aynı safta duranlar var,
Ajan-hain gerçek isimleri farklı nice Ahmet Mehmet Turanlar var,
Uyanalım ey millet bizden gözüküp de bizi aldatıp kandıranlar var.

Hz. Âdem’den günümüze İslam düşmanlarını dost sananlar var,
İslam dünyasını unutarak sahte Avrupa rüyasına aldananlar var,
Medeni zannettikleri kokuşmuş Avrupa sevdası ile yananlar var,
İslam âlemini geçip batmış haçlı Avrupa çöplüğüne konanlar var,
Uyanalım ey millet benliğini yitirip Avrupa rüyasına dalanlar var.

İslam’a aykırı ilahi diye kelime suçunun acep kaçını taşıyanlar var,
Müslüman geçinip kalbinin üstünde Hıristiyan haçını taşıyanlar var,
Haç belli de bilmeden kalbinin üstünde papanın tacını taşıyanlar var,
Bu nasıl Müslümanlık kalbinde sevgi ile küfrün maçını taşıyanlar var,
Uyanalım ey millet bizi birbirimize düşürüp olayları kaşıyanlar var.

YAŞADIĞINI ZANNEDEN ÖLÜLER – 2

Bulanık sel gibi kükreyip sonra köpük gibi sönenler var,
Van münit filan deyip sonra doksan derece dönenler var,
Felaha çıkan yolu şaşırmış yanlış yola girip övünenler var,
Asli mercilere yüz çevirip yanlış mercilere güvenenler var,
Uyanalım ey millet çıkış zannedip bataklığa yönelenler var.

Tarihi camiler onarım beklerken kilise ve surları örenler var,
Türk dilinde cami ile mescittir ibadethane ismini verenler var,
Mescitler kapanırken kiliselerin çoğalmasını hoş görenler var,
İslam’a hakaret edenleri karşılayıp yoluna da halı serenler var,
Uyanalım ey millet gaflet içinde yanlışları doğru görenler var.

Milletimizin töre ve törelerine hiç uymayan nice törenler var,
İktidarda kalmak için milleti aldatan bir alıp çok verenler var,
Fakir işçi esnaf erirken nice milyar dolar servetine erenler var,
Gelir kaynaklarımızı ele geçirip haksız zevki sefa sürenler var,
Uyanalım ey millet örf ve ananemize uymayan nice törenler var.

Biz dönmedik davamıza tam bağlıyız döndürülüp dönenler var,
Biz bölmedik fani çıkar için fitneye uyup davamızı bölenler var,
Biz davamızı kalbimize gömdük davalarını gizleyip silenler var,
Biz yönümüzü İslam âlemine döndük yönünü küfre dönenler var,
Uyanalım ey millet şahsi çıkar için gözü dönmüş bizi bölenler var.

Aramızda nice nankör hain öz vatandaşını fişleyenler var,
Avrupa Birliği uğruna aklı daralıp vicdanı genişleyenler var,
Adı reklâm olsun diye abesle iştigal caddeleri afişleyenler var,
Casusların oyununa aldanarak aptalca kardeşini şişleyenler var,
Uyanalım ey millet nice ihanet ve hak hukuk suçu işleyenler var.

Anlaşılmaz bir oyuna aldanıp kardeşini katleden caniler var,
Kendi çukurunu kazıp parmağıyla gözünü çıkaran deliler var,
Şehit ile tekbiri birbirinden ayıran laik gerici cahil valiler var,
Kardeşi kardeşe vurduran Müslüman ismi taşıyan Coniler var,
Uyanalım ey millet aldanarak kardeş katili adi cahil caniler var.

Batıl inançlarla hak İslam’ı aynı kefeye koyup övenler var,
Çıkarlarına ters düşmesin diye yanlışın arkasına sinenler var,
Yükseldiğini zannederek tepe taklak tabana doğru inenler var,
Osmanlı’ya hakaret eş değiştirip farklı faytonlara binenler var,
Uyanalım ey millet ecdadımızın düşmanlarını dost bilenler var.

Günümüzde helal haram demeden milletin malını yiyenler var,
Osmanlı’yı unutup hepimiz Bizans’ın çocuklarıyız diyenler var,
Tek tanrıya inananlar da cennete girecek diye sapık beyanlar var,
Daha buna benzer nice çok İslam itikadına aykırı hezeyanlar var,
Uyanalım ey millet zulmedip fakir fukaranın hakkını yiyenler var.

YAŞADIĞINI ZANNEDEN ÖLÜLER – 3

Diyalog diye haçlılara karışarak sarmaş dolaş karılanlar var,
Bu ne acı gaflet baş olmak için dost diye yılana sarılanlar var,
Fani koltuk sahibi olmak uğruna uhrevi davasından ayrılan var,
Dava koltuktan önemlidir desek öyle değil deyip sıyrılanlar var,
Uyanın ey gafiller Yahudi’den dost olmaz deyince darılanlar var,
Uyanalım ey dostlar dost diye yılana sarılanlar var.

Küfür ülkeleriyle dost olup İslam ülkeleriyle dövüşenler var,
Medeniyet buluşması diye medeniyetsizler ile sevişenler var,
İslam çizgisinden çıkıp yolunu şaşırıp yönünü dönüşenler var,
Diyalog, ılımlı İslam diye aldanıp parayla aktini değişenler var,
Yükseldiklerini zannederek tabana doğru alçalıp üşüşenler var,
Uyanalım ey dostlar düşmanla birlikte dostlarla dövüşenler var.

İslam diyarlarını kötüleyip ehli küfür diyarlarını övenler var,
İslam’a hakaret siyonist oyunu adi film dizi ve serüvenler var,
Dünyanın her yerinde zalim ile bir olup mazlumu dövenler var,
Gayrı İslami kanun ve kuralı savunup İslami kurala sövenler var,
İslam ve şeriatı bilmeyen kahrolası kahrolsun şeriat diyenler var,
Uyanalım ey dostlar batılı övüp kendi örfüne sövenler var.

Zekâtı unutup fakirin hakkı olan parayla umre hac yapanlar var,
Ey namazı terk eden zengin zekâtı ver ekmeksiz aç yatanlar var,
Medeniyet diye Müslüman kadınlarla küfrü izdivaç yapanlar var,
Fakirin hakkı zekâtı vermeyen zalim zengini başa taç yapanlar var,
Müslüman geçinip kadın erkek karışık seyre açık maç yapanlar var,
Uyanalım ey dostlar fakiri ezip zengini başa taç yapanlar var.

Dünya ziyneti cazip gelince davasından dönüp cayanlar var,
Dünyaya aldanıp mahşeri unutarak meşru yoldan kayanlar var,
İtikatları bozulunca da gayri meşru yaşantıları meşru sayanlar var,
İslam’la hiç bağdaşmayan aykırı küfre götürecek nice beyanlar var,
Hoca geçinip Ehli Sünnete aykırı İslam dışı mezhepleri yayanlar var,
Uyanalım ey millet dünyaya meyledip davasından cayanlar var.

Her kim ne yaparsa yapsın mutlaka aşikâre ve gizleri bir bilen var,
Tüm hata ve günahlardan geri duralım mutlaka bizleri bir bilen var,
Sahipliler güvenip hiç övünmesin mutlaka sahipsizleri bir bilen var,
Ey övünen avam cahil gafiller her halde mutlaka sizleri bir bilen var,
Kendinize gelin ey tuzu kurular mutlaka tüm çaresizleri bir bilen var,
Uyanlım ey millet mutlaka tüm amelimiz açık ve gizleri bir bilen var.

YAŞADIĞINI ZANNEDEN ÖLÜLER – 4

Çalışmadan geçinen kalp, ruhsuz ve heyecansızlar var,
Fakir fukaranın hakkına tecavüz eden vicdansızlar var,
Aramızda saf tutup İstiklal Marşı okuyan Fransızlar var,
Kendini adam sanıp akıllı geçinen akılsız izansızlar var,
Uyan ey millet Kur’an’dan ayet okuyan Kur’ansızlar var.

Öz vatanına ihanet edip çirkin suç işleyen kansızlar var,
Şehit cenazelerinde göstermelik saf tutan imansızlar var,
Milletin sırtından geçinen zalim acımasız amansızlar var,
Zalimler yalılarda hayat sürerken aç açık mekânsızlar var,
Uyan ey millet devletin malını yiyen hain ve zalim mizansızlar var.

Öz benliğini yitirmiş ne olduğunu bilmeyen bensizler var,
Siyasetçi geçinip kendini bilmeden konuşan densizler var,
Müslüman geçinip İslam’a hakaret eden hain dinsizler var,
Türküm diye övünen ruh ve genleri değişmiş gensizler var,
Uyan ey millet parmağıyla gözünü çıkaran beyinsizler var.

Bakıp görüp de anlamadığımız nice tehlikeli gizler var,
Dostunu düşmanını tanımayan bizi yıkan nice bizler var,
Aramızda bizden olmayıp bizi gözeten nice kem gözler var,
Atasözü diye bize yutturulan nice yalan yanlış şer sözler var,
Uyan ey millet yanlış safta durup bizi ezen nice özler var.

Vergi ile vatandaşı soyarlarken nice soygun ve talanlar var,
Suçsuz masumları hapiste çürütürken eşkıyaları salanlar var,
Milleti aldatmak için milletin doğru sandığı nice yalanlar var,
Profesör unvanına sahip cahil ve gafil nice sınıfta kalanlar var,
Uyan ey millet bizi aldatmak için küstahça yanlış yalanlar var.

İyi gidiyor teraneleri çok amma aleyhte nice gizli planlar var,
Bu nasıl Müslüman ülke namazını hâlâ nice gizli kılanlar var,
Dost zannedip koynumuzda beslediğimiz nice hain yılanlar var,
Kamuya açık olması gereken kapalı nice bir kamusal alanlar var,
Uyan ey millet aleyhimizde gizlice tehlikeli nice hain planlar var.

Medeniyet diye Avrupa Amerika’yı örnek alan adi kabalar var,
Çocuğunun elinden tutup eliyle ateşe atan gafil ana babalar var,
Ilımlı İslam dinler arası diyalog diye tehlikeli çirkin çabalar var,
İslam’ın safında durup İslam’ı yıkmaya çalışan sahte tebaalar var,
Uyan ey millet özelleştirme diye nice bir kayıplar ve hebalar var.