İçeriğe geç

Ay: Şubat 2013

MANALI SÖZLER (7) İKİLİ

Zikri olan mesafe alır
Zikri olmayan yolda kalır

Sabreyle ki riskin azalsın
Şükreyle ki rızkın çoğalsın

Daim hamt eyle gücün artsın
İstiğfar eyle ki günahın azalsın

Zikri çoğalt derecen yükselsin
Tefekkürü çoğalt nefsin alçalsın

Her beden bir tek adam amma
Her beden değil ki gerçek adam

Ben diyenler geri kalır
Biz diyenler mesafe alır

Ben diyenlerin işi biter
Biz diyenlerin bacası tüter

Ben diyenlerin tezi çürür
Biz diyenlerin sözü yürür

Ben diyenlerin icraatı üzer
Biz diyenlerin gemisi yüzer

Benler gelin biz olalım
Bizden sonralara iz olalım

Benler gelin bir olalım
Bizden sonralara pir olalım

Kiminin gözü havai nefs de
Kiminin de cenneti Firdevs de

Kiminin değeri yatında katında
Kiminin değeri Mevlanın katında

Kiminin değeri kendi denginde
Kiminin değeri Mevlanın indinde

Kiminin değeri dünya pazarında
Kiminin değeri Mevlanın nazarında

MANALI SÖZLER (8) İKİLİ

Şeriatı olmayanın beraatı olmaz
Kanaati olmayanın rahatı olmaz

Yersiz harcayanın yeri ve mekânı olmaz
Yersiz konuşanın her mecliste yeri olmaz

Merhameti olmayanın maneviyatı olmaz
Maneviyatı olmayanın medeniyeti olmaz

Önce taban sonra tavan tabansız tavan olmaz
Çürük temel üzerine asla sağlam tavan olmaz

Nefsine hâkim olmayan nesline hâkim olamaz
Sağlığını koruyamayan başkasına hekim olamaz

İradesi olamayan nefsini yenemez
Nefsini yenmeyen hasmını yenemez

Tarihini bilmeyenler tarifini bilemez
Tarifini bilmeyenlerde tabirini bilemez

Her kim ki sevmeyi sevmesini bilmez
Bilsin ki sevmeyi bilmeyenler sevilmez

Geçmişini tanımayan geleceğini tayin edemez
Nefsini terbiye etmeyen neslini terbiye edemez

Önünü iyi görmeyenler sonunu iyi göremez
Kendini bilmeyenler başkasına bir şey veremez

Eksiğini bilmeyen eksiktir mütekâmil denemez
Hatasını bilmeyen de avamdır ehli kâmil denemez

Secdede anlı yere gelenin savaşta sırtı yere gelmez
İmanla savaşanların hepsi şehittir onlara ölü denmez

Kültürüne sahip çıkmayan kimliğine sahip çıkamaz
Kimliğine sahip çıkmayan da kişiliğine sahip çıkamaz

MANALI SÖZLER (9) ÜÇLÜ

İnsan ne ekerse illa da onu biçer
Çalışıp okuyan başarı ile dersini geçer
Âlim odur ki ilmi ile amil olup takvayı seçer

Her kim ki ne ekerse elbet onu biçer
Hakiki ilim odur ki her iki cihanda geçer
Yiğitlik odur ki helal kazanıp helal yiyip içer

Toplu güçler kaleyi yerinden söker
Yalnız kalan bilekleri herkes kolay büker
Kenetsiz güçlerde tez çözülür hep içten çöker

Cennetin yolu takva ilim ve ibadetten geçer
İlim ile ibadetin yolu sabır ve gayretten geçer
Felahın yolun akıl iman şükür ve hamttan geçer

Bu günü değerlendirmeyen yarın gözyaşı döker
İçeride birlik sağlamayanlar dışarıda zorluk çeker
Kendini bilmeyen toplumlarda kendi içinden çöker

Beyninden konuşana yaklaş
Kalbinden konuşanla kucaklaş
Kendinden konuşandan kaç uzaklaş

Her meclisin bir usulü adabı vardır
Her meselenin bir usulü etabı vardır
Her mevzunun bir usulü hitabı vardır

Sahipsiz yok her şeyin bir sahibi var
Sahipli herkesinde hak bir sahibi var
Sahipsizlerinde mutlak bir sahibi var

Merdi mert yener yiğidi dert yener
Hububatı sam vurur insanı gam vurur
Demiri nem çürütür insanı gam çürütür

Meşru işi olan işi ile meşgul olur
Helal kazanan ise meşru bir kul olur
İşi olmayana da lain şeytan çok iş bulur

Hatasını bilmeyen sürekli hata yapmış olur
Hatalılar ile dost olan hatalı huy kapmış olur
Hatasını kabullenmeyende yanlış yapmış olur

Zulüm ile tahta çıkan dünya hem ahiret zelil olur
Din ile davası birleşen ise dünya ve ahiret halil olur
Muhtevası kalbe inmeyen imanda zayıf ve galil olur

Aslanın avından nice tilki ve çakallarda yediler
Aslan düşünce kendini adam sandı nankör kediler
Orman kanunu böyledir eh ne halin varsa gör dediler

Fayda vermez varsan da bin kere hacca
Boş ve geçersizdir kalpte iman olmayınca
Sahihi iman var ise kalpte fayda verir anca

Ne kadar bunalsan da harama uzatma elini
Her daim rabbine şükret şikâyet etme halini
Sık dişini hamt ile sabret isyandan koru dilini

Ruhlar âleminden geldik aldatıcı fani bir pazara
Aldık sattık ama doymadık cihanda gülü gül’i zara
Ne kazandık ne kaybettik anlamadan döndük mezara

MANALI SÖZLER (10) ÜÇLÜ

Gözler görür kulaklar duyar
Göz gördüğüne kulak duyduğuna
Mutlaka er veya geç usul yavaş uyar

Tüm canlılar arasında sevgi bir harçtır
Huzurlu bir hayat için sevgi bir ihtiyaçtır
Tüm canlılar illa ilgiye ve sevgiye muhtaçtır

İlim asla hiç paha biçilmez çok kıymetli bir taçtır
İlim ile hayat güzel bir yolculuk, madde ise bir baçtır
Ama ilmini icra eden adam gibi adam acep yüzde kaçtır

Kılıçlı kalkanlı yiğit savaşları bitti
Sonraki Savaşlarda Puştluğa doğru gitti
O Puştluk savaşları ise insanlığı felakete itti

Tarihte Atlı süvariler hep ileri karakoldu
Asil yiğitler ve atlar ile düşman denize doldu
Amma ne acıdır ki şimdi atlar kumar aracı oldu

İnsanoğlunu ister sağlığında ister hasta gör
İster neşeli olduğunda ister üzgün ve yasta gör
Ne şekilde olursa olsun hele bir ayağına basta gör

Devir Yağcılık devri var ise yağcılığın yağın
Daima çok güçlü ve sık olur çıkarcılarla bağın
Yoksa yağcılığın ve yağın çabuk kayar ayağın

Sevmezler yalakacılık yapmadıkça nedip neylesen
Büyük sıkıntıyı ondan bekle kime iyilik eylediysen
Dostların gün gün azalır eğer doğruları söylediysen

Sen yine her zaman her ortamda herkese iyilik eyle
Her zaman her yerde korkmadan hak doğruları söyle
Takdiri Mevla ya bırak bu iş böyle gelmiş gider böyle

Ne kadar kötülük ettiysen o kadar iyilik et denkle
Kötülüğü telafi etmek için iyiliğine bir yenisini ekle
Yaptığın iyiliklerin karşılığını ancak rabbinden bekle

İhlas sız amel tuzsuz yemeğe benzer
İlimsiz amel güçsüz kükremeğe benzer
Amaçsız amel karşılıksız emeğe benzer

Akıl iman ve hayâ bir bütündür hiç ayrılmaz
Hayâsını korumayanda asla davasını koruyamaz
Davasını korumayan iman ve hayâsını koruyamaz

Hamt ve şükreden kanaat ehlinin rızkı dar olmaz
Helali haramı karıştıran ticaretlerin sonu kar olmaz
Emir yasak bilip meşru yaşayanların sonu nar olmaz

MANALI SÖZLER (11) DÖRTLÜ

Fakirin gecekondusu zenginin
Villasından daha pahalıya mal olur
Adaletsiz zenginlerin yükü de daima
Her dem aciz ve fakir ahaliye mal olur

Doğru kimin ağzından ve elinden
Çıkarsa çıksın doğru hep doğrudur
Yanlış ta kimin ağzından ve elinden
Çıkarsa çıksın yanlış ta hep yanlıştır

Dünya imtihan içindir bunu bilesin
İmtihanı düşüne hak çizgiye gelesin
Takva üzere yaşayıp günahsız ölesin
Ölürken de herkes ağlaya sen gülesin

Günümüzde yiyenlerin yanına kalıyor
Niye yedin diyenlerin yanına kalmıyor
Yiyenlerin dostları ve rağbeti çok oluyor
Amma karşı duranlara rağbet hiç olmuyor

Kutsi değerler korunup yaşanmadıkça
Gayri meşru değerler meşruiyet kazanır
Eğer gayri meşru değerleri terk eder isek
Tüm kutsi değerlerimiz hâkimiyet kazanır

Sadakatli hak dostların müstesna
Ama sen yine sırrını Mevla ile kendi
Aranda tut çünkü insan ifşaya maildir
Hiç kimse Mevla gibi sadık dost değildir

Pantolon giyip kravat takınca
Var mı hocam bunda bir sakınca
Pek gözükmüyor hocaya bakınca
Sonra anlaşılır gelenekleri yıkınca

Öyle dostlar edin ki geniş günde değil
Asıl dar günde hep senin yanında olsun
Hep seninle hüzünlensin seninle dolsun
Daim seninle ağlayıp yine seninle gülsün

Akil ol marifet göster herkes sana koşup çağlasın
Adil ol sadakat göster herkes sana güven bağlasın
Amil ol maharet göster herkes senden fayda sağlasın
Kamil ol asalet göster ölünce sen sevin herkes ağlasın

Sormayın ağızdan ağız’a kulaktan kulağa taşıyana
Sorun işin içinde olup canlı olarak bire bir yaşayana
Uymayın olayları uzaktan seyredip karıştırıp kaşıyana
Uyun ateşin üzerini örtmeye çalışıp koru içinde taşıyana

MANALI SÖZLER (12) ÜÇ ŞEYE HAKİM OL

Üç nesneye iyi hâkim ol:
Bir adabına, iki gazabına, üç hesabına

Üç nesneyi iyi koru:
Bir hıfzını, iki nefsini, üç vasfını

Üç neseye yenilme:
Bir nefsine, iki hasmına, üç vasfına

Üç nesneye sahip ol: Bir maneviyatına
İki şahsiyetine, üç maddiyetine

Mana gidince nefse kul olursun
Madde gidince hasma kul olursun
Şahsiyet gidince paçavra pul olursun
Bunları koruyunca da hakka kul olursun

Allah için iyilik et ama alma yılanı koynuna
Merhamet edip alırsan nankör yılanı koynuna
İyiliğin kadar kötülük bekle şimdi aynı aynına
Sonrada ah eder üzülürsün nankörlerin oyununa
Merhametli ama eğilme hemen binerler boynuna