İçeriğe geç

Kategori: ADLİ ŞİİRLER

Ey Adalet! (3)

Ey adalet sen olmadan olmuyor
Sensiz hiçbir hak yerini bulmuyor
Fakir fukaranın tenceresi dolmuyor
Adalet Dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelidir

Adaleti katledenler acımasız oluyor
Aşina olup güçlünün yanında kalıyor
Çoğunluğa aldanıp orada yerini alıyor
Adalet Dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelisin

Ey adalet neredesin zulümler yakıyor
Zenginler israf içinde fakirler bakıyor
Zulüm zirve yaptı ateş yakıp su yıkıyor
Adalet Dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelisin

Sen kaybolunca çok arttı hile tuzak
Nice maddeciler kaldı sana çok uzak
Bazı saptırıcılarda, öküzün aradı buzak
Adalet Dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelisin

Adaleti katledenler adaletsiz kalacak
Ama mutlak bir gün hak yerini bulacak
Ey adaletsizler adalet size de lazım olacak
Adalet Dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelisin
           (28 / Ağustos / 2021)

Ey Adalet! (2)

Ey adalet yetti artık in raftan
Niceleri zulüm ile giydi kaftan
Bunları kurtar bu çılgın israftan
Adalet dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelidir

Ey adalet her işin başı olmalısın
Kıyamete dek hayatta kalmalısın
Önemini tüm dünyaya salmalısın
Adalet dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelidir

Ey adalet sen İslam’ın temelisin
Müslüman’ın en önemli amelisin
Tüm konuların başında gelmelisin
Adalet dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelidir

Ey adalet sen en güvenli kalesin
Sensiz olmuyor artık çıkıp gelesin
Özledik, nerede tutsak kime kölesin
Adalet dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelidir

Ey adalet senin diğer bir adın hak
Hele bir dön bizim halimize bir bak
Önümüz karanlık bize bir meşale yak
Adalet dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelidir

Ey Adalet! (1)

     (28 / Ağustos / 2021)

Ey adalet sensin her işin başı
Asla olmazsa olmaz temel taşı
Sana muhtaçtır her iş kuru, yaşı
Adalet dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelidir

Ey adalet gel artık neredesin
Sen bize mektepsin medresesin
Bizi felaha çıkaracak o karedesin
Adalet dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelidir

Ey adalet Kurumların temelisin
En kıymetli nesnelerin kemalisin
Zulme karşı buradayım demelisin
Adalet dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelidir

Ey adalet sen ölçüsün mizansın
Nice adi sinsi oyunları bozansın
Her hakkı yerine getirip yazansın
Adalet dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelidir

Hangi vadide hangi deredesin
Hangi bölgede, hangi yöredesin
Kimlere tutsak, hangi hücredesin
Adalet dinin, devletin temelidir
İnsanın olmazsa olmaz, amelidir

Adalet Her İşin Başı

Adalet olmalı her işin ilk başı
Müslümanın her işte mihenk taşı
Dünya ve ahiret her işinde yoldaşı
Adalet olmalı mutlaka her işin başı
İnsanlığın güvenliği için mihenk taşı
Zenginin kışlık sarayı yazlık evi var
Kiminin kışlık dairesi yazlık köyü var
Zekât verin ey zenginler fakirin neyi var
Adalet olmalı mutlaka her işin başı
İnsanlığın güvenliği için mihenk taşı
Sinsice geçirdiler ihanet nice yasaları
Dertleri koltuk, makam, kasa ve masaları
Bu işbirlikçilerin hiç yok mu hesap tasaları
Adalet olmalı mutlaka her işin başı
İnsanlığın güvenliği için mihenk taşı
Sömürücüler önce uyuşturup, sırtını oğar
Sonra okşayıp alıştırır artık rahatlıkla sağar
Sömürme taktiği alırken kurt, verirken zağar
Adalet olmalı mutlaka her işin başı
İnsanlığın güvenliği için mihenk taşı
Ey İslam âlemi mazlumlar çaresiz yakınıyor
Amma hala! İslam ülke yöneticileri bakınıyor
Hem de kaygısız ve sorumsuz bir tavır takınıyor
Adalet olmalı mutlaka her işin başı
İnsanlığın güvenliği için mihenk taşı
Nerede bağımsız yargının savcıları, hâkimleri
Bu kadar şâibeden sonra bu kurumun mukimleri
Sadece garibanlar üzerinde mi bunların hükümleri?
Adalet olmalı mutlaka her işin başı
İnsanlığın güvenliği için mihenk taşı

Adalet Kalktı Rafa

Medya matik olmuşsa bir millet
Ufkunu kaplamıştır her türlü illet
Artık peş peşe gelir, bin türlü zillet
Eh ister hakkı anlat ister ninni dinlet
Zengin sürer sefa, fakir çeker cefa

Adalet katledilip hükmü kalkınca rafa
Sömürücü zalimler sürüyor zevk-ü sefa
Garibanlar çekiyor dert, sıkıntı, çile, cefa
Hal böyle olunca çoğunluk zalimi mûdâfa
Zengin sürer sefa, fakir çeker cefa

Ey adalet sende ne şekil belli ne cemal
Sen tüm işlerimizde olmalısın ana temel
Olmazsa olmaz, her işin başı önemli amel
Ancak adalet ile tüm işlerimiz bulur kemal
Zengin sürer sefa, fakir çeker cefa

O toplum iflah olmaz olmuşsa, faize aşina
Haram karışmıştır suyuna, ekmeğine, aşına
Helal kazanıp sahip değilse toprağına taşına
Beklesin daha nice türlü, belalar gelir başına
Zengin sürer sefa, fakir çeker cefa

Eğer bir millet sade dünyayı almışsa kafaya
Gaflete düşüp dalmışsa çılgınca zevke sefaya
Bela ve musibete duçar olup düşmüştür tufaya
Bir düşer ise tufaya katlanır nice sıkıntı, cefaya
Zengin sürer sefa, fakir çeker cefa

Adli Dengeler (2)

ABD ye uydu kolumuzu bağladı koydular kotayı
Avrupa deyip ölçüsüzce ithalatta artırdılar potayı
Uydular Amerika, Avrupa, İMF ye şaşırdılar rotayı
Ticari dengeler bozulunca pek tutturamazlar notayı

Yabancı sermaye hâkim çalışırız boğaz tokluğuna
Kitleri peşkeş çekti hep takıldılar otorite boşluğuna
Milyonlar boş gezer arar durur yanarlar iş yokluğuna
İdari dengeler bozulunca bahaneleri gider çokluğuna

Dürüst liyakatli başlar tayin edip toplayıp dermediler
Torpil ile ehliyetsiz kadrolar aldı işi ehline vermediler
Kurumlar içinde soygun ve ihanetinin farkına ermediler
Ahlaki dengeler bozulunca hatalarını da hiç görmediler

Birliğimiz, beraberliğimiz bozuldu olduk şucu, bucu
Derin endişemiz var dostlar kurtlara kaptırdık pabucu
Artık kendimize gelelim, zalimlerin eline geçti ipin ucu
İlmi dengeler bozulunca batağa gider bu yolun sonucu

Türkiye ve orta doğuyu işgal planıdır boplar, bipler
Başımıza gelecekleri iyi bilelim canilerin elinde ipler
ABD yetmedi şimdi Avrupa da başladı yakın takipler
Akli dengeler bozulunca ilacı yok ki ne yapsın tabipler

Sade şekil değil insan bir bütündür ruh ile bedenden
Hayvan üstün nice kendini şekilde insan zannedenden
Daha çok şanslı ve akıllıdır hüsran batağın- a gidenden
İnsan ruhaniyettir ibaret değil ki Şekil den ve bedenden

Ormanda yaşayanlar bile ehildir rabbini bilmeyenden
Yabanlar dahi edeplidir insan diye ceddini bilmeyenden
Mahlûkat dahi çok terbiyelidir nice haddini bilmeyenden
Edebi dengeler bozulunca korkulur kendini bilmeyenden

Adaletler (2)

Sindirilmiş konuşamayan, diller ağlasın
İnsanlık dışı zulme insanlar, cinler ağlasın
Esaret altında olan milyonlar, binler ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Yanlış üzerine kurulmuş misaklar ağlasın
Haksız hukuksuz zalimane yasaklar ağlasın
Haksızca hücrede çürütülen tutsaklar ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Oyun uğruna zulme uğramış binler ağlasın
Küfrün bekası yok zulmeden hainler ağlasın
Mutlak hesap verecek adi zalim hinler ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Haksızca yok edilmiş iyilik ihsanlar ağlasın
Düşüncesini dile getiremeyen lisanlar ağlasın
Özgürce fikir beyan edemeyen insanlar ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

İmkânını kaptırmış aptal, enayiler ağlasın
Zalimlerin elinde kurumlar, sanayiler ağlasın
İnsanlar üzerinde nice vahşice deneyler ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Yıkılmış virane olmuş köyler, iller ağlasın
Açmadan solmuş lale, sümbül, güller ağlasın
Bahçede gülüne hasret kalmış bülbüller ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

İslam ve insanlığa fayda vermeyen ilimler ağlasın
İlmini hapsedip anlatıp öğretmeyen âlimler ağlasın
Bir gün hesap sorulur işte o zaman zalimler ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Adaletler (1)

Adalet bir yana diyet parası, pullar ağlasın
Özgürlük bir yana zulüm gören kullar ağlasın
Mutluluk bir yana mahzun yetim dullar ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Evladını doyasıya saramayan kollar ağlasın
Yollar belli hüsrana giden karamboller ağlasın
İyilik, ihsan, huzura kapalı kapılar yollar ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Suları kirletilen canlar kuşlar sunalar ağlasın
Evlatlarına doymadan kaybeden analar ağlasın
Nice olaylara sahne Nil, Fırat ve Tunalar ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Gafletle beyhude geçen günler dünler ağlasın
Ateşi bağrında taşıyan sineler, gönüller ağlasın
Zulüm ile geçmiş tarihi asri yıllar günler ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Yanlış yazılmış olaylar tarihler çağlar ağlasın
Oyun uğruna ıssız kalmış meralar dağlar ağlasın
Terk edilmiş viran olmuş bahçeler, bağlar ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Yurt dışına kaçırılmış beyinler bilimler ağlasın
İslam’ın aleyhine dönen dolaplar, filmler ağlasın
Sahtesiyle değiştirilen eşya eserler, kilimler ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

İslam ve insanlığa fayda vermeyen ilimler ağlasın
İlmini hapsedip, anlatıp, öğretmeyen âlimler ağlasın
Bir gün hesap sorulur işte o zamanda zalimler ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Adli Dengeler (2003) (1)

Bu ülkede iş ve aş bekleye dursun nice yüz kişi
Zevk-i sefa içinde yüzde on vicdanı, ters yüz kişi
Müstahaktır bize acep yüzde kaçtır çizgisi düz kişi
Adli dengeler bozulunca bu sistem çözmez bu işi

Yazık bu millet bu kadar kör duyarsız ve şaşımı
Ne iş az yabana varda çok özler uzay vatandaşımı
Ormanda yaşayanlarda yapmaz böyle bir paylaşımı
Asli dengeler bozulunca temiz ve doğrular saf dışımı

Bu ne iştir nasıl demokrasi medeniyet bunun neresi
Acep yok mu bu haksızlığın bu çarpıklığın bir çaresi
Sadece namusluya mı kapalı? demokrasinin penceresi
Örfi dengeler bozulunca boş kaldı fakirlerin tenceresi

İşgalci kapital sermaye, serbest piyasa ekonomisi
Gelir kaynaklarını kaptı yabancı sanayi coni, tomisi
Conilere yenik düştü nice esnaf, tüccar, üretici hamisi
Asri dengeler bozulunca zorda vatanın taşıyıcı gemisi

Hani nerede özgürlük Avrupa medeni insan hakları
Hepsi yalan sade dini ve ahlaki değerlerdir yasakları
Dünyanın her yerinde sömürü üzerine kuruldu çarkları
İnsani dengeler bozulunca var mı canavardan farkları

Nasıl bir adalet ki yiğitler tutsak hainler patron ağa
Bu gelir dağılımı yakışmıyor medeni denilen bu çağa
İşler tersine döndü hainler hâkim yabancılar doldu bağa
Mali dengeler bozulunca timsahla yarışır mı kaplumbağa

Sinsice Yahudi ve Siyonistler ayağımızın altını oyuyor
Topraklar el altından gizlice satılırken millet hala uyuyor
Artık uyan ey! Türkiye toprak ayağımızın altından kayıyor
Coğrafi dengeler bozulunca birçok kurumlar geri sayıyor