İçeriğe geç

Kategori: GÖNÜL

Ben Senin Nazını Çekemem Gönül (6)

Bazen kükrer coşar hızlanırsın
Bazen türlü edâlanır nazlanırsın
Bazen efkârlanır yanar sızlanırsın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Olmaz işler ile beni kurgularsın
Sitem eyler kinaye ile vurgularsın
Haksız ithamlar ile çok sorgularsın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Bazen neşeli şen coşar çağlarsın
Bazen öfkeli hazin hazin ağlarsın
Bazen üzgün olur yürek dağlarsın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Triplere girer nükte tafra yaparsın
Yüz asar kapıları yüzüme kaparsın
Hislere kapılır nice yanlış yaparsın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Bir dem olur farklı tavır yaşarsın
Bir dem olur bendini yıkar aşarsın
Bir dem olur arkına sığmaz taşarsın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Bir dem olur çağlar yürür koşarsın
Bir dem olur kabına sığmaz coşarsın
Bir dem olur efkârlanır hayatı boşarsın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül

Ben Senin Nazını Çekemem Gönül (5)

Pranga vurdun, bağladın kolumu
Sarıp, kuşattın, çevre sağı solumu
Engel koydun, kestin çıkış yolumu
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Ne dediysem, tutmadın sözümü
Nice bahane ile bağladın gözümü
Hatalar yaptın, yaktın içimi özümü
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Hüzün kattın ekmeğime, aşıma
Nice bin bir dertler, açtın başıma
Yeter artık, geldim belli bir yaşıma
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Erişilmez bin bir hayallere daldın
Çekilmez sevdalara, takılıp kaldın
Artık usandırdın beni benden, aldın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Ben usandım bıktım, sen bıkmadın
İçimi yaktın, yine içimden çıkmadın
Sinemi kor eyledin, dönüp bakmadın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Kaldıramam senin bu ağır tarzını
Karşılayamam her tür isteği, arzunu
Taşıyamam seni, kestin hayat şarzımı
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül

Ben Senin Nazını Çekemem Gönül (4)

Daha nice bir güzellikler istersin
Kendine has bir özellikler istersin
Her daim farklı tüzellikler istersin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Bahçe içinde konak katlar istersin
Lüks binekler, rahvan atlar istersin
Deniz sefası, seyahat, yatlar istersin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Güllü çiçek, bahar, yazlar istersin
Çayda yüzen ördek, kazlar istersin
Nice bir zevk-ü sefa, hazlar istersin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Köşkü saray, bağ, bahçeler istersin
Türlü ziynet, servet, akçeler istersin
Güllü, çiçekli, farklı lehçeler istersin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Hizmetinde ehil kişi, naslar istersin
Hem öncelik, hem iltimaslar istersin
Atlas ibrişimden has, libaslar istersin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Lüks saray, köşk, saltanatlar istersin
Duvarında nice pahalı, hatlar istersin
Zevk-ü sefalar, hazzı rahatlar istersin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül

Ben Senin Nazını Çekemem Gönül (3)

Olur, olmaz işe kafanı takarsın
Herkes yâr olmaz, niçin bakarsın
Başıma dertler açar, beni yakarsın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Huzura giden yollarımı tıkarsın
Neden hayat planları mı yıkarsın
Yine sitem eyler, karşıma çıkarsın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Hayal eder, âlemi gezer tararsın
Benim sinemde durur, beni arasın
Yeter artık, sinemde bana zararsın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Hayal kurar, yanlış yola saparsın
Söz tutmaz, neden yanlış yaparsın
Esen rüzgâr dan dahi nem kaparsın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Bazen hasbi hal olur, alır satarsın
Bazen sızlanır, derde dert katarsın
Bazen susar, derdini sineye atarsın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Benim içimde durup bana zararsın
Her şeyi beğenmez daima bikarasın
Hey gönül, acaba sen ne işe yararsın
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül

Ben Senin Nazını Çekemem Gönül (2)

Aklın hava-i yüksekte gezersin
Kalbur, elekten geçirir, süzersin
Söz dinlemez daima beni üzersin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Tüm yolları sade sen mi bilirsin
Nere gitsem sen benimle gelirsin
Engel olur birçok işlerimi çelersin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Nice işlerime hep sekte edersin
Daim kendi isteğini dikte edersin
Yine de burun büker, nükte edersin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Bazen tek başına bazen binlersin
Bazen öze döner, kendin dinlersin
Dertlerin ağır basar, sızlanır inlesin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
Daim istediğin yönde beni bilersin
Dilekleri sade kendine göre dilersin
Hayali hayat haritamı neden silersin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
En güzeli verseler yine özeli istersin
Yine razı gelmez, daha güzeli istersin
Güzeli de edalı ve süslü bezeli istersin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül

Ben Senin Nazını Çekemem Gönül (1)

Her işime bulursun bir bahane
Her şeyi istersin en iyi, en şahane
Nice bir nimet, ne istersin, daha ne
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül

Senin elinden acep nere gideyim
Nere gitsem gelirsin, nasıl edeyim
Aciz kaldım, nere gideyim nedeyim
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül

Garip başıma nice dertler getirdin
Sinemi yaktın gönül vasfını yitirdin
Hayati değerlerimi harcadın, bitirdin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül

Nere gideyim gönül senin elinden
Senin hesabın daima kendi dilinden
Asla hiç anlamadın, benim halimden
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül

Dertlerime nice bir dertler ekledin
Dertle gam yükünü sırtıma yükledin
Daima yine çözümü benden bekledin
Ben senin nazını çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül