İçeriğe geç

Kategori: HZ. MUHAMMED (S.A.V)

YA RESULALLAH (2)

Yüce Mevla’dan sonra tüm övgüler sizedir
Şefaatiniz ahir zaman şerefli ümmet bizedir
Size inen hazreti Kur’an en büyük mucizedir
Sizi övüp şefaatinizi umuyoruz Ya Rasülallah

Siz tüm Hz. peygamberlerin en mütekâmili
En mütekâmil kitabımız Hz. Kur’ anın hamili
Siz Kur’anı doğru anlayan en mütekâmil amili
Sizi bilmeyen acizleri kınıyoruz Ya Rasülallah

İlim ahlak ve sabrın yüce zirvesine erdiniz
Dünya tarihinde şerefli bir mücadele verdiniz
Yüce dava için büyük sıkıntılara göğüs gerdiniz
Sizi İlahi, şerefli yolda izliyoruz Ya Rasülallah

Makamınız Mahmud-u Muhammed Mustafa’dır
Ümmetinin görevi sizin hak yolunuzu müdâfâdır
Size hürmetsizlik ise tüm ümmetinize eza, cefadır
Sizi daim övgü ve hürmetle anıyoruz Ya Rasülallah

Ya Râsûlallah siz ümmetinize çok haristiniz
Siz tüm İnsanlığın takdirine şayan hem barizdiniz
Tüm peygamber efendilerimize ilk ve son varisi idiniz
Hz. Mevla’dan sonra sizi çok seviyoruz Ya Rasûlallah
Adınızın yanında adını yazmaya hayâ eden aciz bir
Ümmetiniz Şefaatinizi umar ümit ederiz Ya Rasûlallah

HİMMET VE ŞEFAAT YA RESULALLAH (2)

Hz. Mevla’nın en şerefli kulu, Resulü ve habibi
Tüm kâinatın onuru yaratılış gayesi ve müsebbibi
Mahzun gönüllerin ve buruk kalplerin şifası, tabibi
Hidayet Ya Hazreti Allah, Şefaat Yâ Resûlallah!

Yâ Rasûlallah siz ins-ü cinin önderi lideri ve rehberi
Ruhlar âleminden kıyamete dek insi cinin peygamberi
İnsanların en mükemmeli bütün hata ve yanlışlardan beri
Hidayet Ya Hazreti Allah, Şefaat Yâ Resûlallah!

Dünyaya teşrif buyurdunuz nura gark oldu semâvât-i zemin
Adalet huzur şeref buldu Cihan doğdu ol Muhammedülemin
Siz iki Cihanın sönmeyen nuru ve güneşi Rahmeten li’l âlemin
Hidayet Ya Hazreti Allah, Şefaat Yâ Rasûlallah!

Sizi zikirle şad olur tüm mahzun gönüllerin şakıyan bülbülü
Zikretmeyen kalpler ya marazlı ya mühürlü ya da yaşayan ölü
Siz hem Medine’nin hem on sekiz bin âlem ve iki cihanın gülü
Hidayet Ya Hazreti Allah, Şefaat Yâ Rasûlallah!

Sizin için âlemler ve cihan yaratılıp kuşatıldı süslü ve bezeli
Siz tüm peygamberlerin evveli ahiri yaratılmışların ilki ve özeli
Siz yaratılmışların ve tüm insanların en mükemmeli ve en güzeli
Hidayet Ya Hazreti Allah, Şefaat Yâ Rasulallah!

Yâ Rasûlallah âlemler sizin hatırınıza yaratıldı hak biliriz bunu
Saymakla bitmez asla zatınız ile ilgili onurlu hal mevzuu ve konu
Siz insanlığın onuru en şereflisi seyyidlerin öncüsü evveli ve sonu
Hidayet Ya Hazreti Allah, Şefaat Yâ Rasûlallah!

Yüce Rabbimizi ve sizi zikreyler buruk kalpler aciz dillerimiz
Yüce Rabbimizin merhameti sizin Şefaatiniz için kalkar ellerimiz
Yüce Rabbimiz mağfiret, siz Şefaat eylemezseniz ne olur hallerimiz
Merhamet ve Afv-u Mağfiret eyle
Ya Hz. Allah, Şefaat eyle Ya Rasûlallah!

EFENDİLERİN EFENDİSİ (2)

Ezanlar namaza çağrıdır hayye’alesselâh
Her kim namazı doğru kılarsa bulur felâh
Emri yasağı bilene tesir etmez hiçbir silâh
Emri yasağı en doğru bilen sensin Efendim

Allah-u Zülcelâl kendi adı ile yazdı adını
Adınız anıldıkça dünya doldurmaz miadını
Size bahşeyledi makam-ı Mahmud muradını
Kâinatın en yüksek makamı sensin Efendim

Mevla tüm Peygamberlere imam kıldı sizi
Sizin hatırınıza yaratıp rızıklandırdı hepimizi
Yaratılanların en şereflisi kıldı Âdemoğlu bizi
Tüm Peygamberlerin Efendisi sensin Efendim

Senin nurun yolunu açtı manevi âlimlerin
Bu cihana teşrifiniz yolunu kesti zalimlerin
Siz en yükseğine erdiniz tüm beşeri ilimlerin
Beşeri âlimlerin en yüce âlimi sensin Efendim

Adının hürmetine Mevla affetti Hz. Âdem’i
Hatırına Hz. Nuh’a vahyedip yaptırdı bir gemi
Çünkü gelecekti kâinatın en mütekâmil erdemi
İnsanlığın en mütekâmil erdemi sensin Efendim

Nice bakar görmez var sizden mucize soran
Görüp bilmezler mi ki en büyük mucize Kur’an
Dünya ve ahiret helâk olur anlamayıp karşı duran
Çok büyük nice mucizeler sahibi sensin Efendim
(SAV)

YA RESULALLAH (1)

Sizi sevmek ümmetin üzerine farz
Âli ahlakınız en yüce şerefli bir tarz
Sizden daha yücesini taşımadı bu arz
Sizi anamız babamızdan, canımızdan
Daha da çok seviyoruz Ya Rasülallah

Tüm canlar feda ve kurbandır bu yola
Kim istemez bu kutsal yola kurban ola
Bu yolun takipçisiyiz sapmayız sağa sola
Bu yolda daima kararlıyız Ya Rasülallah

Sizi ne kadar medhü sena eylesek azdır
Örnek yaşantınız tüm insanlığa vaazdır
Size hürmetle aczimiz Mevla ya niyazdır
Sizi överek örnek alıyoruz Ya Rasülallah

Dinimiz İslam yolumuz Sünnet ve kur’ an
Yolunda ölmeye kararlı seni seven her can
Bu Hak yol için can vermeye hazırız her’ an
Senin yolunun kurbanlarıyız Ya Rasülallah

Ümmetin senin yolunda Haktan yanadır
Şu an din İslam semavi dinler yanlış manadır
Yolumuz İslam itikadımız zatınız ile Kur, a’nadır
Sizi sevip Din-i İslam ı yaşıyoruz Ya Rasülallah

HAK YOL İSLAM

Sizi ve Hazreti Kur’an’ı başımıza taç eyledik
Kur’an, hadis ve sünneti şerifini miraç eyledik
Yüce makamınızı ziyaretle umre ve hac eyledik
Sizi önder Kur’an’ı rehber eyledik ya Resulallah

Ya Resulallah yolundan dönmemeye aht eyledik
Bu hak yolda ölünceye dek yürümeye caht eyledik
Tek gerçek din İslam yolunda seccadeyi taht eyledik
Başka yol bilmeyiz tek senin yolundayız ya Resulallah

Başka yol bilmeyiz hak yol Kur’an ve sünnet yoludur
Tek gerçek din İslam, adalet ve güzellikler ile doludur
İzmler filan abes hepsi hikâye, ne sağı ve ne de soludur
Başka izleri bilmeyiz sade senin izindeyiz ya Resulallah

Farklı oldu tüm peygamber efendilerimizin imtihanı
Çok uzun bir mücadele sonunda Hazreti Nuh’un tufanı
En ağırı sizin oldu çünkü siz tüm peygamberlerin sultanı
Başka değil İslam’ın yolunda imtihanındayız ya Resulallah

Hazreti Âdem’den beri süre geldi İslam’a karşı kinler
Her asırda vardı var olacak müşrik küfrü inadi eğimler
Kıyamete kadar devam edecek bu zalim nankör hainler
Başka eğim bilmeyiz meylimiz İslam’adır ya Resulallah

Üç büyük din üç semavi din tek tanrılı İbrahimi dinler
İslam’dan başka hak din yok ki nerden çıktı bu deyimler
Bunlar kimin projeleri kimdir necidir bu saptırıcı beyinler
Başka din bilmeyiz senin hak dinin üzereyiz ya Resulallah

Hak yol İslam’ı savunmak için bu yola baş koyacağız
İslam’a karşı çıkan cahil hainlerin yoluna taş koyacağız
Çirkin amellerini boşa çıkaracağız ellerini boş koyacağız
Başka kirli ameller çok amelimiz halisanedir ya Resulallah

Mevla’dan sonra iman ve itikatta siz en yüce muhatabımız
Hazreti Kur’an’dır tüm kâinatın ana yasası en yüce kitabımız
Sizin şerefli yolunuzda daima Din-i İslam’ı tebliğdir hitabımız
Başka kitaplar hükümsüz itikadımız Kur’an’adır ya Resulallah

EFENDİLERİN EFENDİSİ (1)

Varlığımız feda olsun senin yoluna
Kıyas değil cihanın tümü para puluna
Vasfınızı vermedi Mevla hiçbir kuluna
En güzel vasfa sahip sensin Efendim

Varlığınız kâinatın varlığına denktir
Hayat nizamınız tüm insanlığa örnektir
Size ümmet olmak zatınızı hak görmektir
Tüm örneklere örnek sensin Efendim

Ümmetin ebediyyen seni hak bilecektir
Ümmetin mutlak ruz-i mahşere gelecektir
Şefaatiniz ile ümmetinizin yüzü gülecektir
Tüm şefaatçilere şefaatçi sensin Efendim

Kâinattaki tüm varlıklar sana muhtaçtır
Varlığın ümmetin başına nurdan bir taçtır
Seni tanımak ins-ü cinne zaruri bir ihtiyaçtır
Tüm kâinatın efendisi sensin Efendim

Kâinatın varlığı sizin varlığınıza fedadır
Makamınız çok âlî çünkü mahbub-i Hüda’dır
Ahmed-i Mahmud ve Muhammed Mustafa’dır
Makam-ı Mahmud zatına mahsustur Efendim
Ezanlar Mevla’nın adı ile adınız bir çağrı nida
Yüce Mevla kılmasın şefaatinizden bizleri cüda
Tüm canlar canım olsa da tümü senin yoluna feda
Kâinattaki en yüce canlar cananı sensin Efendim
(SAV)

HİMMET VE ŞEFAAT YA RESULALLAH (1)

Yâ Rasûlallah, nasıl methi sena eyleyim ki pak-i zatını
Hak Teâlâ çok şerefli kıldı siz habibinin makam ve katını
Sizi meth-ü sena eylemek aşar biz acizlerin güç ve takatini
Hidayet Ya Hazreti Allah, Şefaat Yâ Rasûlallah!

Siz her daim ve her yerde hiç unutmadınız biz ümmetinizi
Siz samimi sadakatli ve adilsiniz hiç bozmadınız vaadinizi
Mevla biz acizlere nasip eyleye havz-ı kevser ile şefaatinizi
Hidayet Ya Hazreti Allah, Şefaat Yâ Rasûlallah!

Hak Teâlâ çok yüce kıldı kendi yüce katında sizin katınızı
Çok yüksek bir şerefe nail eyledi yazdı yüce adı ile adınızı
Mevla lütfeyleye bize göstere cennette yüce zatı ile zatınızı
Hidayet Ya Hazreti Allah, Şefaat Yâ Rasûlallah!

Efendim siz önder, liderimiz ümmetinin onuru ve baş tacı
Yaralı sinelerimizin dertli kalplerimizin tabibi nuru ve ilacı
Hak Teâlâ sadece size ikram eyledi havz-ı kevseri ve miracı
Hidayet Ya Hazreti Allah, Şefaat Yâ Rasûlallah!

Hak Teâlâ hatırınıza kabul eyledi Hz. Âdem’in duasını
Hz. İsa Efendimizin ise size ümmetlik muradını ve niyazını
İkram eyledi tüm Hz. nebi ve Peygamberlere İmamlık hazzını
Hidayet Ya Hazreti Allah, Şefaat Yâ Rasûlallah!

Yaratılmışların en yücesi tüm âlemi cihanın başı ve özdeşi
Gül demek yetmez tüm güllere hayat veren iki cihan güneşi
İnsanların en büyüğü en şereflisi hiç yok dengi benzeri ve eşi
Hidayet Ya Hazreti Allah, Şefaat Yâ Rasûlallah!