İçeriğe geç

Ay: Mayıs 2009

EY OĞUL – 1

-GÜNÜMÜZ GENÇLERİNE ATFEN-
Aklını kullan otur işinin başına
Helal kazan haram katma aşına
Sahip ol malına toprağına taşına
Oğul el bakmaz gözünün yaşına

İradeni kullan nefsin başına vur
Bilmem nedir seni çevreleyen sur
Akıbetini düşün doğru çizgide dur
Oğul zaman durmuyor yuvanı kur

Dıştan bakan bizi mutlumu sanıyor
Mutlu olmak nerede içimiz yanıyor
Oğul dostlarımız bizi seninle tanıyor
Senin parmağın bizim içimiz kanıyor

İmtihan ibresi sürekli çıkıp iniyor
Dünya araçtır birileri inip biniyor
Mevla bizleri imtihan edip deniyor
Oğul zaman insanı aldatıp yeniyor

Vakti gelince kuşlar yuva kuruyor
Coşkular ile dolaşıp kanat vuruyor
Şevkle yuva üzerinde uçup duruyor
Oğul yuvaları yüce Mevla koruyor

Ah biz niye anlamıyoruz birbirimizi
Tek vücut olarak bilelim kendimizi
Neden biz bilemedik derin derdimizi
Oğul yanıyoruz artık anla halimizi

Mevla sevmez anneyi babayı üzeni
Dost edinme hayal âleminde yüzeni
Adam sanma aklı havalarda gezeni
Oğul yıkılırız yıkma kurulu düzeni

Gerçeği gör pembe gözlükle bakma
Hedefini belirle bizi bunaltıp sıkma
Dünya ve ahiret geleceğimizi yıkma
Oğul üzüntüler ile bağrımızı yakma

Yüzler gülmüyor dert ile dolunca
Dertler ile yürüdük sabır yolunca
Ümitler hayal olur güller solunca
Oğul anlarsın inşallah baba olunca

Nice sıkıntı gördü talihsiz başımız
Gönlümüz hüzün dolu yıkık kaşımız
Oluk oluk içimize akıyor gözyaşımız
Oğul aptal yazılmasın mezar taşımız

Anneler babalar canını dişine takar
Sızlayıp yanar bağrımız gözler bakar
Denge bozulunca kalmaz gurur vakar
Oğul mahsun bakışların sinemizi yakar

Sular döner gider mecrasına akar
Bazen bakışlar beynimize çivi çakar
Dayanılmaz bu dert ciğerimizi yakar
Oğul kötü arkadaşlar geleceği yıkar

EY OĞUL – 2

-GÜNÜMÜZ GENÇLERİNE ATFEN-
Kalbinde etki tesir olsun sözümüzde
Ümit ışıkları hep parlasın gözümüzde
Daima hoş tebessüm olsun yüzümüzde
Oğul etme derman kalmadı özümüzde

Anlaşılmaz nice oyun var üzerimizde
Hep batıyor diken mi var sözlerimizde
Çok endişeler var ortak gizlerimizde
Oğul acı ızdırapları gör yüzlerimizde

Fani dünya yükü sırtımızdan inmiyor
Ah yanıyor ciğerimiz acılar dinmiyor
Yaşadığımız bu hayat içimize sinmiyor
Oğul anlasana zaman geri dönmüyor

Bunca feryadımız sana tesir etmiyor
Yalvarıyoruz bu yol felaha gitmiyor
Bu acıya gücümüz takatimiz yetmiyor
Oğul aklını kullan ocağımız tütmüyor

Dünya çıkmış ekseninden yan gidiyor
Bağrımız yanmış içimizden kan gidiyor
Başımız dönmüş özümüzden can gidiyor
Oğul sahipsizlikten hamam han gidiyor

Gel beraber arayıp bulalım ilacımızı
Güldür yüzümüzü artık gider acımızı
Vefanı göster yıkma tahtımızı tacımızı
Oğul sabrımız yetmiyor anla sancımızı

Gel geçmiş defterleri birlikte dürelim
Hayatı doğruluk ile mertlikte sürelim
Çok çalışalım yuvamızı birlikte örelim
Oğul inşallah baba ol birlikte görelim

Sorunları konuşalım hasbi hal olalım
Gerçek planlarla doğru karar kılalım
Anlaşılmaz sorunlara bir çare bulalım
Oğul düşünelim geleceğe tedbir alalım

Huzur isteyen gönüller hüzün dolmasın
Açmak isteyen güller açmadan solmasın
Ümitle başlayan planlar yarım kalmasın
Oğul ümitlerimiz sonuçsuz hayal olmasın

Biz senin gözünle mutlu mu görülüyoruz
Mutluluğu unuttuk ölüp ölüp diriliyoruz
Artık çok bunaldık boğuluyor geriliyoruz
Oğul idrakin yok mu sıkıntıdan deliriyoruz

Bitip tükenmeyen endişeler ölümden beter
Geleceğini düşün yaptığın ahmaklık yeter
Hesapsız savurursan hazırlar çabuk biter
Oğul ancak hesabı doğruların bacası tüter

Manevi değerler gidince nefse kul olursun
Maddi değerler gidince hasma kul olursun
Bu değerleri koruyunca Hakka kul olursun
Oğul değerleri koruyamayınca pul olursun

Yirmi dört saatler baz olduğu için
Yirmi dört saatler vaaz olduğu için
Yirmi dört saat acıdan az olduğu için
Oğul anlamadın hata haz olduğu için

EY OĞUL – 3

Ey oğul oku adam ol çok çalış ilmü kalem ile
Dostları ziyaret eyle saygılı ol hak selam ile
İslam’ı yaşayan ve tebliğ eden ol hoş kelam ile
Hakikati anla ve anlat dost ol İslami âlem ile
Hak şerleri hayreyler neylerse doğru eyler

Boyun ey yaradana teslim ol kalbi selim ile
Hakka dayan halka faydalı ol makul ilim ile
Sabır sadakat göster engin ol ahlaki halim ile
Daim edep ile yaklaş beraber ol evliya âlim ile
Hak şerleri hayreyler neylerse doğru eyler

Ameli salih ol hayru hasenat yap kendi elin ile
Hakkı tebliğ eden ol yumuşakça üslubu telin ile
Seven ve sevilen ol güzel huylu ahlaki halin ile
İmanı kâmil ol sakın hataya düşmeyesin dilin ile
Hak şerleri hayreyler neylerse doğru eyler

Asla uzak kalma yakın ol ilim ehli arifler ile
Sünneti seniyeyi yaşayan ol hadisi şerifler ile
Takva ile yaşa okuyan ol fukaha’i muarifler ile
Hedefini kendin belirleyen ol kalma tarifler ile
Hak şerleri hayreyler neylerse doğru eyler

EVLAT ACISI

Yüce Mevla imtihan diliyor
Gizli aşikâr hataları biliyor
Af dileyenin günahını siliyor
Günahsız bir kul bulamadım

Dertler ile imtihan ediyor
Sorun bakın kullar ne diyor
Evlat imtihanı başta gidiyor
İmtihansız bir kul bulamadım

Evlat acısı sineleri deliyor
Elim acıların önünde geliyor
Ana babalar peşinden meliyor
Elemsiz bir kul bulamadım

Bir bakın anneler niderler
Yavrum der meler giderler
Yanar yürekleri ah ederler
Feryatsız bir kul bulamadım

İnsan yolcu dünya handır
Canlar yakan cani cihandır
Kullar fani hayat imtihandır
Sonsuz bir kul bulamadım

Alev almış sineleri yanıyoruz
Acıları ile evlatları tanıyoruz
Acıyı tatmadan kolay sanıyoruz
Acısız bir kul bulamadım

Ölüm gereklidir ki acıları sile
Dolanıyor evlat yaraları dile
Ahuzarları eritir kayaları bile
Ahuzarsız bir kul bulamadım

Kırıktır dertlinin kanadı kolu
Kafaları acı hatıralarla dolu
Sabırdır acının tahammül yolu
Acı hatırasız bir kul bulamadım

Kalpler sızlar elimdir kederimiz
Yüzler gülmez kanıyor ciğerimiz
Gönüller virane yanıyor içerimiz
Elem kedersiz bir kul bulamadım

Mülk Allah’ındır kullar kiracı
Dünya imtihandır kullar sıracı
Mutlak sabırdır kulların miracı
Geçit sırasız bir kul bulamadım

Mutlu muydu çok zengin Sabancı
Evlatlar imtihan kader kurbancı
İmtihanı yaşamayan buna yabancı
Gamsız kedersiz bir kul bulamadım

Yakıyor yüreklerimizi evlat acısı
Evlatlar kurban zaman talancısı
Yaşamayanlar bu acının yabancısı
Kurbansız bir kul bulamadım