İçeriğe geç

Kategori: NAMAZ

NAMAZI KILALIM

İslam’ın ilk önemli şartı beştir
İslam’ı yaşamayanın sonu ateştir
İnkâr edenler ise yaşayan bir leştir
Yâ Rab kalplerimizi namazla birleştir
Namaz kılalım, namaz gönlü ferahlatır
Beyni hem bedeni tedavi eder, rahatlatır
En önemli kelime kelime-i tevhittir
İslam’ın giriş kapısı öncelik bir ahittir
İman akdinin gereğini icra-i taahhüttür
İnsan bu taahhüdü icra eden müteahhittir
Namaz kılalım, namaz gönlü ferahlatır
Beyni hem bedeni tedavi eder, rahatlatır
Asrımızda İslam’ı anlamak ilk önceliktir
İslam’ın büyüklerini anlamak ise inceliktir
İstismar etmek ise sahtekârlık ve hinceliktir
Konuyu bilmeden hüküm vermek bencilliktir
Namaz kılalım, namaz gönlü ferahlatır
Beyni hem bedeni tedavi eder, rahatlatır
İslam’ın ölçüsü Farz Vacip ve Sünnettir
Bu ölçüler içinde yaşayanın sonu cennettir
Bu ölçülere uymayanın hali isyan ve ihanettir
İsyan ve ihanetin sonu cehennem yolu cinnettir
Namaz kılalım, namaz gönlü ferahlatır
Beyni hem bedeni tedavi eder, rahatlatır
Asıl yiğitlik nefsin arzularını teslim almaktır
Aklı ve iradeyi kullanıp nefse telsim olmamaktır
En başarılı mücadele ise hak üzere sabit kalmaktır
Önemli bir husus lüzumsuz hiçbir işe takılmamaktır
Namaz kılalım, namaz gönlü ferahlatır
Beyni hem bedeni tedavi eder, rahatlatır

NAMAZ KILAN FELAH BULUR

Namazı doğru kılan felaha ulaşır
Kötülüklerden kaçar çalıyı dolaşır
Kötülüklere ne yaklaşır ne de bulaşır
Rahman’a yakın, kötülükten uzaklaşır
Namazı hakkıyla kılanlar felah bulur
Yufkadır kalbi yüreği duası kabul olur
Yiğitler hoş lakabı ile çağırlanır Halk Dili
Sanıklar hüsnü zanlar ile yargılanır
Kişiler kıyafeti ile karşılanır ağırlanır
Misafirler sohbeti ile anlaşılır uğurlanır
Namazı hakkıyla kılanlar felah bulur
Yufkadır kalbi yüreği duası kabul olur
İslam ve Kur’ an hiç şüphesiz haktır
İnanıp yaşamayanlar gafil ve avanaktır
İnkâr edenler için cehennem muhakkaktır
Ebedi acı elim cezalar onlara müstahaktır
Namazı hakkıyla kılanlar felah bulur
Yufkadır kalbi yüreği duası kabul olur
Anlayana bir yaprak, çiçek, böcek vaazdır
Anlamayana tüm kâinatın varlığı dahi azdır
Anlayıp tefekkür eylemek Mevla’ya niyazdır
Müslümanı gayri müslimden ayıran namazdır
Namazı hakkıyla kılanlar felah bulur
Yufkadır kalbi yüreği duası kabul olur
Asıl yiğitlik nefsi arzuları teslim almaktır
Aklı iradeye hâkim nefse teslim olmamaktır
En önemlisi de lüzumsuz işlere takılmamaktır
En başarılı mücadele hak üzere sabit kalmaktır
Namazı hakkıyla kılanlar felah bulur
Yufkadır kalbi yüreği duası kabul olur

İnsan ve Hayat

Ömür dediğin eğlenceli, bir oyun
Engin ol halim, selim olsun huyun
Önemi yok uzun, kısa olmuş boyun
Asla kırıcı olma, sert akmasın suyun
Herkesi hoş karşıla su-i zanla bakma
Daima merhametli ol, asla can yakma
İhtiyatlı ol, heba olmasın siyerin
İtibarlı ol, her mecliste olsun yerin
Can feda etsen de bilinmez değerin
Dikkatli ol, dosttan yanmasın ciğerin
Herkesi hoş karşıla su-i zanla bakma
Daima merhametli ol, asla can yakma
Her oğul dolduramaz babanın yerini
Bazıları da anlayıp bilemez değerinin
Kimileri de yakar ana babanın ciğerini
Artık bir düşünün nice hayırsız diğerini
Herkesi hoş karşıla su-i zanla bakma
Daima merhametli ol, asla can yakma
Amelimiz güzel işlere şahit olmaktır
Güzel işlerin takipçisi müşahit olmaktır
İslami müdefa eden bir mücahit olmaktır
Mücahitlik din, vatan uğruna şehit olmaktır
Herkesi hoş karşıla su-i zanla bakma
Daima merhametli ol, asla can yakma
Nusretiyim zulmü görmezden gelemem
Zulmeden zalimlerin karşısında eğilemem
Zulümler var iken kahkaha ile asla gülemem
Bana ne neme lazım deyip kabıma çekilemem
Herkesi hoş karşıla su-i zanla bakma
Daima merhametli ol, asla can yakma

NAMAZ VE İNSAN (2)

İman ettik; yok Allah’tan başka hiçbir İlah
Arabî lisanımızda namazın diğer ismi salâh
Namazı ihlâs ile kılanlar mutlaka bulur felah
Namaza davettir ezanda geçen hayya’les-selah
Namaz tüm musibetlere karşı en etkin silah

Namazla ölü ruh ve kalpler dirilir ayaklaşır
Beş vakit namazı ihlâsla kılan Hakka yaklaşır
Şuursuz kılan ise usul yavaş takvadan uzaklaşır
Namazsız ruh ve kalpler artık katılaşır, kuraklaşır
Namazla yaşayan Cennette dostlar ile kucaklaşır

Vakitler arası küçük günahları siler temizler
Her vaktin namazı daima böylece birbirini izler
En önemli ibadet namazı nasıl terk ederiz ki bizler
Namazı kılmadan Müslüman geçinen zavallı acizler
Namazı kılanın Mevla günahını siler ayıbını gizler

Namaza dört nesne ile girilir, farz, vacip, sünnet
Bir de müstehab, bunlara riayet eden bulur himmet
Namazı koruyanın günahı silinir, olur aff-u mağfiret
Hakkıyla kılanların mükâfatı havz-ı kevser ile Cennet
Namazla yardım isteyen felaha erer dünya ve ahiret

Rabbimiz kâinatı yaratan ve yaşatan Hz. Allah
Önderimiz Hz. Muhammed Mustafa Habibullah
Rehberimiz en Yüce Kitap Hz. Kur’an Kelamullah
Tevhidimiz Lailahe İllallah Muhammedürresulullah
Akdimiz Kelime-i Şehadet Eşhedü enlâ İlâhe illallah
Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abduhü ve Rasûlûhû

EN ÖNEMLİ NİYAZ

Dünya dediğin iki kulaç bir karış
Diler isen var git birazda sen yarış
Ölüm ani, hak sahipleri ile tez barış
Fayda vermez ölümden sonra yalvarış
Her İbadet Hz. Mevla’ya niyazdır
Ama en kıymetli beş vakit namazdır

Dünyada hoş tüm nimetler de hoş
Nimete şükreyle İslam yolunda koş
Gayri meşru hayatlar heba ve nahoş
Bu dünya fani İslam’ sız hayatlar boş
Her İbadet Hz. Mevla’ya niyazdır
Ama en kıymetli beş vakit namazdır

İslam’ın önemli temel şartı beştir
Namaz diğer şartlara mukabil eştir
Namazı kılmayanların akıbet-i ateştir
İnkâr edenler kokuşmuş pis birer leştir
Her İbadet Hz. Mevla’ya niyazdır
Ama en kıymetli beş vakit namazdır

İslam’ı anlayıp yaşamak önceliktir
İslam büyüklerini anlamak inceliktir
Bu yüce zatları anlamamak benceliktir
Sence, bence kafalar afaki bir hinciliktir
Her İbadet Hz. Mevla’ya niyazdır
Ama en kıymetli beş vakit namazdır

NAMAZ VE İNSAN (1)

Gerçek dinin direği
Şerlerin defin küreği
İslam ibadetinin süreği
Bütün insanlığın gereği
Namazdır göklerin direği

Kötülük yapmaz şuurla kılan
Dürüsttür olmaz tartıda çalan
Edeplidir utanır söylemez yalan
Doğrudur yapmaz hırsızlık talan
Namazdır belayı üzerimizden alan

Her kim hakkıyla kılarsa namazı
Hazreti Mevla’mız olur ondan razı
Doğru kılan terk etmez hiç bir farzı
Ekseriyet kabuldür duaları ve niyazı
Namazdır kırar tüm husumeti garazı

İman ettik yok Allah’tan başka ilah
Arabî lisanda namazın diğer adı salah
Kim ki namaz kılmak için takarsa külah
Namazı ihlâs ile kılan insan bulur felah
Namazdır musibetlere karşı en etkin silah

Farz vacip yirmi! Sünnetler çok rekât
Beş farz şahadet namaz oruç hac zekât
Günümüzde bunları yaşayanlar az fakat
Müslümanların süzgecidir bir hak tarikat
Namaz miraçtır doğru kılan yükselir katkat

Namazla ölü ruh ve kalpler dirilip ayaklaşır
Beş vakit namazı ihlâsla kılan Hakka yaklaşır
Şuursuz kılan da usul yavaş takvadan uzaklaşır
Namazsız ruh ile kalpler ise katılaşır kuraklaşır
Namazla yaşayan mahşerde dostlarla kucaklaşır

Rabbimiz kâinatın yaratıcısı ve yaşatıcısı Hz- Allah
Rehberimiz en yüce kitap hazreti Kur’an kelamullah
Önderimiz hazreti Muhammed Mustafa habibulullah
Tevhidimiz de la ilahe illallah Muhammedur resulullah
Aktimiz eşhedü enla ilahe illallah Muhammedur resulullah

NAMAZDIR KULUN EN ÖNEMLİ AMELİ

İslam’da gün akşamla başlar
İslam’ı yaşayalım, arkadaşlar
Secdeye varmalıdır akıllı başlar
Ömür biter ebedi hayat yeni başlar
Şehadettir İslam’ın ana temeli
Namazdır kulun en önemli ameli
Namaza girince vesveseye dalma
Tadili erkânla kıl, namazdan çalma
Gözünü asla secde mahallinden alma
Namazı zayi edip sonra bîfayda kalma
Şehadettir İslam’ın ana temeli
Namazdır kulun en önemli ameli
Namazda gözün sağı solu taramasın
Sakın sağa, sola bakıp eksik aramasın
Yaptığın hata şeytanın işine yaramasın
Secde mahallinden gözün asla ıramasın
Şehadettir İslam’ın ana temeli
Namazdır kulun en önemli ameli
Eğer namaz kılıyorsan hak söyle lafını
Namaza durunca sık ve düzgün tut safını
Samimiyetle niyazla Rabbinden iste affını
Daim hak ve hakikatten yana belirle tarafını
Şehadettir İslam’ın ana temeli
Namazdır kulun en önemli ameli
Tadili erkâna uy ört başını kapat saçını
Hem sarık sar takmış olursun İslam tacını
Secde yerinden alma gözünü sabit tut açını
Namazı huşu ile kıl düşünme avamın maçını
Şehadettir İslam’ın ana temeli
Namazdır kulun en önemli ameli