İçeriğe geç

Kategori: GENEL ŞİİRLER

YİĞİTLİK VE NEFİS

Asıl yiğitlik nefse gem vurmak
Asla değil kükreyip esip savurmak
Laf ile olmaz, yiğitlikten den vurmak
Ahir zaman nerede ahlak, edep, hayâ
İnsanoğlu çok haris oldu fani dünyaya

Her işte mutlak bir açık kapı bırak
Ecel vuku bulur bir gün hak olur firak
Bilinmez varacağın menzil hangi durak
Ahir zaman nerede ahlak, edep, hayâ
İnsanoğlu çok haris oldu fani dünyaya

Ahir zaman kalmadı ahlak, edep, hayâ
Çok haris olup meyletme, fani dünyaya
Adabı, edebini bil artık, yönel Mevla’ya
Ahir zaman nerede ahlak, edep, hayâ
İnsanoğlu çok haris oldu fani dünyaya

Uyma nefse, şeytana alırlar seni afaya
Sonra şaşırır aldanır dalarsın zevk-i sefaya
Yanlış yola girdiğini bilmez, düşersin tufaya
Ahir zaman nerede ahlak, edep, hayâ
İnsanoğlu çok haris oldu fani dünyaya

Uyma nefis ve şeytana alırlar seni kızağa
Sürükler götürürler hak ve hakikatten uzağa
Farkına varmadan düşürürler nice bir tuzağa
Ahir zaman nerede ahlak, edep, hayâ
İnsanoğlu çok haris oldu fani dünyaya

YEİSLİK ve BASİRET

Yâ Rab yeislikten koru bizi
Yeise düşürme, hiç birimizi
Daima açık eyle basiretimizi
Yeislik eksiltir ferasetimizi

Meşru, bereketli eyle işlerimizi
Şükrü hamd sabırlı eyle hepimizi
Kaybetmeyelim dünya, ahiretimizi
Yeislik unutturur şükrü zikrimizi

İsabetli eyle istişare ve iştiyatımızı
Makbul eyle eylem ve zikriyatımızı
Meşru eyle düşünce ve fikriyatımızı
Yeislik köreltir idraki fikriyatımızı

Makul eyle tüm istek ve iştiyakımızı
Helal ve meşru eyle rızkı iştikakımızı
Ehlisünnet üzere daim eyle itikadımızı
Yeislik gaflete iter, bozar itikadımızı

Çizgimizden saptırmaya çalıştılar bizi
Delalete düşürüp bozdular öz çizgimizi
Bu sapkınlık ve delalet etkiledi hepimizi
Yeislik etkileyip değiştirir hak çizgimizi

Huzurlu ve güvenli eyle ikametimizi
Akil ve adil eyle görev ile imametimizi
Daim hattı müstakim eyle istikametimizi
Yeislik acze iter şaşırtır istikametimizi

Kapıldık fani dünyaya, kaybettik izimizi
Koruyamadık hiçbir örfümüzü, ananemizi
Artık hiç fayda etmiyor dövsek de dizimizi
Yeislik değiştirir itikadımızı ananemizi

YAZARLAR YAZDIKÇA YAZAR

Yazarlar yazar yazdıkça yine yazar
Daima yazar ne cuma durur ne pazar
Yazmanın en son nihayeti ancak mezar
Her amelin bir nisabı bir de hesabı var

Göz bakar görür kulak dinler duyar
Göz gördüğüne kulak duyduğuna uyar
Gören, duyan, görüp ve duyduğuna kayar
Her amelin bir nisabı bir de hesabı var

Fani dünya sevgisini kalbinden çıkar
Seni yaratan daima, senin kalbine bakar
Aşırı dünya hırsı ve sevgisi ahiretini yıkar
Her amelin bir nisabı bide hesabı var

Adaletsiz makam, mevki, terfiler boştur
Daima rıza-i bari için İslam yoluna koştur
Adaletli dünya ve ahireti dengelemek hoştur
Her amelin bir nisabı bir de hesabı var

Kulak duyar, gözler bakar, kalp o yöne akar
Uyma nefse ve şeytana daim seni yanlışa takar
Sürükleyip götürür, dertlere düşürür, ateşe yakar
Her amelin bir nisabı bir de hesabı var

Dünya boştur lafı yanlış ve asıl bu laf boştur
Fani dünyada hoş dünyanın nimetleri de hoştur
Ahiret dünyada kazanılır, akil ol, Hak yola koştur
Her amelin bir nisabı bir de hesabı var

YAYLA

Yayla derler çıksam yüce dağlar başına
Yayla bana yabancı değil gözlerim aşina
Seher vakti secde yapsam toprağına taşına
Çok güzeldir dağları yaylanın yaylanın

Koyun kuzu yaysam yamacında düzünde
Bir başka güzellikler var, baharında güzünde
Bin bir şifa var, yaylanın suyu, havası, özünde
Çok şifalıdır suyu havası yaylanın yaylanın

Akşam olur kuşlar havada devre ne dolaşır
Koyun, kuzu, meleşir hasretle kavuşur, ulaşır
Çayır, çimende koşar, koklaşır sevgiyi paylaşır
Bir başkadır hayat tarzı yaylanın yaylanın

Huzur verir yaylanın soğuk pınar başları
Seher vaktinde Allah deyu, deyu öter kuşları
Sıhhat verir ormanları, meraları, dağları, taşları
Başka sedâ ile öter kuşları yaylanın yaylanın

Yaylanın yükseğinde olur kartalların yuvası
Burcu burcu çiçek kokar dağları, yamacı, ovası
Çok etkili olur yaylanın dağında, annelerin duası
Çok sıhhatlidir suyu havası yaylanın yaylanın

Tüm çiçekler burada, çeşit çeşit sayamıyorum
Tüm güzellikler burada, bakmaya doyamıyorum
Tüm varlıklar zikirde, başka bir ses duyamıyorum
Başka güzeldir yaşam tarzı yaylanın yaylanın

YANLIŞ ASLA SAVUNULMAZ

Dünya denilen üç gün, dün bu gün yarın
Dünü ibret alın yarını hem ahireti kurtarın
İmkân elden gider hiç fayda etmez ahuzarın
Ey! Müslüman girme AB kuyruğuna
Sakın uyma küfrün âdetine, uyruğuna
Büyük günahların en büyüğü ise binamazdır
Ne yazık ki günümüzde namaz kılan pek azdır
Namazı kılalım tüm bu musibetler bize vaazdır
Ey! Müslüman girme AB kuyruğuna
Sakın uyma küfrün âdetine, uyruğuna
Anlamını bilmediğin rozeti takma yakaya
Aslını tam öğrenmeden inanma her vakaya
Anlamadan yayma fitne olur gelmez şakaya
Ey! Müslüman girme AB kuyruğuna
Sakın uyma küfrün âdetine, uyruğuna
Yalancıların işi sığmaz yirmi dört saat zamana
Gayri meşru servetleri benzer karun-a haman-a
Riyakâr çirkin işleri zarar veriyor dine ve İmana
Ey! Müslüman girme AB kuyruğuna
Sakın uyma küfrün âdetine, uyruğuna
Uy Hz. Allah’ın ve Hz. Resulünün buyruğuna
Eğer Müslüman isen girme piyango kuyruğuna
Ey Müslüman uyma küfrün adet-ine ve uyruğuna
Ey! Müslüman girme AB kuyruğuna
Sakın uyma küfrün âdetine, uyruğuna
Bir millet dizi kolik ve medyamatik olmuşsa
Yalancı, yalaka medya ile kurgulanıp dolmuşsa
Merhamet yok demek güçlü zayıfı ezip yolmuşsa
Ey! Müslüman girme AB kuyruğuna
Sakın uyma küfrün âdetine, uyruğuna

ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA

Dünya üç gün dün bu gün yarın
Meşru, helal olsun kazancın, karın
İslami olsun mekânın meskeni darın
Allah için olsun malın, mülkün, varın
Dünya imtihan, şaşmasın ayarın
Şahsiyetli yaşa sarsmasın vakarın

Her kemalin mutlak bir zevali var
Her zevalin nihai, son bir kemali var
Her insanın bir düşüncesi bir ameli var
Her düşüncenin bir zemini bir temeli var
Dünya imtihan, şaşmasın ayarın
Şahsiyetli yaşa sarsmasın vakarın

Tüm işlerin gelir, gider hesabı var
Malik olana zekâtın hesap, nisabı var
Zekâtı vermeyene Mevla’nın gazabı var
Kabirde, mahşerde, cehennemde azabı var
Dünya imtihan, şaşmasın ayarın
Şahsiyetli yaşa sarsmasın vakarın

Sanma arı bal yapar arıdan önce yapan var
Arıyı örnek alıp nice güzel huylar kapan var
Kâinatı örnek almayıp yanlış yollara sapan var
İnsanlar içerisinde nefsini ilahlaştırıp tapan var
Dünya imtihan, şaşmasın ayarın
Şahsiyetli yaşa sarsmasın vakarın

UYMA NEFSE ŞEYTANA

Uyma nefse şeytana alırlar kızağa
Farkında olmadan düşürürler tuzağa
Sürükler götürürler, hakikatten uzağa
Uyma nefse, şeytana dalarsın isyana
Haklı olmadığın konuda inatçı olma
Bilgili olmadığın konuda iddiacı olma
Başarılı olamayacağın işte ısrarcı olma
Uyma nefse, şeytana dalarsın isyana
Bilmediğin hiçbir konuda asla konuşma
Konuşup tartışanların arasına hiç karışma
Konuyu ehline sor, ehil olmayana danışma
Uyma nefse, şeytana dalarsın isyana
Dostlar edin, amma her dosta sırrını açma
Gerçek dostlara ikram eyle, iyilikten kaçma
Meddi manevi ölçülü davran, savurup saçma
Uyma nefse, şeytana dalarsın isyana
İslami kuralların dışında hiçbir iş yapma
İşlerini İslam’a uygun yap, şeraitten sapma
Takva üzere yaşa, asla ehli Sünnetten kopma
Uyma nefse, şeytana dalarsın isyana
Asla ayrılma daima yürü İslam’ın yolunca
Korunur hata yapmazsın, yolun İslam olunca
Gerçek adam olursun, İslam ahlaki ile dolunca
Uyma nefse, şeytana dalarsın isyana
Sıkıntıları aşarsın nefisle muhakeme olunca
Haddini bilirsin şeytan ve nefisten kurtulunca
İnsanlığı ancak, anlar, tanırsın kendini bulunca
Uyma nefse, şeytan dalarsın isyana

UYAN EY MÜSLÜMAN

Ey Müslüman kendine gel, bu atalet niye?
Düşün bir, bu ulvi din bize kimden hediye?
Niçin yaşamıyoruz engel ne, neden, ne diye?
Uyan Müslüman kendine gel, kendini bil
İmtihandayız her gün ve her halimizle
Bazen başkası bazen de kendi öz ailemizle
Bazen eller ile bazen kendi evladı iyalimizle
Uyan Müslüman kendine gel, kendini bil
Mevla her şeyi güzel yaratmış yerli yerinde
Nice mucize ve hikmetler derinde mi derinde
Tasalanma er geç gelir başa, ne varsa kaderinde
Uyan Müslüman kendine gel, kendini bil
Asla hiç kimseyi küçümseyip eleştirip yerme
Şükür kıymet bilmeyenlere mal biriktirip derme
Kullanmayı bilmeyenlere elindeki yetkiyi verme
Uyan Müslüman kendine gel, kendini bil
Maneviyat arama, ayakların baş olduğu yerde
Adalet bekleme, yanlışlar olur ise doğruya perde
Durma isyan olan yerlerde, girersin bin türlü derde
Uyan Müslüman kendine gel, kendine gel
Fani âlemde niceleri farklı konularda delalette
Herkim dünyada rahat bekliyorsa bilsin ki gaflette
Unutma, dünyada rahat yok rahatlık ancak cennette
Uyan Müslüman kendine gel, kendini bil
Meclisine göre otur, kalkacağın yere oturma
Sahip olamadığın her hangi bir şeyi alıp götürme
Yerine koyamadığın hiçbir serveti harcayıp bitirme
Uyan ey Müslüman artık kendini gel, kendine bil

USANDIRDIN BENİ GÖNÜL

Sineme sığmadın zorladın beni
Ateşe verip yaktın, harladın beni
Kabını beğenmedin horladın beni
Çok ezdin, yordun beni gönül
Yeter artık çekemem seni gönül
Aşılmaz dağlardan aşırdın beni
Artık sıktın bunaltıp taşırdın beni
Hiç bitmez arzular ile şaşırdın beni
Çok ezdin, yordun beni gönül
Yeter artık çekemem seni gönül
Dalı kırdın diken ile devşirdin beni
Alev alev, yaktın içimi pişirdin beni
Daha nice türlü derde, düşürdün beni
Çok ezdin, yordun beni gönül
Yeter artık çekemem seni gönül
Yeter artık peşinden gezdirdin beni
Nice vefasızlara daima ezdirdin beni
Çekemem artık candan bezdirdin beni
Çok ezdin, yordun beni gönül
Yeter, çekemem seni gönül
Kıskaca aldın, sıkıştırıp araladın beni
Sinemi yaktın, yürekten paraladın beni
Sızlattın bağrımı sineden yaraladın beni
Çok ezdin, yordun beni gönül
Yeter artık çekemem seni gönül
Peşine takıp, sürükledin, yordun beni
Hüzne daldın, kurguladın, kurdun beni
Zehirli hançer ile sinemden vurdun beni
Çok ezdin, yordun beni gönül
Yeter artık çekemem seni gönül

USANDIM BU CİHANDAN

Bıktım artık şu cani cihandan
Nice zulümden hem bu candan
Zulümler çevrelemiş her yandan
Usandım çok çileli bu cihandan
Talanından hem talancılarından
Yalanından hem yalancılarından
Hin planından hem plancılarından
Usandım hem kandırıcıların dan
Fani dünyanın bitmez çilesinden
Oyunu hem oyuncuların hilesinden
Küfrü sisteminin yıkılası kalesinden
Usandım hilecileri hem hilesinden
Hainlerin faydalı işleri kösteğinden
Aldanmışların yanlışları desteğinden
Yandaşların bitip tükenmez isteğinden
Usandım riyakârlı çıkar desteğinden
Düzensiz, dengesiz hem ayarsızlığından
Müslüman geçinenlerin duyarsızlığından
Lüzumsuz çekişmesinden uyarsızlığından
Usandım sorumsuzların duyasızlığından
Nicelerin ahlaksızlık ve İslamsızlığından
Milletin rahatsızlığı ve huzursuzluğundan
Müslüman geçinip İslam’ı hazımsızlığından
Usandım nice haksızların, haksızlığından
Yalakacı ve riyakâr arsızların arsızlığından
Hırsızların dolaylı hileleri hem hırsızlığından
Dönek çıkarcıların da fırıldaklı kararsızlığından
İslamcı geçinen İslamcıların İslamsızlığından