İçeriğe geç

Kategori: MESCİD-İ AKSA

Mescidi Aksa’nın Özgürlüğü

Hak sahipleri yurtlarına dönmedikçe
İslam coğrafyasında ateş, sönmedikçe
Zalimleri ve zulümlerini, gömmedikçe
Mazlumların kurtulasını dileriz
Esaretler bitmedikçe, nasıl güleriz
M. Aksan’ın özgürlüğünü görmedikçe
Çevresini İslam orduları ile örmedikçe
Zalim Siyonistlerin defterini dürmedikçe
Mazlumların kurtulasını dileriz
Esaretler bitmedikçe, nasıl güleriz
Tam manası ile İslami şuura ermedikçe
Mazlumların haklarını yerine vermedikçe
Mazlumları adaletin gölgesinde dermedikçe
Mazlumların kurtulasını dileriz
Esaretler bitmedikçe, nasıl güleriz
Hakkı batıldan ayıklayıp seçmedikçe
Tabi olduğumuz imtihanları geçmedikçe
Dinimiz uğruna şehadet şerbetini içmedikçe
Mazlumların kurtulasını dileriz
Esaretler bitmedikçe, nasıl güleriz
İşgalci zalimlere gereken dersi vermedikçe
Cani zalimleri İslam toprağından sürmedikçe
Filistinli çocuklar güvenle bayrama girmedikçe
Mazlumların kurtulasını dileriz
Esaretler bitmedikçe, nasıl güleriz
Canilere anladığı dilde haddini bildirmedikçe
Zalimleri İslam yurdundan çıkarıp sildirmedikçe
Mazlumu zalimden kurtarıp yüzünü güldürmedikçe
Mazlumların kurtulasını dileriz
Esaretler bitmedikçe, nasıl güleriz

Mescidi Aksa (2011)

Usul yavaş çevremiz sarılırken
Batı usulü kadın erkek karılırken
İslami ve itikadı güçler kırılırken
Gülemem ben nasıl gülerim

Zulüm ve katliamlar yapılırken
Müslümanlar diyaloga kapılırken
İslam dan başka yollara sapılırken
Gülemem ben nasıl gülerim

Müslümanlar diri diri, yakılırken
Vahim katliamlar kafama takılırken
İlk kıblemiz Mescidi Aksa yıkılırken
Gülemem ben nasıl gülerim

Garipler kıvranıp dert yakınırken
Birileri sorumsuzca tavır takınırken
Masum mazlumlar şaşkın bakınırken
Gülemem ben nasıl gülerim

Adım adım etrafımız kuşatılırken
Ayağımızın altı oyulup boşaltılırken
Tüm Müslümanlara acılar yaşatılırken
Gülemem ben nasıl gülerim

Melunlar M. Aksanın altını oyarken
Müslümanları terörist yerine koyarken
Zalimler mazlumları sömürüp soyarken
Gülemem ben nasıl gülerim

Müslümanlar yanlış saygılar sayarken
Toprak ayağımızın altımızdan kayarken
Siyonizm türlü oyunlarını zoraki dayarken
Gülemem ben nasıl gülerim

Mescidi Aksa ve İslam Alemi (2)

Yaşayan ölümüyüz bu hakaretler yutulsun
İsrail’i tanıyıp devlet diyenlerin dili tutulsun
Filistin’i tanı devlet de ki Aksamız kurtulsun
Korumakla mükellef görevimiz var Aksa da
Sahip çıkalım kanımız aksa canımız çıksa da
Hala uykuda mıyız katliamlar zirveye çıksa da

Efendimizin miraca yükseldiği mescidi aksa
Artık sahip çıkalım oluk, oluk kanımız aksasa
Zafer bizimdir şu uyuyan gafiller ayağa kalksa
Nice kutsal değerlerimiz var mescidi Aksa da
Sahip çıkmalıyız kanımız aksa canımız çıksa da
Hala uykuda mıyız kâfir mescidi Aksayı yıksa da

Ey İslam âlemi sahip olalım Aksa yıkılmasın
İslam Bayrağı olsun Siyonist çaputu takılmasın
Hiçbir İslam diyarında masun canlar yakılmasın
Koruması gerek kutsallar var mescidi Aksa da
Sahip çıkmalıyız kanımız aksa canımız çıksa da
Hala uykuda mıyız vahşet, zulüm zirveye çıksa da

Ey ümmet sana verilen güç çok büyük çok
Bir muhasebe yap, yahudinin işgale hakkı yok
Sana düşen görevini yap kınamalara karnımız tok
Nice kutsal değerlerimiz var mescidi Aksa da
Sahip çıkmalıyız kanımız Aksa canımız çıksa da
Hala uykuda mıyız İsrail mescidi Aksayı yaksa da

Mescidi Aksa ve İslam Alemi (1)

Kutsallarını koruyamayan canı nedelim
Gelin ilk kıblemiz mescidi aksaya gidelim
Gitme imkânın yoksa seher vakti dua edelim
Nice kutsal mekânlar var Mescidi Aksa da
Sahip çıkalım kanımız aksa canımız çıksa da
Hala uykuda mısın melunlar canımızı sıksa da

Kudüs-ü şerif ezeli, ebedi İslam’ın mirasıdır
İslam tarihinin daima kanayan ağır, yarasıdır
Şuan yaşananlar İslam âleminin yüz karasıdır
Nice kutsal mekânlar var Mescidi Aksa da
Sahip çıkalım kanımız aksa canımız çıksa da
Hala uykuda mısın melunlar canımızı sıksa da

Ey Müslüman tavır, tepkimiz çok bayağı
Daha nice yiyeceğiz bu utanç verici dayağı
Yeter artık silkelen ve kendine gel kalk ayağı
Nice kutsal mekânlar var Mescidi Aksa da
Sahip çıkalım kanımız aksa canımız çıksa da
Hala uykuda mısın melunlar canımızı sıksa da

Bu ayıp İslam âleminin maddi, manevi kaybı
Müslümanlar değil mi Mescidi Aksanın sahibi
İsrail Aksay ı yıkıyor buda, İslam âleminin ayıbı
Nice kutsal mekânlar var Mescidi Aksa da
Sahip çıkalım kanımız aksa canımız çıksa da
Hala uykuda mısın melunlar canımızı sıksa da

Ahir Zaman ve Ümmet (2)

Uyanalım artık bilelim hak çizgilerimizi
Devam edelim ecdattan kalan sezgilerimizi
Haykıralım haklı sloganlarımız, ezgilerimizi
Kudüs bizimdir, bunu bilsin dünya âlem
Bu konu kaldırmaz fazla tartışma ve kelam
Mücadelemize devam, Mescidi Aksaya selam
Filistin ve Kudüs-ü şerif ezeli İslam’ın yurdu
Melun Yahudi o topraklara işgal örgütü kurdu
Müslümanların başı olmadığı için işgale durdu
Kudüs bizimdir, bunu bilsin dünya âlem
Bu konu kaldırmaz fazla tartışma ve kelam
Mücadelemize devam, Mescidi Aksaya selam
Ey ümmet düşün bir yokla kendini aç gözünü
İlk kıblemiz Aksaya ümmet dönmedi mi yüzünü
Hatırla Hz. Allah’ın Aksa için buyurduğu sözünü
Kudüs bizimdir, bunu bilsin dünya âlem
Bu konu kaldırmaz fazla tartışma ve kelam
Mücadelemize devam, Mescidi Aksaya selam
Mevla bereketli kıldı mescidi Aksa ve çevresini
Düşünelim tarihler boyu yaşanan olay ve evresini
Yeniden dirilip geçelim gaflet ile sefalet devresini
Kudüs bizimdir, bunu bilsin dünya âlem
Bu konu kaldırmaz fazla tartışma ve kelam
Mücadelemize devam, Mescidi Aksaya selam
Kuralım gerçek ve güçlü tam bir İslam birliğini
Toplayalım anlatalım İslam’ın birlik ve diriliğini
Dünya’ya gösterelim İslam’ın yiğitliğini ve erliğini
Kudüs bizimdir, bunu bilsin dünya âlem
Bu konu kaldırmaz fazla tartışma ve kelam
Mücadelemize devam, Mescidi Aksaya selam

Ahir Zaman ve Ümmet (1)

Ey ümmet, kendini bil, İslam tek millet
Yetsin artık bu atalet, korkaklık, nice illet
Uyan, kendine gel, bize yakışmıyor bu zillet
Kudüs bizimdir, bunu bilsin dünya âlem
Bu konu kaldırmaz fazla tartışma ve kelam
Mücadelemize devam, Mescidi Aksaya selam

Yetsin artık bu gaflet, uyuma ey ümmet
Mensubu olduğun İslam büyük bir nimet
Yaşa, yaşat ki dünya ahiret bulasın himmet
Kudüs bizimdir, bunu bilsin dünya âlem
Bu konu kaldırmaz fazla tartışma ve kelam
Mücadelemize devam, Mescidi Aksaya selam

Ey ümmet, işgal ve zulme karşı plan kur
Toplan işgalci, adi, cani zalimlere karşı dur
Artık kırılsın bizi kuşatıp çevreleyen bu sur
Kudüs bizimdir, bunu bilsin dün ya âlem
Bu konu kaldırmaz fazla tartışma ve kelam
Mücadelemize devam, Mescidi Aksaya selam

Mescidi Aksamız yıkılırken biz nasıl güleriz
Asırlar boyu yaşanan acı olayları nasıl sileriz
Aksamız-a düşman küfür birliğine nasıl gireriz?
Kudüs bizimdir, bunu bilsin dünya âlem
Bu konu kaldırmaz fazla tartışma ve kelam
Mücadelemize devam, Mescidi Aksaya selam

ZULÜM ÇEMBERİ

Zulüm çemberlerini kırmadıkça
Kanayan onca yaraları sarmadıkça
Zalime zulmün hesabını sormadıkça
Gülemeyiz biz nasıl güleriz ki
İslam’ın zafer nidasını duymadıkça
İslam adaletini dünyaya yaymadıkça
Gasp edilen hakları geri, koymadıkça
Gülemem ben nasıl güleriz ki
Zulmün hesabı soruşturulmadıkça
Belalar def edilip savuşturulmadıkça
Kudüs hürriyetine kavuşturulmadıkça
Gülemeyiz biz nasıl güleriz ki
Zulümlere karşı planlan kurmadıkça
Zalimin karşısında vakarlı durmadıkça
Zalimin planlarını suratına, vurmadıkça
Gülemeyiz biz nasıl güleriz ki
M. Aksayı özgürlüğüne kavuşturmadıkça
Zalimin zulmünü giderip savuşturmadıkça
Zalimi susturup mazlumu konuşturmadıkça
Gülemeyiz biz nasıl güleriz ki
Mazlumun hakkını zalimden almadıkça
Mazlumları zindandan kurtarıp salmadıkça
Zulümlere karşı isabetli kararlar kılmadıkça
Gülemeyiz biz nasıl güleriz ki
Can yakan zalimlerin canını yakmadıkça
Ev yıkanların saraylarını başına yıkmadıkça
Mazlumu kurtarıp zalimi zindana tıkmadıkça
Gülemeyiz biz nasıl güleriz ki
Canileri İslam topraklarından çıkartmadıkça
İslam toprağı üzerinde üslerini kapatmadıkça
Birliklerini bozup birbirlerinden kopartmadıkça
Gülemeyiz biz nasıl güleriz ki