İçeriğe geç

Kategori: ADAM GİBİ ADAM MUHSİN YAZICIOĞLU

ADAM GİBİ ADAM MUHSİN YAZICIOĞLU (2)

Gardaş sen kazandın amma hainler ve Vatan kaybetti
Mevla sizi imtihan eyledi ve yüce makamlara sahibetti
Kalleşlik yapan hainler hainde gizleyenler niçin ayıbetti
Seni rahmetle anıyoruz olayı örten hainler kayıbetti

Yiğitler ölür ünü ve şanı kalır yaşayan ölüler utansın
Makam için davasını satan akıllı geçinen deliler utansın
Fani dünya için servet biriktiren ruhları ölü diriler utansın
Seni rahmetle anıyoruz yaşadığını sanan biriler utansın

Gizli pazarlıklar yapmış olsaydın belki de şimdi yaşardın
Dünyalık makam ve mevkide nice çok merhaleler aşardın
Ama! O halinle yaşasaydın yaşadığına belki sende şaşardın
Seni rahmetle anıyoruz yiğitçe yaşadın çok işler başardın

Hiçbir yerde ve hiçbir ortamda sözünü esirgemedin
Yanlış bir şey yapmadın Siyasette olsa yalan demedin
Vakarlı asil bir hayat sürdün aldatmadın haram yemedin
Seni rahmetle anıyoruz sen hiçbir yanlış yola girmedin

Dünyalık vââdleri reddettin onuru ve vakarı seçtin
Çıkar ve çoğunluğu değil haklı azınlık tarafına geçtin
AB değil D-8- İ.B. tarafını seçtin ve İ.B. gömleği biçtin
Seni rahmetle anıyoruz sen yiğitçe yaşayıp öyle göçtün

Ey asil yiğit sen daim hakkı savundun her yerde her defa
Hep hakkı söyledin düşünmedin makam mevkii, zevk-i sefa
Her daim haklıdan yana oldun hayat ve icraatın hakkı müdefaa
Seni rahmetle anıyoruz ve Gıpta ediyoruz sen şehit oldun sana
Kucağını açmıştır Peygamberimiz Hazreti Muhammet Mustafa

ADAM GİBİ ADAM MUHSİN YAZICIOĞLU (1)

Bir yiğit çıktı yiğidin harman olduğu yerden
Davası uğruna nice çileden sonra oldu serden
Hain tuzak nasıl kuruldu kimlerin eliyle nerden?
Seni rahmetle anıyoruz tuzaklar, aynı yerden

Davasına ser verenler adam gibi adam yiğit kişidir
Davası uğruna ser vermek laf ile değil yiğitlik işidir
Davasına ihanet edenler şekilde erkek yürekte dişidir
Seni rahmetle anıyoruz anıların adam gibi er işidir

Senin gibi nice yiğit canlara kıydı zalim cani hinler
Hep aynı merkezden besleniyor bu adi sinsi mahfiller
Mahfiller aynı mahfillerde neden gizliyor yerli hainler
Seni rahmetle anıyoruz kahrolsun seni katleden eller

Yiğit gerek davası uğruna nice sıkıntılara göğüs gere
Yılları hücrelerde geçe işkence göre ser vere can vere
Kimse çıkmaz şunu da yanlış yaptın diye eleştirip yere
Seni rahmetle anıyoruz hakkı haykırdın göğüs gere gere

Çok büyük hürmet gösterir değer verirdin âlimlere
Hiç baş eğmez tebessüm dahi göstermezdin zalimlere
Deden gibi çok önem verirdin tarihi ve İslam-ı ilimlere
Seni rahmetle anıyoruz hürmet gösterirdin âlimlere

Hocamız seni çok severdi kolunuzu tutanlar utansın
Fabrikaları ve toprakları peşkeş çekip satanlar utansın
Sizi rahmetle anıyoruz milleti aldatıp uyutanlar utansın
Size destek vermeyip yapmacık rol yutanlar, utansın