İçeriğe geç

Kategori: ŞİİRLER

Nefis ve şeytan

Kiminin aklı nefsin hizasında
Kiminin aklı cennetin sefasında
Kiminin de aklı rabbinin rızasında
Ey asi nefis yolun yanlışın hizasında

Ey asi nefis ne çektim senin elinden
Asla hiç anlamadın benim halimden
Sen çok daha zalimsin nice zalimden
Ey asi nefis çok çektim senin elinden

Nefisle şeytan ne zalim düşmandır
Bu ikili melun birbirine danışmandır
Bunlara uyan dünya ve ahiret pişmandır
Ey asi nefis senin dostun bana düşmandır

Ey asi nefis senin amelin şeytanın yolunda
Hep karşıma çıktın melun şeytanın kolunda
Senin gözün hep fani dünyanın para pulunda
Ey asi nefis senin aklın hep şeytanın yolunda

Nefisle şeytan birbirine yol gösteren radar
Bu ikili zalim şer işlerde birbiriyle alakadar
Hiç kimse kimseye zarar veremez nefsi kadar
Ey asi nefis senin işlerin hep şeytanla alakadar

Nefisle şeytan kötülükte birbirine yol açandır
Tüm kötülükleri körükleyip iyilikten kaçandır
Tüm iyiliklerden uzak hep kötülükler saçandır
Ey asi nefis senin yolun daim başa bela açandır

Nefisle şeytan kötülükte birbiriyle yarışandır
Bunlara uyanlar ise dünya ve ahiret perişandır
Uymayanlar ise dünya ve ahiret felaha erişendir
Ey asi nefis senin fikrin daim şeytanla yarışandır

Eşrefi Mahluk İnsan

Evvelen eşrefi mahluk insanın kıssası
Başta habibullah efendimiz özü ve esası
Kainatın yaratılış müsebbibi ve hulasası
En mütekâmil kitap kur’ andır ana yasası

Saniyen peygamber efendilerimiz cümle Âli izam
Onların tümünün izlediği yol ilahi yüce bir nizam
Cümlesinin âli Hayatı ilahi kanun kural bir intizam
Odak noktası en mukaddes mekân kâbe’i muazzam

Salisen Hz. Âdemden efendimize dek ashabi veli
Hülafa’i raşidin Hz. ebu Bekir ömer Osman ve âli
Hasan Hüseyin efendimiz ehli beyt oniki imam veli
Nice hikmete şamildir onların üstün meziyeti ve hali

Rabiân O büyükler ki kıymetlidir onların serisi
Çok Yüksektir makamları peygamberlerin varisi
Semada ki parlak Yıldızlar gibidir onların her birisi
Asrın Müceddidi Efendi hazretleri ilim ve takva harisi

Beni Âdem

Ya rab biz aciz kulların sıradan
Günahkârız lakin sensin yaradan
Affeyle günahla gönderme buradan
Zatı cemalini görmek isteriz muraden
Lütfü ihsan eyle perdeler kalksın aradan

O büyükler ki Mevlanın gözdesi
Onların derdi ne cennetin sefasında
Ne de korkutucu cehennem cezasında
Onların derdi ancak Mevlanın rızasında
İşin özü ve sırrı ancak Mevlanın rızasında

İnsan öyle ilginç bir varlıktır ki
Kimi esfele safilinde kimi arşı alada
Kimi zevk’ü sefada kiminin başı belada
Kimi geçim için gurbette kiminin aşı sılada
Hepsinin kaderi rızkı ve işi ancak hak’te âlada
Kimi avam cahil kiminin ilmi fevki alada
Kimi ekmek bulamaz kiminin işi harikulada
Kimi geçim derdinde kiminin geliri pek alada
İşin hikmeti Âlemlerin rabbi olan aliyyül âlada

Kimi mütevazi alçak gönüllü kiminin aklı havada
Kimi iyilik ihsan düşünür kiminin aklı nefsi hevada
Kimi dünya derdinde kiminin aklı Cennetül Meevada
İşin sırrı ve hikmeti ancak kâinatın sahibi yüce Mevlada

MANALI SÖZLER (1)

ÖNCE VE SONRA
Önce akıl sonra nakil
Önce iman sonra cihan
Önce can sonra canan
Önce asil sonra usul
Önce hasıl sonra fasıl
Önce amaç sonra amel
Önce ilim sonra talim
Önce selam sonra kelam
Önce biat sonra itaat
Önce biat sonra riyaset
Önce itikat sonra ibadet
Önce itaat sonra imamet
Önce kifayet sonra icazet
Önce kitap sonra sünnet
Önce sünnet sonra icmaat
Önce icmaat sonra i.ümmet
Önce teşkilat sonra techisat
Önce sıhhat sonra cihat
Önce cihat sonra rahat
Önce şeriat sonra tarikat
Önce tatbikat sonra tebligat
Önce tebligat sonra tembihat
Önce meşruiyet sonra maddiyat
Önce imkân sonra mekân
Önce mekân sonra iskân
Önce emek sonra yemek
Önce nefsine sonra nesline
Önce nesline sonra hepsine

MANALI SÖZLER (2) TEKLİ

Ne kadar iş o kadar aş
Ne kadar lüks o kadar risk
Ne kadar bilgi o kadar ilgi
Ne kadar sabır o kadar ecir
Ne kadar talim o kadar bilim
Ne kadar nisap o kadar hesap
Ne kadar emek o kadar yemek
Ne kadar niğmet o kadar külfet
Ne kadar zahmet o kadar rahmet
Ne kadar ekersen o kadar biçersin
Hayal hayatın yol haritasıdır
Yârini seven diyarını da sever
Üretmeden tüketen tez tükenir
Şeriat olmadan tarikat olmaz
İmanı olmayanın emanı olmaz
Salih olmayan baş salim olmaz
Maneviyatsız medeniyet olmaz
Zanaatsız alet aletsiz zanaat olmaz
Eğitimsiz İşlem İşlemsiz Eğitim Olmaz
Ayarı ve duyarı olmayanın sayarı olmaz
Sözde sadık olmayan özde sadık olamaz
Kaide ve kural bilmeyen dost, dost olmaz
Söz dinlemeyenin sözü dinlenmez
Tarihini bilemeyen tarifini bilemez
Hırsını yenemeyen hasmını yenemez
Nefsini düzeltmeyen neslini düzeltemez
Özünü korumayan sözünü koruyamaz
Gözünü korumayan özünü koruyamaz
İffetini korumayan izzetini koruyamaz
Sağlığını korumayan varlığını koruyamaz
Hayâsı az olanın hata ve foyası çok olur
İnsanın ehilleri hâlim cahilleri zalim olur
Az yiyen melek olur çok yiyen helak olur
Doğrular doğru yerde icra edilirse doğrudur

MANALI SÖZLER (3) İKİLİ

Ey insanoğlu asi nefsin peşinden gitme
Fani dünya için ebedi cennetleri feda etme

Her kim ki itaat eder ise Allah ve Resuluna
Resul u şefaat Allah merhamet eder o kuluna

Her kim ki hürmet eder ise kâinatı yaradana
Kâinattaki bütün yaratılanlar hürmet eder ana

Huzurlu olmak ister isen tam teslimiyet gerek
Teslimiyet gösterenler ne mutlu ve ne mübarek

En tehlikeli bozukluk itikat bozukluğudur
En üzücü bozukluk ise ittifak bozukluğudur

Meşru yaşayan arkadaş insanı insanlığa bağlar
Gayri meşru insanı arkadaş edinenin anası ağlar

Hırs gelir göz kararır taşı koyup değneğe uzanırsın
Hırs gider yüz kızarır yaşadıkça da üzülür utanırsın

Bir insan zulmedecek kadar acımasız zalim olmamalı
Zulme boyun eğecek kadarda duyarsız halim olmamalı

İnsan emir yasak bilmeyecek kadar ayarsız olmamalı
Müslüman da haksızlığa karşı asla duyarsız kalmamalı

Meşru düşünen meşru konuşur meşru konuşan meşru
Dost edinir gayri meşru dost edinen ise meşru sınır aşar

Gayri meşru düşünen gayri meşru konuşur gayri meşru
Dost edinir gayri meşru dost edinen ise meşru sınırı aşar

MANALI SÖZLER (4) İKİLİ

İffet ve Hayâsını koruyan
Gayesini ve davasını korur

Ataklık ve Cesaret fazilettir
Korkaklık ve atalet hezimettir

Al diyen ender birisini gördüm
Ver diyenlerin sürüsünü gördüm

Cihadı olan toplum ıslah olur
Cihadı olmayan toplum ifsad olur

Dost dosta sırrını açamıyor ise
O dostlar samimi dost değildir

Dostunun sırrını ifşa ediyor ise
O dosta hakiki bir dost değildir

Dostlukta çıkar gözetiliyor ise
Bu dostlarda asla dost değildir

Her hatanın sonu pişmanlık
Nefsim yaptı bana düşmanlık

Nefsimdir en büyük düşmanım
Tüm günahlarıma çok pişmanım

İrade zayıf nefisler şişmandır
Müslüman günahına pişmandır

Her kim ki sahip olursa hayâsına
Mutlak vasıl olur amaç ve gayesine

Eğer çok istersen felaha ermeye
Salih amel işleyip derle sermaye

Beş şarttır İslam’ın önemli gereği
Namazdır gerçek dinin ana direği

Kelime’ i şahadettir dinin temeli
Muhafazası da kulun Salih ameli

Namaz için her kim takarsa külahı
Hazreti Mevla’m ondan alır günahı

MANALI SÖZLER (5) İKİLİ

Kendi mevsiminde açar çiçekler
Bir gün ortaya çıkar asli gerçekler

Ağaç yaprağıyla dalıyla güzeldir
Her iş yordamıyla yoluyla güzeldir

Tüm Eşyalar orijinaliyle güzeldir
Tüm maddeler tabi haliyle güzeldir

Tüm Bitkiler çiçekleriyle güzeldir
Tüm işlemler gerçekleriyle güzeldir

Varsa paran herkesle iyi olur aran
Yoksa paran ne arayan olur ne soran

Dünya ile yarış ettim ben kovdum o gitti
Yetişemedim ben bittim o yine devam etti

Dönek bu fani dünya sürekli dönüyormuş
Döner merdiven kimi inip kimi biniyormuş

Dünyaya yetişeyim dedim ben gittim o gitti
Rahata kavuşmaya çalıştım ben bittim o yitti

Aklının aktinin vaktinin naktinin kıymetini bil
Aklını iyi kullan bütün kötülükleri aklından sil

Doğru sorunun cevabı kolay olur
Yanlış sorunun cevabı ise olay olur

Cihan insanla insan da İslam la insan olur
İslam da Salih amel ile gerçek vasfını bulur

Sözünü düşünerek konuşanın sözünün tesiri olur
Sözünü düşünmeden konuşanda sözünün esiri olur

Domuz hariç tüm canlılar eşini kıskanır savaş beis olur
Onu yiyenler ise eşini kıskanmaz usul yavaş deyyus olur

İlahi gerçeklere dayanan ilim ve iddialar daim kabul görür
İlahi Gerçeklere dayanmayanlar yok olmaya mahkûm olur

Tüm emanetler insan omuzun da büyük bir yüktür
Ama borç yükü bunların tümünden daha da büyüktür

Borç yükünün sonunda muhtemelen kul hakkı vardır
Kul hakkıyla göçenin hesabı da mutlaka zor ve ağırdır

Kendini ve haddini bilen insan ehil ve kâmil bir insandır
Kendini ve haddini bilmeyen bir insan eksik ve noksandır

Adam olmak ister isen daima emir ve yasak dinle söz tut
Arif olmak ister isen daima nefsine hâkim ol ve öfkeni yut

Kâinatta Tüm değerlerin en değerli varlık olan insan için değeri var
En değerli varlık olan İnsan değerini yitirince bu değerlerin ne değeri var?

MANALI SÖZLER (6) İKİLİ

İlim herkes için bir ihtiyaçtır
İlim sahipleri de ilme muhtaçtır

Her iş başlı başına başka bir olaydır
İşi yapmakta yaptırmaktan kolaydır

Bazı musibetler nasihatten evladır
Bazı nasihatlerde Hasılattan evladır

Anlayan için tek bir çiçek bile vaazdır
Anlamayana kâinatın varlığı bile azdır

En büyük yanlış yanlışta ısrar etmektir
En büyük hata hatayı kabul etmemektir

İnsanın en kötü meziyeti kin ve hasettir
İkinci kötü meziyeti ise fitne ve fesattır

Sevgi insanların kaynaşması için harçtır
Tüm insanlar ve canlılar sevgiye muhtaçtır

Tüm değerler ancak insanla değer kazanır
İnsan ancak İslami değerlerle değer kazanır

İnsanlar konuşa Konuşa tanışır anlaşır
Hayvanlarda Koklaşa, koklaşa anlaşır

Nefisler alçaldıkça mevkiler yükselir
Nefsini yüksek görende günah yüklenir

Eksiğini bilenler tamamlamaya maildir
Eksiğini bilmeyenler ise tamamen zaildir

Anlayana hayat bir mektep bir tecrübedir
Anlamayana sade bir gündüz birde gecedir

Her şeyi membaından ve mahlinden al
Akıl ilim ile fetvayı da tam ehlinden al

Dünya için dünyalık servet derecekler
Meşru dersinler çünkü hesap verecekler

Söz ola taşı gediğine dike kılıcı kınına koya
Sözde ola baş kestiren kılıç olup sineleri oya

İnsanın yapmaması gerekenleri yapmaması
Yapması gerekenleri yapmasından hayırlıdır

Meşru değilse işin tez dökülür dişin
Meşru değilse arkadaşın çok ağrır başın

Öyle bir dost edin ki Seni batağa çekmesin
Sen batağa batınca da asla Seni terk etmesin

Öyle bir arkadaş edin ki Seni tehlikeye itmesin
Sen tehlikeye girince de Seni terk edip gitmesin

Kaleyi savuna geldim amma hücum yetersiz
Hücum tavına geldim amma gücüm yetersiz

Mevsim değişti nakil kışa döndü kömür yetersiz
Nefsim değişti akıl başa döndü ama ömür yetersiz

MANALI SÖZLER (7) İKİLİ

Zikri olan mesafe alır
Zikri olmayan yolda kalır

Sabreyle ki riskin azalsın
Şükreyle ki rızkın çoğalsın

Daim hamt eyle gücün artsın
İstiğfar eyle ki günahın azalsın

Zikri çoğalt derecen yükselsin
Tefekkürü çoğalt nefsin alçalsın

Her beden bir tek adam amma
Her beden değil ki gerçek adam

Ben diyenler geri kalır
Biz diyenler mesafe alır

Ben diyenlerin işi biter
Biz diyenlerin bacası tüter

Ben diyenlerin tezi çürür
Biz diyenlerin sözü yürür

Ben diyenlerin icraatı üzer
Biz diyenlerin gemisi yüzer

Benler gelin biz olalım
Bizden sonralara iz olalım

Benler gelin bir olalım
Bizden sonralara pir olalım

Kiminin gözü havai nefs de
Kiminin de cenneti Firdevs de

Kiminin değeri yatında katında
Kiminin değeri Mevlanın katında

Kiminin değeri kendi denginde
Kiminin değeri Mevlanın indinde

Kiminin değeri dünya pazarında
Kiminin değeri Mevlanın nazarında