İçeriğe geç

Ay: Ocak 2011

VAY BENİ BENİ

Ey dost bağrım yanıyor sardı nar beni
Gönül yaralarım azdı dostlar ile sar beni
İmtihan için üzer sevindirir zarar kâr beni
Söyle kâr mı zarar mı yar toprağı kar beni

İmtihandayım ağır derdim var vay beni
Dertliler listesinde bir yerim var say beni
Sinemi dinle gör acı haberim var duy beni
Bilsem kurtulacağım yar toprağı koy beni

Hatalarımı dürüstçe açık söyle yer beni
Adalet bahçesinde bundan böyle der beni
Hakiki dostu bul ayak altına öyle ser beni
Razıyım adil yargıla çarmığa öyle ger beni

Çaresiz yalnızlar diyarında ara sor beni
Kader böyle sakın kınama görme hor beni
Yakıp kıvrandırır sinede yanan ateş nar beni
İçimdeki ateş sönecekse vur neşteri yar beni

Dertliler duvarına tuğla taşlar ile ör beni
Sinede ateş gözlerimde yaşlar ile gör beni
Diler isen ilden ile göçen kuşlar ile sür beni
Yar toprağı nice günah ve suçlar ile kür beni

Bu kafa bu sorunları almaz yer yutar beni
Bu sine bu acıları taşımaz yarar yırtar beni
Bu beden bu yükleri çekmez ezer tartar beni
Kullar çare bilmez ey bir dost sen kurtar beni

Halden bilmeyenler diyarında ara bul beni
Eğer gerçek dost isen eyle kapında kul beni
Namertler yanında eyleme paçavra pul beni
Hal bilen dostun eşiğine eyle paspas çul beni

Hal bilmeyen çıkarcıların arasından al beni
Elem keder hüzne boğdu nice garip hal beni
Halden bilenler diyarında taştan taşa çal beni
Yar kara toprağın bağrını çamur yaşa sal beni

Her nasıl takdir eyler isen öyle bil beni
Dosta köle olurum emrine amade kıl beni
İstersen yar bağrımı sen parça parça dil beni
Eğer diler isen yar toprağı ver tarihten sil beni

İlahi takdir böyle eyledi dertliler ile saf beni
Dert dara düşürdü üzdü namertler ile gaf beni
Sineden vurdu dost bildiğim fertler ile laf beni
Dilerim Mevla bağışlar eyler mertler ile af beni

EY YOLCU KARDEŞ

Ey yolcu dur hele hak yolda isen yoldaş olalım
Hak din İslam ve iman üzere isen gardaş olalım
Hak yolcusu isen seninle dost ve arkadaş olalım
Yolculuğumuz kurtuluşa doğru olur inşaallah

Ey yolcu kardeş yön ve yolumuzu iyi bilelim
Daima doğru çizgi ve doğru yolda yürüyelim
Bu yolda birlikte çalışalım ve birlikte ölelim
Yolculuğumuz hak yöne doğru olur inşaallah

Biz kardeş ve arkadaş isek bir kucaklaşalım
Hem fikir olalım tanışalım soralım soruşalım
Hele şöyle bir oturalım dertleşelim konuşalım
Yolculuğumuz hak yola doğru olur inşaallah

Yolumuz uzun ve engelli yürüyelim koşalım
Artık dirilelim kükreyelim haykıralım taşalım
Azimle çalışalım ve birlikte bu engelleri aşalım
Yolculuğumuz hak zafere doğru olur inşaallah

Gel hele şu dertlerimizi konuşup uylaşalım
Ortak derdimiz çok ağır bölüşelim paylaşalım
Bu dertleri çözebilmek için anlaşalım uzlaşalım
Yolculuğumuz hayırlı sona doğru olur inşaallah

Ey yolcu söyle hele nereden gelir nere gideriz
Bilir misin biz kimden gelir acep yine kime gideriz
Hak’tan geldik imtihan olup ve yine Hakka gideriz
Yolculuğumuz kurtuluşa doğru olur inşaallah

Dünyaya niçin geldik bilir misin ne haldeyiz
Sonu gözükmez akıbeti bilinmez bir tüneldeyiz
Bu düzen böyle giderse sonu vahim bir haldeyiz
Yolculuğumuz aydınlığa doğru olur inşaallah

İslam’a irtica deyip dost edindiler Yahudi Rum’u
Bu hal böyle giderse çok vahim vatanın durumu
Biz buna diyelim aslını yitirmiş çağdaşlık yorumu
Yolculuğumuz hakiki dosta doğru olur inşaallah

Hor gördüler inancı gereği örtüsü ile iffetli gezeni
Savundular arsız iffetsiz çıplak gezip şehvet süzeni
Buna diyelim hayâsız cahil sosyalist sosyete düzeni
Yolculuğumuz ahlaki düzene doğru olur inşaallah

Korudular rezil arsız hırsız cani kuduranı ve azanı
Açtılar müstehcen müziği kıstılar Hz. Kur’an ve ezanı
Buna da diyelim gayri ahlaki adi sahtekârlar mizanı
Yolculuğumuz ahlaki mizana doğru olur inşaallah

İslam’a karşı yürüttüler şirret feminist kokonaları
Böyle gitmez bu gafillerin insanlık dışı tantanaları
Be hey bakar körler başörtülü değil mi şehit anaları
Yolculuğumuz din için şahadete doğru olur inşaallah

YALVAR MEVLAYA

Meşru dilek arz ile
Edebi usulü tarz ile
Sünnet vacip farz ile
Yalvar Mevla’ya Mevla’ya

Beş vakit namaz ile
Her teheccüd naz ile
Seherde dua niyaz ile
Yalvar Mevla’ya Mevla’ya

İlmi amil âlimler ile
Salih amel ilimler ile
Ehli sabır halimler ile
Yalvar Mevla’ya Mevla’ya

Sadaka veren eller ile
Seherde esen yeller ile
Hüsnü saadet haller ile
Yalvar Mevla’ya Mevla’ya

Seher vakti kuşlar ile
Gözden akan yaşlar ile
Ovalar dağlar taşlar ile
Yalvar Mevla’ya Mevla’ya

Hayırda para pullar ile
Duası makbul kullar ile
Hayra uzanan kollar ile
Yalvar Mevla’ya Mevla’ya

Dini temsili vekiller ile
Semaya kalkan eller ile
Hakkı zikreden diller ile
Yalvar Mevla’ya Mevla’ya

Lale sümbül güller ile
Hak sevdalı gönüller ile
Seherde öten bülbüller ile
Yalvar Mevla’ya Mevla’ya

Sahihi salih ameller ile
İtikadı imanı kâmiller ile
Güzel ahlaki hamiller ile
Yalvar Mevla’ya Mevla’ya

Gönül dostu yarenler ile
Dergâha postu serenler ile
Yüksek makama erenler ile
Yalvar Mevla’ya Mevla’ya

Kurtuluşa giden yollar ile
Vadiler sahralar çöller ile
Deryalar denizler göller ile
Yalvar Mevla’ya Mevla’ya