İçeriğe geç

Ay: Ağustos 2012

İNSAN HALİ

İnsan halidir kâh ağlayıp kâh gülmek
Akıl etmez tövbe edip günahtan dönmek
Aklına gelmez mi her an eceli gelip ölmek
Ya Rab hidayet eyle tövbesi kabul olayım

Ah ne ola adam olup kendimi bilebilsem
Sıkıntı ve masivayı kalbimden silebilsem
Adam olsam doğru çizgiye bir gelebilsem
Ya Rab hidayet eyle ameli salih kul olayım

Kâmil bir kul kâmil bir ümmet olabilsem
Huzur ile sükûnet deryasına dalabilsem
Şükrü sabrile Mevla’mın rızanı alabilsem
Ya Rab hidayet eyle hak yola vasıl olayım

Ne ola nefsimde bir muhakeme kurabilsem
Salih olarak adam gibi huzura varabilsem
Nefsimi sorgulayıp bir şeyler de sorabilsem
Ya Rab hidayet eyle mağfiretine nail olayım

Ah ne ola namazlarımı huşu ile kılabilsem
Bu huzurda kendimi huşu içinde bulabilsem
Dünyayı arkaya atıp huzur üzere olabilsem
Ya Rab hidayet eyle seni tespihte daim olayım

İMTİHAN OLMAZSA

İmtihan olmasa hayat ve cihanın
Yiğitler olmasa meydan ve sahanın
Karşılığını bulmasa değer ve pahanın
Anlamı kalmaz

İnandım deyip yaşanmayan şahadetin
Taraflı muhakeme olursa hak ve adaletin
Haklar sahibini bulmamış olursa mükâfatın
Anlamı kalmaz

Maksat ve manası anlaşılmamış olsa ezanın
Herkesin yaptığı yanına kalmış olsa cezanın
Onsekizbin âlemi barındırmamış olsa fezanın
Anlamı kalmaz

Tatbiki kanuni kaideler için değilse icabetin
Maksat Mevla’nın rızası için değilse ibadetin
Her biri bir hikmet ve şifa için değilse nebatatın
Anlamı kalmaz

Mevla’nın rızası için değilse duhul ve riayetin
Helal meşru, rızık için değilse tarım ve ziraatın
Gönül kazanmak için değilse görüş ve ziyaretin
Anlamı kalmaz

Din, namus, vatan, için değilse savaşın hareketin
Hayrı hâsene infak için değilse nimet ve bereketin
Takva üzere ibadet için değilse tekkeler ve tarikatın
Anlamı kalmaz

KUTSAL TOPRAKLAR

Toprağımız kutsaldır çünkü sulandı kan ile
Ulu ecdadımız gibi daima koruyalım iman ile
Atalarımız asırlarca savundular kan ve can ile
Toprak kutsaldır çünkü bedeli ödendi kan ile

Toprak satışı tehlikeye düşürür din ve namusu
Zarar görür devletin tüm kurumları ve kamusu
Zaafa uğratır devlet olma hâkimiyetini ve ulusu
Toprağı koruyanlar korur din devlet ve namusu

Toprak satanın ayağının altı derin oyulur
Alanlar galip satanlar mağlup yerine koyulur
Daha kötüsü de tekrar uyutulur cepleri soyulur
Toprağı satmayın satanın eli bağlı gözü oyulur

Bu topraklar şehitlerimizden bize emanettir
Parayla toprak satmak yüce ecdada ihanettir
En büyük suç toprak satışı ihanet ve kehanettir
Toprağı kutsal bilin çünkü en önemli emanettir

Toprak kutsaldır çünkü rızktır ve berekettir
En kutsal geçim kaynağı iş hayat ve harekettir
Toprak satanların sonu acı hüsran ve felakettir
Toprak tüm canlılara mesken rızk ve berekettir

Toprak satışı en büyük yanlış suç ve kayıptır
Asla satılmaz onurlu kimseler toprağa sahiptir
Çok yüce değerdir bunu bilmemek çok ayıptır
Toprak satmak çok büyük bir gaflet ve kayıptır

Bu kutsal vatan için yüz binlerce şehit verdik
Şimdi kimlere peşkeş çekip ayaklar altına serdik
Şehitler kalksaydı yüzlerine nasıl bakar ne derdik
Toprak satılmaz çünkü yüz binlerce şehit verdik

Yüz binlerce şehit bu topraklar için kan döktü
Vatan için ecdadımız mevziler kazdı kök söktü
Ecdat dik durdu bütün zalimler önünde diz çöktü
Dik durun satmayın ayıp günahtır ecdat kan döktü

Toprağı faize verip geleceğimizi tehlikeye atmayın
Arabanızı eşyanızı satın amma asla toprağı satmayın
Avrupa Birliği sevdasıyla doğru ile yanlışı katmayın
Toprak kutsaldır faizi durdurun toprağımızı satmayın

Çıkarcı medyaya değil gerçeğe dayanarak hava atın
Toprağı satarak devlet yönetilmez üretin ve dışa satın
Yanlı yalaka medya ile değil gerçekle cari açığı kapatın
Toprak satmayın üretin denk bütçe yapın sonra hava atın

El birliği ile toprağımıza sahip olalım toprak hayattır
Hâkimiyetini sağlayanlar daima toprağına mukayettir
Hâkimiyeti kaybedip toprak satmak en büyük zayiattır
Toprak kutsaldır çünkü canımız kanımız toprak hayattır

Toprak satanların torunlarına sorun toprağın acısını
Satanlar duymasa da torunlar duydular onun sancısını
Zalimlerin zulmünde buldular ana baba kardeşi bacısını
Toprağı satmayın şimdiden içimizde hissediyoruz acısını

Yeter artık tehlikeli yanlış yol izlemekten vazgeçin
Haçlı Avrupa sevdasını unutun İslam gömleği biçin
Müslüman’ın kurtuluşu için İslam birliği safını seçin
Kanla alınmış toprağımızı nasıl satarsınız neden niçin?

Bu tehlikeli yanlış yolu iktidar uğruna izlemeyin
Bu tehlikeli yanlış yolu halkın gözünden gizlemeyin
Bu tehlikeli yanlış yolu bırakın bunda hayır gözlemeyin
Toprağa sahip çıkın felahı seçin sonu batak yolu izlemeyin

EFENDİLERİN EFENDİSİ (1)

Varlığımız feda olsun senin yoluna
Kıyas değil cihanın tümü para puluna
Vasfınızı vermedi Mevla hiçbir kuluna
En güzel vasfa sahip sensin Efendim

Varlığınız kâinatın varlığına denktir
Hayat nizamınız tüm insanlığa örnektir
Size ümmet olmak zatınızı hak görmektir
Tüm örneklere örnek sensin Efendim

Ümmetin ebediyyen seni hak bilecektir
Ümmetin mutlak ruz-i mahşere gelecektir
Şefaatiniz ile ümmetinizin yüzü gülecektir
Tüm şefaatçilere şefaatçi sensin Efendim

Kâinattaki tüm varlıklar sana muhtaçtır
Varlığın ümmetin başına nurdan bir taçtır
Seni tanımak ins-ü cinne zaruri bir ihtiyaçtır
Tüm kâinatın efendisi sensin Efendim

Kâinatın varlığı sizin varlığınıza fedadır
Makamınız çok âlî çünkü mahbub-i Hüda’dır
Ahmed-i Mahmud ve Muhammed Mustafa’dır
Makam-ı Mahmud zatına mahsustur Efendim
Ezanlar Mevla’nın adı ile adınız bir çağrı nida
Yüce Mevla kılmasın şefaatinizden bizleri cüda
Tüm canlar canım olsa da tümü senin yoluna feda
Kâinattaki en yüce canlar cananı sensin Efendim
(SAV)