İçeriğe geç

İMTİHAN

Last updated on 10.06.2020

Hak te’ala kulunu imtihan eyler yine kul ile
Bazen çok yakınların bazen uzaktan bir el ile
Bazen nice bir can yakıcı diken bazen de gül ile
Bazen nice bir cahil bazen de bir fikri makul ile

Dilediğini korur aziz eyler kulluğuna kabul ile
Dilediğini hor hakir zelil eyler nice illeti zül ile
Dilediğini çok sever ihya eyler rahmeti nüzul ile
Hem nice bir cezai müeyyide hem de bir ödül ile

Diler mazbut bir vadi dilerse verimsiz bir çöl ile
Diler mutlu bir hayat dilerse sıkıntılı bir yol ile
Diler iter kakar dilerse tutar kaldırır bir kol ile
Hem açık bir yol hem de nice bir karambol ile

İster nice bir hal bilmez isterse bir sırra şamil ile
İster nice bir gayri insani isterse bir aklı kâmil ile
İster nice bir salih dost isterse bir zilleti hamil ile
Hem nice bir duyarsız cahil hem de bir ilmi amil ile

Hem nice bir kolaylık hem de nice bir müşkül ile
Hem nice bir sayısız nimet hem de lale sümbül ile
Hem nice bir zehirli dil hem de seherde bülbül ile
Hem nice bir diken hem de karanfil lale gül ile

Belki huzurlu bir hayat belki de bin bir engel ile
Belki eksiksiz bir beden belki de kör topal kel ile
Belki hafif bir görev belki de kazma kürek bel ile
Hem nice bir bilgisiz gafil hem de bir entel ile

Kimini dert musibet sıkıntı ve daha nice hal ile
Kimini sıhhatü afiyet saltanat ve nimeti mal ile
Kimini kürkü kaftan kiminde kırk yamalı şal ile
Hem nice bir açlık sefalet hem de kaymak bal ile

Bir dem atlas ibrişim ipekler bir dem de çul ile
Bir dem çok fakru zillet bir dem de para pul ile
Bir dem emiri sultan bey bir dem de kula kul ile
Hem nice bir gayri ciddi hem de bir ehli şümul ile

Kimi çok hikmet görüp ilham buldu bir ehil ile
Kimi çok ihsan görüp ihya oldu nimete dâhil ile
Kimi çok zulüm görüp imtihan oldu bir cahil ile
Hem nice bir muhalif hem de ehli bir müdahil ile

Nicesi çok isyan ve ihanet gördü evladı iyal ile
Nicesi çok zor ve zahmet gördü hesabı hayal ile
Nicesi çok zulüm ve eziyet gördü aynı minval ile
Hem şaşırdı hem de hak yolu buldu bir sinyal ile

Çok uğraştık yazdık her satırın sonu lam ile
Çok çalıştık yazdık belki ibretli bir kelam ile
Çok düşünüp yazdık umarız ki doğru anlam ile
Hem hissi bir kalem hem de dostlara selam ile

Tarih:ŞİİRLER

Bu yazı yorumlara kapalı.

%d blogcu bunu beğendi: