ŞU FANİ DÜNYANIN

Neyine güvenilir şu fani dünyanın?
Fani ömürde konaklama hanı değil mi?
Ademden beri gelen göçtü cani değil mi?
Az hatra gelen ölüm gerçeği ani değil mi?
Nice para pul cevherler hepsi fani değil mi?
Fani dünyaya meyledenler hep zelil değil mi?
Tüm hesapları değersiz ucuz ve galil değil mi?
Tarihte yaşananlar gafiller için delil değil mi?
 
Ahiret yolunda bir araç bir binek değil mi?
Binenlerin çoğu gafil, asi ,zalim, dönek değil mi?
Dünyalık köşkü saraylar fani bir tünek değil mi?
Ey zalimler nemrudu yenen bir topal sinek değil mi?
Fani dünyaya meyledenler hep zelil değil mi
Tüm hesapları değersiz ucuz ve galil değil mi?
Tarihte yaşananlar gafiller için delil değil mi?
 
Tarihler boyu zulmeyledimi asi kalleşler puştlar?
Şeddatlar hamanlar aynı değilmi stalinler buştlar?
Zalimler içte dışta zulmeder hem neden birbirini suçlar?
Hiç bir zalime kalmadı ebrehe ordusunu yenmedimi kuşlar?
Fani dünyaya meyledenler hep zelil değil mi?
Tüm hesapları değersiz ucuz ve galil değil mi?
Tarihte yaşananlar gafiller için delil değil mi?
 
Nice acı talı olaya sahne değilmi muharremin onu?
Daima fani diye andığımız dünya değil mi bunca konu?
Şu aldatıcı dünyanın nihayet kıyamet değil mi acı sonu?
Hazır olalım işte! O gün tüm hesapların değilmi adil günü?
Fani dünyaya meyledenler hep zelil değil mi?
Tüm hesapları değersiz ucuz ve galil değil mi?
Tarihte yaşananlar gafiller için delil değil mi?
 
Kaynakları zalimlerin havzuna taşıyan aynı ark olmadı mı?
O zalimlerin arkına kaynak pompalayan çark aynı çark olmadı mı?
Zalimlerin zulmünü görün!!! Artık gürülecek açık bir fark olmadı mı?
Sevinmesin zalimler haşa ilahlık taslayan fravun suya gark olmadı mı?
Fani dünyaya meyledenler hep zelil değil mi?
Tüm hesapları değersiz ucuz ve galil değil mi?
Tarihte yaşananlar gafiller için delil değil mi?

ÇAĞIR BÜLBÜLÜM ÇAĞIR

Çağır ey garip bülbülüm çağır
Gül bağından daim Hakkı çağır
İster feryadı figan eyle ister bağır
Yine Hakkı duymaz nice kör sağır
Gel Hakka gidelim bülbül ey

Bülbülün nazı gülene ezeldir
Dostun dosta nazı pek güzeldir
Dostların sitemi birbirine özeldir
Güller mahzun yapraklar gazeldir
Gel o dosta gidelim bülbül ey

Bülbül âşıktır ezelden güle
Bülbülün sevdası dilden dile
Kimin derdinden kim ne bile
Âşıklar maşukun arar ilden ile
Gel maşuka gidelim bülbül ey

Bülbül öter figan eyler durur
Atar sitem oklarını güle vurur
Atma bülbül nazlı güller kurur
Gül diyarında olmaz kibir gurur
Gel kibirsiz ile gidelim bülbül ey

Her gönülde bir aslan yatar
Bülbül öter derde dert katar
Bazen figan eyler gam satar
Sitem okların daim dosta atar
Gel gamsız ile gidelim bülbül ey

BİR CEYLAN GİBİ

Kendimi aldattım taçsız bir kral gibi
Gafletle koştum çağladım bir Aral gibi
Sorunlar üzerime çöktü katı bir kural gibi
Sızlandım yavrusunu yitirmiş bir maral gibi
Hiç Kimseler Anlamadı Halimden vay Beni

Fani dünya aldattı beni sanki bir oyun gibi
Sıkıntılara ram olmuş eğilmiş bir boyun gibi
Sonunda kefen giyeceksin dünyalığı soyun gibi
Feryat eyledim kuzusunu yitirmiş bir koyun gibi
Hiç kimseler dinleyip sormadı halimden vay beni

Nice beyhude koşturdum bir küheylan gibi
Fani dünya üzerime geldi çığ gibi heyelan gibi
Nihayet yeni anladım var birazda sen oyalan gibi
Sinem yanıyor yavrusunu yitirmiş bir ceylan gibi
Hiç kimseler anlamadı sormadı halimden vay beni

Western Germany “Economic Miracle”: The Change from an Financially Backward Countryside to a Affordable 1

Western Germany “Economic Miracle”: The Change from an Financially Backward Countryside to a Affordable 1

To the west Germany “Economic Miracle”: The Change from an Financially Backward Nation perfectly into a Competing A single

The principle concept with this brief summary is Western side Germany “economic miracle”: The transformation from an financially backward land straight into a economical you.how-to urgent custom paper writing service describe a study report During this essay the key preconditions of the German wonder and character who enjoyed a significant piece in content combat German heritage are looked into. The statistic time frame provided with in such a job reveal diverse scaled photo for the German development when World War II. Continue reading

E-Trade for a Component of Reducing Exchange Charges

E-Trade for a Component of Reducing Exchange Charges

E-commerce describes conducting purchases by using an internet platform. It may help providers to institution effective marketing and advertising ideas that grow their romantic relationship with well-known people.conditions related to pay to write essay ribosomes E-commerce enables this company to identify market niches and perform essential scientific studies of the consumers’ choices and preferences. It is pertinent to strategizing and checking developments on the market, as a result making sure firms succeed the hearts and minds of consumers via the supply of good quality and current market-susceptible solutions. E-business also makes sure that prices establish by firms conform to the standardization calls in trading markets and therefore are commensurate along with other sustainability-determinant elements that happen to be considered by competition. Continue reading

Artificial Intelligence rather than Human being Head

Artificial Intelligence rather than Human being Head

Inside contemporary entire world, personal computers raise daily activities with intelligently programmed methods to satisfy individual must have productively. Its using the ongoing results of synthetic intellect more and more refined technological advances convey extraordinary alters.http://gurudissertation.com/dissertation-chapters Examples of these are; the government’s methods, basic safety, health related professions, economic methods, vehicle between other subjects whose immense adjustments had been believed. The purpose of this newspaper would be to check the possibility of man-made cleverness to accept host to human heads. Discussion. Continue reading

Macroeconomic sense of balance as the fundamental notion of modern-day business economics.

Macroeconomic sense of balance as the fundamental notion of modern-day business economics.

Macroeconomic level signifies the balance of funds in the financial. Positive equilibrium of expenses can be a innovative strategy for making certain the market works properly.research paper writing process The total amount of monthly payments (BOP) documents all fiscal operations constructed amongst buyers, enterprises and also the federal government in a single region with other people The BOP information inform us about how exactly a whole lot has been dedicated by consumers and businesses on imported products or services, and ways in which thriving companies are in exporting along with other nations around the world. Continue reading