ŞU FANİ DÜNYANIN

Neyine güvenilir şu fani dünyanın?
Fani ömürde konaklama hanı değil mi?
Ademden beri gelen göçtü cani değil mi?
Az hatra gelen ölüm gerçeği ani değil mi?
Nice para pul cevherler hepsi fani değil mi?
Fani dünyaya meyledenler hep zelil değil mi?
Tüm hesapları değersiz ucuz ve galil değil mi?
Tarihte yaşananlar gafiller için delil değil mi?
 
Ahiret yolunda bir araç bir binek değil mi?
Binenlerin çoğu gafil, asi ,zalim, dönek değil mi?
Dünyalık köşkü saraylar fani bir tünek değil mi?
Ey zalimler nemrudu yenen bir topal sinek değil mi?
Fani dünyaya meyledenler hep zelil değil mi
Tüm hesapları değersiz ucuz ve galil değil mi?
Tarihte yaşananlar gafiller için delil değil mi?
 
Tarihler boyu zulmeyledimi asi kalleşler puştlar?
Şeddatlar hamanlar aynı değilmi stalinler buştlar?
Zalimler içte dışta zulmeder hem neden birbirini suçlar?
Hiç bir zalime kalmadı ebrehe ordusunu yenmedimi kuşlar?
Fani dünyaya meyledenler hep zelil değil mi?
Tüm hesapları değersiz ucuz ve galil değil mi?
Tarihte yaşananlar gafiller için delil değil mi?
 
Nice acı talı olaya sahne değilmi muharremin onu?
Daima fani diye andığımız dünya değil mi bunca konu?
Şu aldatıcı dünyanın nihayet kıyamet değil mi acı sonu?
Hazır olalım işte! O gün tüm hesapların değilmi adil günü?
Fani dünyaya meyledenler hep zelil değil mi?
Tüm hesapları değersiz ucuz ve galil değil mi?
Tarihte yaşananlar gafiller için delil değil mi?
 
Kaynakları zalimlerin havzuna taşıyan aynı ark olmadı mı?
O zalimlerin arkına kaynak pompalayan çark aynı çark olmadı mı?
Zalimlerin zulmünü görün!!! Artık gürülecek açık bir fark olmadı mı?
Sevinmesin zalimler haşa ilahlık taslayan fravun suya gark olmadı mı?
Fani dünyaya meyledenler hep zelil değil mi?
Tüm hesapları değersiz ucuz ve galil değil mi?
Tarihte yaşananlar gafiller için delil değil mi?

ÇAĞIR BÜLBÜLÜM ÇAĞIR

Çağır ey garip bülbülüm çağır
Gül bağından daim Hakkı çağır
İster feryadı figan eyle ister bağır
Yine Hakkı duymaz nice kör sağır
Gel Hakka gidelim bülbül ey

Bülbülün nazı gülene ezeldir
Dostun dosta nazı pek güzeldir
Dostların sitemi birbirine özeldir
Güller mahzun yapraklar gazeldir
Gel o dosta gidelim bülbül ey

Bülbül âşıktır ezelden güle
Bülbülün sevdası dilden dile
Kimin derdinden kim ne bile
Âşıklar maşukun arar ilden ile
Gel maşuka gidelim bülbül ey

Bülbül öter figan eyler durur
Atar sitem oklarını güle vurur
Atma bülbül nazlı güller kurur
Gül diyarında olmaz kibir gurur
Gel kibirsiz ile gidelim bülbül ey

Her gönülde bir aslan yatar
Bülbül öter derde dert katar
Bazen figan eyler gam satar
Sitem okların daim dosta atar
Gel gamsız ile gidelim bülbül ey

BİR CEYLAN GİBİ

Kendimi aldattım taçsız bir kral gibi
Gafletle koştum çağladım bir Aral gibi
Sorunlar üzerime çöktü katı bir kural gibi
Sızlandım yavrusunu yitirmiş bir maral gibi
Hiç Kimseler Anlamadı Halimden vay Beni

Fani dünya aldattı beni sanki bir oyun gibi
Sıkıntılara ram olmuş eğilmiş bir boyun gibi
Sonunda kefen giyeceksin dünyalığı soyun gibi
Feryat eyledim kuzusunu yitirmiş bir koyun gibi
Hiç kimseler dinleyip sormadı halimden vay beni

Nice beyhude koşturdum bir küheylan gibi
Fani dünya üzerime geldi çığ gibi heyelan gibi
Nihayet yeni anladım var birazda sen oyalan gibi
Sinem yanıyor yavrusunu yitirmiş bir ceylan gibi
Hiç kimseler anlamadı sormadı halimden vay beni

EY HAVAİ GÖNÜL

Kuralı hiç delinmeyen
Şekli cemali bilinmeyen
İçimden çıkıp silinmeyen
İçimde başka bir benmisin?

Elle tutulup derilmeyen
Şekli şemali görülmeyen
Arzularına asla erilmeyen
Benden başka bir benmisin?

Başka biçimde benden ayrı
Benim içimde benden gayrı
Artık nazın çekilmiyor gayri
Söyle sen başka bir benmisin?

Hep kendini yüksekte görürsün
Beni zorlayıp peşinden sürürsün
Hedef tutmayınca hesabı dürürsün
Hesabı tutmaz başka bir benmisin?

Bitmez sonsuz sevdalara dalarsın
Erişilmez sevdaları diline dolarsın
Nice hayallerle kurgulanır dolarsın
Sevdası sınırsız başka bir benmisin?

Yeter artık beni yokuşa sürme
Enginol kendini yüksekte görme
İsteğin olmayınca 0 defteri dürme
İstekleri bitmez başka bir benmisin?

Beni benden aldın bana ne verdin
Yetsin artık nicedir bitmeyen derdin
Zorlama sınırları beni gerdikçe gerdin
Dertleri çekilmez başka bir benmisin?

ADAM GİBİ ADAM YİĞİT GARDAŞ

MUHSİN YAZICI OĞLU
Bir yiğit çıktı yiğidin harman olduğu yerden
Davası uğruna nice çileden sonra oldu serden
Hain tuzak nasıl kuruldu kimlerin eliyle nerden?
Seni rahmetle anıyoruz tuzaklar hep aynı yerden

Davasına ser verenler adam gibi adam yiğit kişidir
Davası uğruna ser vermek laf ile değil yiğitlik işidir
Davasına ihanet edenler şekilde erkek yürekte dişidir
Seni rahmetle anıyoruz anıların adam gibi adam işidir

Yiğit gerek davası uğruna nice sıkıntılara göğüs gere
Yılları hücrelerde geçe işkence göre ser vere can vere
Kimse çıkmaz ki şunu yanlış yaptın diye eleştirip yere
Seni rahmetle anıyoruz hakkı haykırdın göğüs gere gere

Çok büyük hürmet gösterir değer verirdin alimlere
Hiç baş eğmez tebessüm dahi göstermezdin zalimlere
Deden gibi çok önem verirdin tarihi ve İslam’i ilimlere
Seni rahmetle anıyoruz çok hürmet gösterirdin alimlere

Hocamız seni çok severdi kolunuzu tutanlar utansın
Fabrikaları ve toprakları peşkeş çekip satanlar utansın
Size destek vermeyip yapmacık rolleri yutanlar utansın
Sizi rahmetle anıyoruz milleti aldatıp uyutanlar utansın

Yiğitler ölür ünü ve şanı kalır yaşayan ölüler utansın
Makam için davasını satan akıllı geçinen deliler utansın
Fani dünya için servet biriktiren ruhları ölü diriler utansın
Seni rahmetle anıyoruz yaşadığını zanneden biriler utansın

Gizli pazarlıklar yapmış olsaydın belki şimdi yaşardın
Dünyalık makam ve mevkide nice çok merhaleler aşardı
Ama o halinle yaşasaydın yaşadığına belki sende şaşardın
Seni rahmetle anıyoruz yiğitçe yaşadın çook işler başardın

Gardaş sen kazandın amma İslam ve vatan kayıbetti
Mevla sizi imtihan eyledi ve yüce makamlara sahibetti
Kalleşliği yapan hainler hainde gizleyenler niçin ayıbetti?
Seni rahmetle anıyoruz ihaneti örtmek isteyenler kayıbetti

Ey asil yiğit sen daima hakkı savundun her yerde her defa
Hep hakkı söyledin düşünmedin makam mevki ve zevki sefa
Her daim haklıdan yana oldun hayat ve icraatın hakkı müdafa
Seni rahmetle anıyoruz ve kıpta ediyoruz sen şehit oldun sana
Kucağını açmıştır peygamberimiz hazreti Muhammet Mustafa…

KANLI ARAP BAHARI

Arap baharı zannettik ümmetin iftiharı
Korkarız olmasın İslam birliğinin intiharı
Yaz güz geride kaldı kışa döndü Arap baharı
Nasıl bahar ki her yerde kan velleyli vennaharı
Yarab bu canileri ya ıslah et ya perişani kahharı

Anlamamız lazım bu sinsice çirkin oyunu
Kurutmak istiyorlar Müslümanların soyunu
Artık bilmemiz gerek bu vampirlerin huyunu
Neden zalime laik gördüler Manavgat suyunu
Yarab bize akıl izan ver öğrene bunlar boyunu

Bahar değil İslam düşmanlarınca bir oyundu
Öyle bir oyun ki tüm caniler katliama soyundu
Müslüman kılıcı ile kesilen Müslüman boyundu
Nice gafillerde önünü görmeden atlayan koyundu
Yarab affet belki bazı boyunlar buna hak boyundu

Nerede bu vahşi zalimlerin insan hakları hani?
İnsan değiller ki olsun insan hakları onlar cani
Bu alçakların yanına kalacak sanmasınlar yani!
Belki bu zalimlerin azabı baki amma dünya fani
Yarab artık akıtılmaya hak mıdır? canilerin kanı

Dünyanın her yerinde yanan Müslüman canı
İnsanlık dışı katliamlarda akan ümmetin kanı
Şimdi çok arıyoruz cennet mekan o ulu hakanı
Ümmetin çok ümit bağladığı mücahit Er bakanı
Yarab aciz kaldık sen kurtar cümle İslam vatanı

Muhteşemdi Osmanlı dedelerimizin ünü ve sanı
Üç kıtaya hükmeden muhteşem Süleymanın şanı
Çok yüksekti onların şerefi ve çok güçlü idi imanı
Bekliyoruz fatihleri yavuzları muhteşem Süleymanı
Yarab bize de ver O manevi itikadı gücü ve imkanı

Açığa çıkınca ümmetin aleyhine olan sinsice gizleri
Arap baharını icat ettiler engellemek için D. sekizleri
Kapatmaya çalıştılar kurtuluşa açılan çığırları ve izleri
Zalimlerden gafillere izleyin bizleri başta tutalım sizleri
Yarab ıslah eyle bu gafilleri batağa sürüklüyorlar bizleri

Yarab ne oldu bize nedir bu bana necilik bu zillet
Hidayet eyle uyansın artık bu illetti anlasın bu millet
Silkinip kendimize gelelim bitsin bu uyuşukluk bu illet
Bu nasıl zillettir ki tüm kaynaklarımız zalimlere zimmet
Yarab en büyük güç sensin yardım eyle kurtulsun ümmet

Mücahit bir deha O Erbakanı bir daha zor buluruz
D.sekiz İslam birliğini kurabilirsek belki kurtuluruz
Yoksa hala haçlılardan medet bekler isek zelil oluruz
Bu kafa ile gidersek daha nice illete ve zillete tutuluruz
Yarab bize akıl izan ver bu kafa ile biz nasıl yol buluruz?

EY ÂDEMOĞLU İNSAN

KİBİRLE BÜYÜK KONUŞMA YÜRÜ HAK YOLUNCA
AKTİN BİL TUT SIRRIN TA Kİ MENZİLE ERİNCE
CEZBE DÜŞÜP BEYAN ETME

RAHATI SALTANAT İLE NİĞMETİ BOL BULUNCA
HADDİN BİL ŞÜKREYLE YERLİ YERİNCE
ZEVKE DÜŞÜP TUĞYAN ETME

DERTLER MUSİBETLER SIKINTILAR İLE DOLUNCA
HAMDIN BİL SABRET GEREĞİNCE
ACZE DÜŞÜP İSYAN ETME

NİĞMET VE MUSİBET İLE İMTİHAN OLUNCA
RABBİN BİL DÜŞÜN BİRAZ DERİNCE
GAFLETE DÜŞÜP ZİYAN ETME

UNUTMA SEN BİR İNSANSIN ÖLECEKSİN
MUTLAK MAHŞERE GELECEKSİN
BİR GÜN HESAP VERECEKSİN