İçeriğe geç

Nusret Ertem Yazılar

MANALI SÖZLER (7) İKİLİ

Zikri olan mesafe alır
Zikri olmayan yolda kalır

Sabreyle ki riskin azalsın
Şükreyle ki rızkın çoğalsın

Daim hamt eyle gücün artsın
İstiğfar eyle ki günahın azalsın

Zikri çoğalt derecen yükselsin
Tefekkürü çoğalt nefsin alçalsın

Her beden bir tek adam amma
Her beden değil ki gerçek adam

Ben diyenler geri kalır
Biz diyenler mesafe alır

Ben diyenlerin işi biter
Biz diyenlerin bacası tüter

Ben diyenlerin tezi çürür
Biz diyenlerin sözü yürür

Ben diyenlerin icraatı üzer
Biz diyenlerin gemisi yüzer

Benler gelin biz olalım
Bizden sonralara iz olalım

Benler gelin bir olalım
Bizden sonralara pir olalım

Kiminin gözü havai nefs de
Kiminin de cenneti Firdevs de

Kiminin değeri yatında katında
Kiminin değeri Mevlanın katında

Kiminin değeri kendi denginde
Kiminin değeri Mevlanın indinde

Kiminin değeri dünya pazarında
Kiminin değeri Mevlanın nazarında

MANALI SÖZLER (8) İKİLİ

Şeriatı olmayanın beraatı olmaz
Kanaati olmayanın rahatı olmaz

Yersiz harcayanın yeri ve mekânı olmaz
Yersiz konuşanın her mecliste yeri olmaz

Merhameti olmayanın maneviyatı olmaz
Maneviyatı olmayanın medeniyeti olmaz

Önce taban sonra tavan tabansız tavan olmaz
Çürük temel üzerine asla sağlam tavan olmaz

Nefsine hâkim olmayan nesline hâkim olamaz
Sağlığını koruyamayan başkasına hekim olamaz

İradesi olamayan nefsini yenemez
Nefsini yenmeyen hasmını yenemez

Tarihini bilmeyenler tarifini bilemez
Tarifini bilmeyenlerde tabirini bilemez

Her kim ki sevmeyi sevmesini bilmez
Bilsin ki sevmeyi bilmeyenler sevilmez

Geçmişini tanımayan geleceğini tayin edemez
Nefsini terbiye etmeyen neslini terbiye edemez

Önünü iyi görmeyenler sonunu iyi göremez
Kendini bilmeyenler başkasına bir şey veremez

Eksiğini bilmeyen eksiktir mütekâmil denemez
Hatasını bilmeyen de avamdır ehli kâmil denemez

Secdede anlı yere gelenin savaşta sırtı yere gelmez
İmanla savaşanların hepsi şehittir onlara ölü denmez

Kültürüne sahip çıkmayan kimliğine sahip çıkamaz
Kimliğine sahip çıkmayan da kişiliğine sahip çıkamaz

MANALI SÖZLER (9) ÜÇLÜ

İnsan ne ekerse illa da onu biçer
Çalışıp okuyan başarı ile dersini geçer
Âlim odur ki ilmi ile amil olup takvayı seçer

Her kim ki ne ekerse elbet onu biçer
Hakiki ilim odur ki her iki cihanda geçer
Yiğitlik odur ki helal kazanıp helal yiyip içer

Toplu güçler kaleyi yerinden söker
Yalnız kalan bilekleri herkes kolay büker
Kenetsiz güçlerde tez çözülür hep içten çöker

Cennetin yolu takva ilim ve ibadetten geçer
İlim ile ibadetin yolu sabır ve gayretten geçer
Felahın yolun akıl iman şükür ve hamttan geçer

Bu günü değerlendirmeyen yarın gözyaşı döker
İçeride birlik sağlamayanlar dışarıda zorluk çeker
Kendini bilmeyen toplumlarda kendi içinden çöker

Beyninden konuşana yaklaş
Kalbinden konuşanla kucaklaş
Kendinden konuşandan kaç uzaklaş

Her meclisin bir usulü adabı vardır
Her meselenin bir usulü etabı vardır
Her mevzunun bir usulü hitabı vardır

Sahipsiz yok her şeyin bir sahibi var
Sahipli herkesinde hak bir sahibi var
Sahipsizlerinde mutlak bir sahibi var

Merdi mert yener yiğidi dert yener
Hububatı sam vurur insanı gam vurur
Demiri nem çürütür insanı gam çürütür

Meşru işi olan işi ile meşgul olur
Helal kazanan ise meşru bir kul olur
İşi olmayana da lain şeytan çok iş bulur

Hatasını bilmeyen sürekli hata yapmış olur
Hatalılar ile dost olan hatalı huy kapmış olur
Hatasını kabullenmeyende yanlış yapmış olur

Zulüm ile tahta çıkan dünya hem ahiret zelil olur
Din ile davası birleşen ise dünya ve ahiret halil olur
Muhtevası kalbe inmeyen imanda zayıf ve galil olur

Aslanın avından nice tilki ve çakallarda yediler
Aslan düşünce kendini adam sandı nankör kediler
Orman kanunu böyledir eh ne halin varsa gör dediler

Fayda vermez varsan da bin kere hacca
Boş ve geçersizdir kalpte iman olmayınca
Sahihi iman var ise kalpte fayda verir anca

Ne kadar bunalsan da harama uzatma elini
Her daim rabbine şükret şikâyet etme halini
Sık dişini hamt ile sabret isyandan koru dilini

Ruhlar âleminden geldik aldatıcı fani bir pazara
Aldık sattık ama doymadık cihanda gülü gül’i zara
Ne kazandık ne kaybettik anlamadan döndük mezara

MANALI SÖZLER (10) ÜÇLÜ

Gözler görür kulaklar duyar
Göz gördüğüne kulak duyduğuna
Mutlaka er veya geç usul yavaş uyar

Tüm canlılar arasında sevgi bir harçtır
Huzurlu bir hayat için sevgi bir ihtiyaçtır
Tüm canlılar illa ilgiye ve sevgiye muhtaçtır

İlim asla hiç paha biçilmez çok kıymetli bir taçtır
İlim ile hayat güzel bir yolculuk, madde ise bir baçtır
Ama ilmini icra eden adam gibi adam acep yüzde kaçtır

Kılıçlı kalkanlı yiğit savaşları bitti
Sonraki Savaşlarda Puştluğa doğru gitti
O Puştluk savaşları ise insanlığı felakete itti

Tarihte Atlı süvariler hep ileri karakoldu
Asil yiğitler ve atlar ile düşman denize doldu
Amma ne acıdır ki şimdi atlar kumar aracı oldu

İnsanoğlunu ister sağlığında ister hasta gör
İster neşeli olduğunda ister üzgün ve yasta gör
Ne şekilde olursa olsun hele bir ayağına basta gör

Devir Yağcılık devri var ise yağcılığın yağın
Daima çok güçlü ve sık olur çıkarcılarla bağın
Yoksa yağcılığın ve yağın çabuk kayar ayağın

Sevmezler yalakacılık yapmadıkça nedip neylesen
Büyük sıkıntıyı ondan bekle kime iyilik eylediysen
Dostların gün gün azalır eğer doğruları söylediysen

Sen yine her zaman her ortamda herkese iyilik eyle
Her zaman her yerde korkmadan hak doğruları söyle
Takdiri Mevla ya bırak bu iş böyle gelmiş gider böyle

Ne kadar kötülük ettiysen o kadar iyilik et denkle
Kötülüğü telafi etmek için iyiliğine bir yenisini ekle
Yaptığın iyiliklerin karşılığını ancak rabbinden bekle

İhlas sız amel tuzsuz yemeğe benzer
İlimsiz amel güçsüz kükremeğe benzer
Amaçsız amel karşılıksız emeğe benzer

Akıl iman ve hayâ bir bütündür hiç ayrılmaz
Hayâsını korumayanda asla davasını koruyamaz
Davasını korumayan iman ve hayâsını koruyamaz

Hamt ve şükreden kanaat ehlinin rızkı dar olmaz
Helali haramı karıştıran ticaretlerin sonu kar olmaz
Emir yasak bilip meşru yaşayanların sonu nar olmaz

MANALI SÖZLER (11) DÖRTLÜ

Fakirin gecekondusu zenginin
Villasından daha pahalıya mal olur
Adaletsiz zenginlerin yükü de daima
Her dem aciz ve fakir ahaliye mal olur

Doğru kimin ağzından ve elinden
Çıkarsa çıksın doğru hep doğrudur
Yanlış ta kimin ağzından ve elinden
Çıkarsa çıksın yanlış ta hep yanlıştır

Dünya imtihan içindir bunu bilesin
İmtihanı düşüne hak çizgiye gelesin
Takva üzere yaşayıp günahsız ölesin
Ölürken de herkes ağlaya sen gülesin

Günümüzde yiyenlerin yanına kalıyor
Niye yedin diyenlerin yanına kalmıyor
Yiyenlerin dostları ve rağbeti çok oluyor
Amma karşı duranlara rağbet hiç olmuyor

Kutsi değerler korunup yaşanmadıkça
Gayri meşru değerler meşruiyet kazanır
Eğer gayri meşru değerleri terk eder isek
Tüm kutsi değerlerimiz hâkimiyet kazanır

Sadakatli hak dostların müstesna
Ama sen yine sırrını Mevla ile kendi
Aranda tut çünkü insan ifşaya maildir
Hiç kimse Mevla gibi sadık dost değildir

Pantolon giyip kravat takınca
Var mı hocam bunda bir sakınca
Pek gözükmüyor hocaya bakınca
Sonra anlaşılır gelenekleri yıkınca

Öyle dostlar edin ki geniş günde değil
Asıl dar günde hep senin yanında olsun
Hep seninle hüzünlensin seninle dolsun
Daim seninle ağlayıp yine seninle gülsün

Akil ol marifet göster herkes sana koşup çağlasın
Adil ol sadakat göster herkes sana güven bağlasın
Amil ol maharet göster herkes senden fayda sağlasın
Kamil ol asalet göster ölünce sen sevin herkes ağlasın

Sormayın ağızdan ağız’a kulaktan kulağa taşıyana
Sorun işin içinde olup canlı olarak bire bir yaşayana
Uymayın olayları uzaktan seyredip karıştırıp kaşıyana
Uyun ateşin üzerini örtmeye çalışıp koru içinde taşıyana

MANALI SÖZLER (12) ÜÇ ŞEYE HAKİM OL

Üç nesneye iyi hâkim ol:
Bir adabına, iki gazabına, üç hesabına

Üç nesneyi iyi koru:
Bir hıfzını, iki nefsini, üç vasfını

Üç neseye yenilme:
Bir nefsine, iki hasmına, üç vasfına

Üç nesneye sahip ol: Bir maneviyatına
İki şahsiyetine, üç maddiyetine

Mana gidince nefse kul olursun
Madde gidince hasma kul olursun
Şahsiyet gidince paçavra pul olursun
Bunları koruyunca da hakka kul olursun

Allah için iyilik et ama alma yılanı koynuna
Merhamet edip alırsan nankör yılanı koynuna
İyiliğin kadar kötülük bekle şimdi aynı aynına
Sonrada ah eder üzülürsün nankörlerin oyununa
Merhametli ama eğilme hemen binerler boynuna

Erbakan’ın Yolu ve Uzak Birileri

Rahmetli Erbakan’ın yolunu kesen birilerinin vermiş olduğu akıl ile birileri rahmetli Erbakan’ın yolunda olduğunu söylüyor. Amma ve lakin bu çok açık bir istismar değil mi? Çünkü rahmetli Erbakan’ın yolu ne rahmetli Menderes’in, ne rahmetli Özal’ın, ne de sizin yolunuzdur. Rahmetli Erbakan’ın yolu Selahaddin Eyyübilerin, Alparslanların, Hazreti Fatihlerin, Yavuzların, Kanuni ve Abdülhamit Hanların yoludur. Rahmetli Menderes’in, rahmetli Özal’ın ve sizin de yolunuz ise yolunu şaşırmışların, yani siyonist Amerika’nın ve Avrupa’nın çıkmaz sokak yoludur. Erbakan’ın yolunda olmak her kişinin işi değil ancak ve ancak er kişinin işidir. Eğer er kişiliğiniz var ise hemen D-8’leri hayata geçirip İslam birliğini oluşturun. Vahşi AB rezilliğinin kuyruğunu bırakıp yüzünüzü İslam âlemine dönmedikçe hâlâ Erbakan’ın yolundayız demeniz açık bir istismar ve çok komik bir şekilde abesle iştigal değil midir? Hocamız boşuna demedi,  bu işler çoluk çocuk işi değildir diye… Evet, bir insanın yapmaması gerekenleri yapmaması, yapması gerekenleri yapmasından daha evladır. Siz Türkiye gibi altı yüz elli yıl İslam’ın öncülüğünü yapmış ve hâlâ İslam’ın öncüsü sayılan bir İslam ülkesinde yapılmaması gereken çok çirkin işler yapın, sonra da Erbakan’ın yolunda olduğunuzu iddia edin, bu Erbakan’a ve ulu ecdadımıza hakaret değil midir? Eğer hâlâ ne yaptık derseniz, yaptıklarınız kırkları geçti hangi birini sayalım ki! Avrupa rezilliği ne dediyse harfiyen hepsini yaptınız. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Bakanı da oldu ama İslam Birliği Bakanımız yok. Bundan sonra daha neler yapacağınızdan çok büyük endişelerimiz var. Şimdi de Erbakan’ın yolundayız demeniz geçmişteki istismarlarınızın teyidi değil mi? Mesela istismarlarınızın birkaçı: Biz Erbakan’ın talebeleriyiz biz de Milli Görüşçüyüz ve biz Erbakan’la anlaşarak bilinçli olarak çalışıyoruz vs. gibi böyle diyenlere ve böyle düşünenlere atfolunur ki; bu düşünce ve söylemler Erbakan’a ve onun yolundan gidenlere iftira olur bu da ayıptır ve çok günahtır. Lütfen milleti aldattığınız yeter artık! Ama bugün bu millet uyutulmaya ve aldatılmaya gayet müsait bir hale getirildi. Çünkü gazı alınıp uyuşturuldu.

Tüm yanlış ve çirkin olumsuzlukları hatırlattığımız zaman da eh olsun, Ergenekon şöyle oldu ya eh olsun, van minut dedi ya Kur’an seçmeli ders oldu ya oldu da görelim bakalım nasıl olacak. KİT’leri bittirdiler şimdi de topraklar satılıyor deyince de satılsın Avrupa’da Türkler market açıyor ya… Avrupa’da Türkler market açıyor da fakat yabancılar altı yüz dönüme kadar toprak alıyorlar. Acaba bu millet aradaki bu farkı mukayese edemiyor mu? Evet, anlamıyor, mukayese edemiyor ve etmek istemiyor. Çünkü günümüz insanının midesine, gözüne ve kulağına hitabeden haramlar mani oluyor da onun için maddi güç ve çoğunluk nerede ise orada yer almayı tercih ediyor.

Bir de zaten şimdi öyle bir hal oldu ki memlekette dört türlü şampiyon güç var.

Bir BOP’çular, iki TOP’çular, üç POP’çular, dört diyalogcular. Bu dört şampiyon gruba hiç ağzımızı açıp bir şey diyemiyoruz, adeta kutsal bir kurum haline geldiler. Fakat devlet kutsaldır. Eğer idareciler de İslami ve insani değerleri koruyabilirler ise o zaman kutsal sayılırlar. Evet, şimdi hiç kimse kusura bakmasın ama BOP Eş Başkanlığı yapanlar, Ve Avrupa hayranları asla ve kat’a Erbakan’ın yolundayız diyerek milleti aldatmasın ve şu beş tehlikeyi de unutmasın: BOP- TOP- POP- Diyalog ve Avrupa hayranlığı bu milleti kutsal değerlerinden koparıyor. Çok büyük tehlikelere sürüklüyor ve daha çok sürükleyecek Eh ne diyelim Hazreti Mevla bu millete hak ve hakikatte birleşip bilumum meşru işlerde nice hayırlı şampiyonluklar nasip eylesin. Âmin…

YAŞADIĞINI ZANNEDEN ÖLÜLER – 1

Ey âdemoğlu kaldır başını şöyle bir bak semaya nice ayetler var,
Bu ayetlerde meşru akıl ve idrak sahipleri için çok hidayetler var,
Ayetleri anlamayan nice gafillerin hâlâ hallerinden şikâyetler var,
Ey kendini ayık sanan uyurlar göremediğiniz daha nice ibretler var,
Uyanalım ey millet yanlışları yanlış mercilere nice şikâyetler var.

Her kabre gireni ölü zannetme yaşadığını zanneden nice ölüler var,
Her kaybeden değil kazandığını zannedip kaybeden nice deliler var,
Her ilim göreni adam zannetme hor hakir gördüğün nice veliler var,
Ey kendini adam sanan kravatlılar bilemediğiniz daha nice neler var,
Uyanalım ey millet yönetenler içinde akıllı geçinen nice deliler var.

Başkalarının emeği üzerine taht kuran nice nankör zalimler var,
Dünya menfaatine dokunur diye gerçeği gizleyen nice âlimler var,
Hizmet diye insanlığa ve İslam’a zarar veren nice hain bilimler var,
Ey kendini âlim sanan cahiller çözemediğiniz daha nice ilimler var,
Uyanalım ey millet dürüstlerin hakkını gasp eden nice zalimler var.

Allah’ın selam ve rahmetini kendine reva görmeyen enayiler var,
Suyumuzu havamızı kirletip geliri dışarı giden hain sanayiler var,
Bu nasıl medeniyet insan üzerinde insanlık dışı vahşi deneyler var,
Ey kendini ilerici sanan aciz gericiler sezemediğiniz nice şeyler var,
Uyanalım ey millet hâlâ dostu düşmanı bilmeyen nice enayiler var.

Helal haram demeden haksız servetlerine servet katanlar var,
O zalimler servetlerine servet kata dursun nice aç yatanlar var,
Şanlı şehitlerimizin kanıyla sulanan topraklarımızı satanlar var,
Zalimler saltanat sürerken işçi memur çiftçi esnafa çatanlar var,
Uyanalım ey millet bizi sömürüp servetine servet katanlar var.

Uyanalım ordumuzun içinde askerimizi alnından vuranlar var,
Bizimle aynı safta durup askerimizin yoluna pusu kuranlar var,
Bu hain zalimleri bildikleri halde bunlarla aynı safta duranlar var,
Ajan-hain gerçek isimleri farklı nice Ahmet Mehmet Turanlar var,
Uyanalım ey millet bizden gözüküp de bizi aldatıp kandıranlar var.

Hz. Âdem’den günümüze İslam düşmanlarını dost sananlar var,
İslam dünyasını unutarak sahte Avrupa rüyasına aldananlar var,
Medeni zannettikleri kokuşmuş Avrupa sevdası ile yananlar var,
İslam âlemini geçip batmış haçlı Avrupa çöplüğüne konanlar var,
Uyanalım ey millet benliğini yitirip Avrupa rüyasına dalanlar var.

İslam’a aykırı ilahi diye kelime suçunun acep kaçını taşıyanlar var,
Müslüman geçinip kalbinin üstünde Hıristiyan haçını taşıyanlar var,
Haç belli de bilmeden kalbinin üstünde papanın tacını taşıyanlar var,
Bu nasıl Müslümanlık kalbinde sevgi ile küfrün maçını taşıyanlar var,
Uyanalım ey millet bizi birbirimize düşürüp olayları kaşıyanlar var.

YAŞADIĞINI ZANNEDEN ÖLÜLER – 2

Bulanık sel gibi kükreyip sonra köpük gibi sönenler var,
Van münit filan deyip sonra doksan derece dönenler var,
Felaha çıkan yolu şaşırmış yanlış yola girip övünenler var,
Asli mercilere yüz çevirip yanlış mercilere güvenenler var,
Uyanalım ey millet çıkış zannedip bataklığa yönelenler var.

Tarihi camiler onarım beklerken kilise ve surları örenler var,
Türk dilinde cami ile mescittir ibadethane ismini verenler var,
Mescitler kapanırken kiliselerin çoğalmasını hoş görenler var,
İslam’a hakaret edenleri karşılayıp yoluna da halı serenler var,
Uyanalım ey millet gaflet içinde yanlışları doğru görenler var.

Milletimizin töre ve törelerine hiç uymayan nice törenler var,
İktidarda kalmak için milleti aldatan bir alıp çok verenler var,
Fakir işçi esnaf erirken nice milyar dolar servetine erenler var,
Gelir kaynaklarımızı ele geçirip haksız zevki sefa sürenler var,
Uyanalım ey millet örf ve ananemize uymayan nice törenler var.

Biz dönmedik davamıza tam bağlıyız döndürülüp dönenler var,
Biz bölmedik fani çıkar için fitneye uyup davamızı bölenler var,
Biz davamızı kalbimize gömdük davalarını gizleyip silenler var,
Biz yönümüzü İslam âlemine döndük yönünü küfre dönenler var,
Uyanalım ey millet şahsi çıkar için gözü dönmüş bizi bölenler var.

Aramızda nice nankör hain öz vatandaşını fişleyenler var,
Avrupa Birliği uğruna aklı daralıp vicdanı genişleyenler var,
Adı reklâm olsun diye abesle iştigal caddeleri afişleyenler var,
Casusların oyununa aldanarak aptalca kardeşini şişleyenler var,
Uyanalım ey millet nice ihanet ve hak hukuk suçu işleyenler var.

Anlaşılmaz bir oyuna aldanıp kardeşini katleden caniler var,
Kendi çukurunu kazıp parmağıyla gözünü çıkaran deliler var,
Şehit ile tekbiri birbirinden ayıran laik gerici cahil valiler var,
Kardeşi kardeşe vurduran Müslüman ismi taşıyan Coniler var,
Uyanalım ey millet aldanarak kardeş katili adi cahil caniler var.

Batıl inançlarla hak İslam’ı aynı kefeye koyup övenler var,
Çıkarlarına ters düşmesin diye yanlışın arkasına sinenler var,
Yükseldiğini zannederek tepe taklak tabana doğru inenler var,
Osmanlı’ya hakaret eş değiştirip farklı faytonlara binenler var,
Uyanalım ey millet ecdadımızın düşmanlarını dost bilenler var.

Günümüzde helal haram demeden milletin malını yiyenler var,
Osmanlı’yı unutup hepimiz Bizans’ın çocuklarıyız diyenler var,
Tek tanrıya inananlar da cennete girecek diye sapık beyanlar var,
Daha buna benzer nice çok İslam itikadına aykırı hezeyanlar var,
Uyanalım ey millet zulmedip fakir fukaranın hakkını yiyenler var.

YAŞADIĞINI ZANNEDEN ÖLÜLER – 3

Diyalog diye haçlılara karışarak sarmaş dolaş karılanlar var,
Bu ne acı gaflet baş olmak için dost diye yılana sarılanlar var,
Fani koltuk sahibi olmak uğruna uhrevi davasından ayrılan var,
Dava koltuktan önemlidir desek öyle değil deyip sıyrılanlar var,
Uyanın ey gafiller Yahudi’den dost olmaz deyince darılanlar var,
Uyanalım ey dostlar dost diye yılana sarılanlar var.

Küfür ülkeleriyle dost olup İslam ülkeleriyle dövüşenler var,
Medeniyet buluşması diye medeniyetsizler ile sevişenler var,
İslam çizgisinden çıkıp yolunu şaşırıp yönünü dönüşenler var,
Diyalog, ılımlı İslam diye aldanıp parayla aktini değişenler var,
Yükseldiklerini zannederek tabana doğru alçalıp üşüşenler var,
Uyanalım ey dostlar düşmanla birlikte dostlarla dövüşenler var.

İslam diyarlarını kötüleyip ehli küfür diyarlarını övenler var,
İslam’a hakaret siyonist oyunu adi film dizi ve serüvenler var,
Dünyanın her yerinde zalim ile bir olup mazlumu dövenler var,
Gayrı İslami kanun ve kuralı savunup İslami kurala sövenler var,
İslam ve şeriatı bilmeyen kahrolası kahrolsun şeriat diyenler var,
Uyanalım ey dostlar batılı övüp kendi örfüne sövenler var.

Zekâtı unutup fakirin hakkı olan parayla umre hac yapanlar var,
Ey namazı terk eden zengin zekâtı ver ekmeksiz aç yatanlar var,
Medeniyet diye Müslüman kadınlarla küfrü izdivaç yapanlar var,
Fakirin hakkı zekâtı vermeyen zalim zengini başa taç yapanlar var,
Müslüman geçinip kadın erkek karışık seyre açık maç yapanlar var,
Uyanalım ey dostlar fakiri ezip zengini başa taç yapanlar var.

Dünya ziyneti cazip gelince davasından dönüp cayanlar var,
Dünyaya aldanıp mahşeri unutarak meşru yoldan kayanlar var,
İtikatları bozulunca da gayri meşru yaşantıları meşru sayanlar var,
İslam’la hiç bağdaşmayan aykırı küfre götürecek nice beyanlar var,
Hoca geçinip Ehli Sünnete aykırı İslam dışı mezhepleri yayanlar var,
Uyanalım ey millet dünyaya meyledip davasından cayanlar var.

Her kim ne yaparsa yapsın mutlaka aşikâre ve gizleri bir bilen var,
Tüm hata ve günahlardan geri duralım mutlaka bizleri bir bilen var,
Sahipliler güvenip hiç övünmesin mutlaka sahipsizleri bir bilen var,
Ey övünen avam cahil gafiller her halde mutlaka sizleri bir bilen var,
Kendinize gelin ey tuzu kurular mutlaka tüm çaresizleri bir bilen var,
Uyanlım ey millet mutlaka tüm amelimiz açık ve gizleri bir bilen var.