İçeriğe geç

Ay: Nisan 2010

GARİPLER YOLU

Gariplerin yolu düz gitmez
Ömrü biter sıkıntıları bitmez
Sıkıntılara takatleri yetmez
Sıkıntısız bir kul bulamadım

Garibin yolu çetin düzensiz
İşi karmaşık isteksiz özensiz
Yakıcı dertler gizli gizemsiz
Gizemsiz bir kul bulamadım

Ağır dertler ile geziyoruz
Nice derdi sinede gizliyoruz
Hayatı kaygılar ile izliyoruz
Kaygısız bir kul bulamadım

İhanetler çoğaldı içte dışta
Sıkıntılar bitmiyor her yaşta
İslam’ın düşmanları üst başta
Düşmansız bir kul bulamadım

Amellerin vardır bir nisabı
Nisaba göredir kulun hesabı
Kendine okutulur amel kitabı
Hesapsız bir kul bulamadım

Karmaşık dünya yedi kıtalı
Garipler her yerde mi hatalı
Zalimler hür garipler kotalı
Hatasız bir kul bulamadım

Yardım çıkar amaçlı nemalı
Garibin çuhası dokuz yamalı
Garipler bu dünyanın hamalı
Çıkarsız bir kul bulamadım

Mahsundur garibin aile iyali
Mutluluksa her garibin hayali
Mutlu yaşamaktır insanın ideali
Hayalsiz bir kul bulamadım

Ağırdır garibin hayat bedeli
Süreklidir derdi uzun vadeli
Dertliyiz adalet elden gideli
Bedelsiz bir kul bulamadım

Garip kul tevazua meyildir
Dertler ile kaderine kayildir
Kadere boyun eğmeyen zaildir
Meyilsiz bir kul bulamadım

Zenginin yolu ülkeler aşar
Fakirin yolu mahlinde şaşar
Sıkıntılar içinde sorun yaşar
Sorunsuz bir kul bulamadım

Mevla’m bizi İslam’la coştur
Yolumuz İslam gayrisi boştur
Senin nurun da narın da hoştur
Yolsuz bir kul bulamadım.

DERTLER DERYASI

Dert ile sıkıntı kulun imtihanıdır
İmtihana sabredelim dünya fanidir
Yaratıklar aciz fakir yaratan ganidir
Hamdolsun sıkıntıyı veren Mevla’ya

Ah dertler katar katar kullar naçar
Kullar bunalır Mevla bir kapı açar
Bu kapıdan nice çok nimetler saçar
Şükrolsun nimetleri veren Mevla’ya

Çok ağır dertler ile yoğrulmuşum
Meğer ben bir dert deryası olmuşum
Çaresiz kendimi bu deryada bulmuşum
Hamdolsun derdi reva gören Mevla’ya

Vay benim hiç gülmemiş dertli başım
Nice dertler ve sıkıntılar oldu yoldaşım
Derdimi bilmez yakınlar ne de gardaşım
Hamdolsun hüznü reva gören Mevla’ya

Eyvah ben başıma ne dertler almışım
Bir sandal ile dert deryasına dalmışım
Bu dertler deryasında çaresiz kalmışım
Hamdolsun imtihanı reva gören Mevla’ya

Dertler derya olmuş ben bir sandal
Dertler anlaşılmaz garip bir skandal
Dertler çember ben ucunda bir mandal
Hamdolsun dert ile çevreleyen Mevla’ya

Dert ve sıkıntılara hamt ile sabreylerim
Mevla’m böyle reva gördüyse ben neylerim
Her işi Mevla’m güzel eyler ben hamt eylerim
Sığınırım hamt ile şükrü dilime koyan Mevla’ya

Nimetlerle imtihan eyle dertler ile değil
Halden bilen kullarınla namertler ile değil
Halden bilmeyen merhametsiz fertler ile değil
Hamdolsun dertler ile imtihan eyleyen Mevla’ya

Mevla sevdiği kulunu imtihan eyler kul anlamaz
Belki böylesi hakkına hayırlıdır amma ol anlamaz
Benim gibi acizler gaflete düşer hal ve yol anlamaz
Hakka hayırlısı için hep dua eyleriz yüce Mevla’ya

DERT KERVANI

Ey bülbül neden öter ahu zar edersin
Senin derdin nedir bilmem ki ne dersin
Nicedir dert kervanına katılmış gidersin
Ah bülbül ben de bu kervandayım nidelim
Hamt eyle gel birlikte gidelim bülbül ey

Ey bülbül niçin figan eder durursun
Sitem okların atar hep güle vurursun
Nicedir sen bu dertli yolda yürürsün
Ah bülbül ben de bu yoldayım nidelim
Hamt eyle gel birlikte gidelim bülbül ey

Ey bülbül dünya imtihan bilmez misin?
Elinde olsa bu fani âleme gelmez misin?
Yolcuları dertli bu gemiye binmez misin?
Ah bülbül ben de bu gemideyim nidelim
Hamt eyle gel birlikte gidelim bülbül ey

Ey bülbül derdimiz hazin ne gelir elden
Dertliler yanar inler kim ne bilir halden
Hayat bir imtihandır dert dökülür dilden
Ah bülbül ben de bu imtihandayım nidelim
Hamt eyle gel birlikte gidelim bülbül ey

Ey bülbül bu dünyanın derdi çilesi bitmez
Sabreyle bülbül akıl sahipleri isyan etmez
Mevla yardım etmez ise derde takat yetmez
Ah bülbül ben de bu cihandayım nidelim
Hamt eyle gel birlikte gidelim bülbül ey

Ey bülbül dünya bir binek gelenler biner
Dertli çileli ömür müddeti dolanlar iner
Sabredelim bülbülüm acılar sabırla diner
Ah bülbül ben de bu binekteyim nidelim
Hamt eyle gel birlikte gidelim bülbül ey

Ey bülbül sinelerde dertler katar katar
Kim ne bilir sinemizde hangi dertler yatar
Dünya dert pazarıdır kimin alır kimin satar
Ah bülbül ben de bu pazardayım nidelim
Hamt eyle gel birlikte gidelim bülbül ey

Ey bülbül fani âlemi gezip dolaştın mı?
Nefis ve insanlarla uğraşıp dalaştın mı?
Engelli yollardan aşıp hedefe ulaştın mı?
Ah bülbül ben de bu fani yoldayım nidelim
Hamt eyle gel birlikte gidelim bülbül ey

HAZİN DERTLER

Dertler yakıcı bir sancı
Acılar yolcu kullar hancı
Ehil sabırlı cahiller isyancı
Acısız bir kul bulamadım

Dertli sineler yanar tüter
Bazı dertler ölümden beter
Tesellimize sabır hamt yeter
Dertsiz bir kul bulamadım

Elim dertler sinede duyulur
Hazin dertler sıraya koyulur
Yaralar sızlatır sineler oyulur
Yarasız bir kul bulamadım

Dertler imtihan kullar sıracı
Mülk yaratanın kullar kiracı
Sabırdır dertli kulların miracı
İmtihansız bir kul bulamadım

Vahim olaylar katar katar
Sinemizde nice dertler yatar
Olayların oku kalbimize batar
Tabip bir kul bulamadım

Dertler gelir kafile kafile
Hamt eyleriz namazda safile
Deva Mevla’dan kullar nafile
Deva bir kul bulamadım

Istıraplar yükseliyor ne çare
Dertler yakıyor kaldık biçare
Dertli kullara Mevla’m bir çare
Çare bir kul bulamadım

Sıkıntılar dayanılmaz bir acı
Mevla’dan gelen başımın tacı
Derdimi bilmez kardeş ne bacı
Sıkıntısız bir kul bulamadım

Mevla zengin kullar dilenci
Mutluluk kayıp acizler ilancı
Garipler masum binler şölenci
Dileksiz bir kul bulamadım

Hazin dertler sinelere ekilir
Derdimiz ancak sabırla çekilir
Nice sorunlar karşımıza dikilir
Çözen bir kul bulamadım

Dünya aldatıcı kullar plancı
Kullar fani nankörler yalancı
İnsanlık yağma cahiller talancı
Plansız bir kul bulamadım

Mevla’m lütfeyle dertler bitsin
Nimetinle kuşat sıkıntılar yitsin
Zamanın belası başımızdan gitsin
Ümitsiz bir kul bulamadım

Yanmasın garip anneler bacılar
İçimizi yakıyor bu hazin sancılar
Mevla’m yardım eyle bitsin acılar
Yanmayan bir kul bulamadım