İçeriğe geç

HAZİN DERTLER

Dertler yakıcı bir sancı
Acılar yolcu kullar hancı
Ehil sabırlı cahiller isyancı
Acısız bir kul bulamadım

Dertli sineler yanar tüter
Bazı dertler ölümden beter
Tesellimize sabır hamt yeter
Dertsiz bir kul bulamadım

Elim dertler sinede duyulur
Hazin dertler sıraya koyulur
Yaralar sızlatır sineler oyulur
Yarasız bir kul bulamadım

Dertler imtihan kullar sıracı
Mülk yaratanın kullar kiracı
Sabırdır dertli kulların miracı
İmtihansız bir kul bulamadım

Vahim olaylar katar katar
Sinemizde nice dertler yatar
Olayların oku kalbimize batar
Tabip bir kul bulamadım

Dertler gelir kafile kafile
Hamt eyleriz namazda safile
Deva Mevla’dan kullar nafile
Deva bir kul bulamadım

Istıraplar yükseliyor ne çare
Dertler yakıyor kaldık biçare
Dertli kullara Mevla’m bir çare
Çare bir kul bulamadım

Sıkıntılar dayanılmaz bir acı
Mevla’dan gelen başımın tacı
Derdimi bilmez kardeş ne bacı
Sıkıntısız bir kul bulamadım

Mevla zengin kullar dilenci
Mutluluk kayıp acizler ilancı
Garipler masum binler şölenci
Dileksiz bir kul bulamadım

Hazin dertler sinelere ekilir
Derdimiz ancak sabırla çekilir
Nice sorunlar karşımıza dikilir
Çözen bir kul bulamadım

Dünya aldatıcı kullar plancı
Kullar fani nankörler yalancı
İnsanlık yağma cahiller talancı
Plansız bir kul bulamadım

Mevla’m lütfeyle dertler bitsin
Nimetinle kuşat sıkıntılar yitsin
Zamanın belası başımızdan gitsin
Ümitsiz bir kul bulamadım

Yanmasın garip anneler bacılar
İçimizi yakıyor bu hazin sancılar
Mevla’m yardım eyle bitsin acılar
Yanmayan bir kul bulamadım

Kategori:ŞİİRLER

Bu yazı yorumlara kapalı.