İçeriğe geç

EN YÜCE EN BÜYÜK

En yüce büyük âlemlerin yaratıcısı ve sahibi Hz-Allah
En yüce insan peygamber efendimiz(sav)Hz-Resulullah
En yüce kitap rehberimiz Kur’an-ı kerim Hz-kelamullah
En yüce mabet muazzam mekân kıblemiz Hz-beytullah
En yüce abide ravza’i mutahhara makamı Hz-habibullah
Ne mutlu bu yücelere iman edip salih amel işleyenlere

En hak ve hakiki kelam ise kelime tevhid ile şahadettir
En hak ve hakiki nizam ise kanuni İslami’ye ile şeriattır
En hak ve hakiki mizan ise Hz-Kur’an hadis ile sünnettir
En hak ve hakiki hayat ise merhamet sadakat ile adalettir
Ne mutlu ilahi nizama ve mizana uyan ile kıymet bilene

En kıymetli icraat ise emri bil maruf ile cihattır
En kıymetli dost ise muttaki ilmü amel ile sıhhattir
En kıymetli güç ise gayretü azmi amaç ile cesarettir
En kıymetli zenginlik ise huzuru bir kalp ile kanaattir
Ne mutlu hamdı sabrı şükür eden ile kıymet bilene

En hayırlı meziyet ise şükrü sabrı hamt ile merhamettir
En hayırlı marifet ise düşmana üstünlük ile galibiyettir
En hayırlı maharet ise adil icraatlı yetki ile salahiyettir
En hayırlı mahiyet ise başarılı meşru imtihan ile icazettir
Ne mutlu hayır meziyet ile yaşayana ve kıymet bilene

En mukaddes mesleki uğraşı ise dürüstlük ile zanaattır
En mukaddes mülkü servet ise huzuru kalp ile kanaattir
En mukaddes vakit’i zaman ise leyle-i kadir ile beraattır
En mukaddes iş ve geçim kaynağı ise çiftçilik ile ziraattır
Ne mutlu dürüstçe huzurlu yaşayana ve kıymet bilene

En güzel ahlaki hat ise sünneti seniye ile İslamiyet’tir
En güzel ahlaki hal ise meşru düşünce ile hüsnüniyettir
En güzel ahlaki huy ise hoş görü ciddiyet ile samimiyettir
En güzel ahlaki hak ise helal kazanılan mal ile ganimettir
Ne mutlu güzel ahlak ile helal mal kazanıp kıymet bilene

En bariz ifade-i dostluk ise fedakârlık ile tam sadakattir
En bariz ifade-i rabıta-i bağ ise vefakârlık ile teslimiyettir
En bariz ifade-i müttakilik ise tasavvuf ile hak bir tarikattır
En bariz ifade-i mürşidi kâmil ise Kur’an ile sünnete riayettir
Ne mutlu ilmü takva tasavvuf ile yaşayıp ve kıymet bilene

En üstün mana-i zarafet ise vakarı tevazu ile bir şahsiyettir
En üstün mana-i âlem ise ilahi ilmi İslam ile kalbi sükûnettir
En üstün mana-i yiğitlik ise nefsi irade ile nefse hâkimiyettir
En üstün mana-i talimgâh ise ilmi Kur’an ile hadisi tedrisattır
Ne mutlu vakarı tevazu takva ile yaşayana ve kıymet bilene

Kategori:ŞİİRLER

Bu yazı yorumlara kapalı.