İçeriğe geç

GÜNÜMÜZ İNSANI VE ALDATMACA EĞİTİM SİSTEMİ

Kâinattaki tüm varlıkların, en değerli varlık olan insan için değeri var. Amma ve lakin en değerli varlık olan insan, değerini yitirince, bu değerlerin ne değeri var. Evet, günümüzde insanlık hızlı bir şekilde değerini yitiriyor. En değerli varlık olan insanı insan yapan değerleri koruyalım ki, en değerli varlık olan insanı koruyabilelim. Nasıl derseniz; âcizane şöyle deriz, her şey küçükten -çekirdekten- ve tabandan başladığı gibi, insanı da çekirdekten ve tabandan ele almak gerekir. Mesela milli eğitim diyoruz. Aslında eğitimin gözle görülür şekilde milli bir tarafı kalmadı sanırız. Çünkü bu sistemin oluşturduğu iktidarlar hep kendi inanç ve ideolojileri yönünde insanları ve insanlığı yönlendirmeye çalışıyorlar. Aslında bu milli değil o zaman hinli, yani hileli eğitim olmaz mı? Bizim milli ve manevi değerlerimiz Kur’an ve İslâm’dır. İslâm’ı öğretmediğiniz takdirde insan değerli varlık olmaktan çıkar, en büyük problem olur, yani PKK olur, eşkıya olur, anarşi olur, “hain” olur, artık ondan her türlü kötülük beklenir. Siz insanın ve insanlığın yaşama kılavuzu olan Kur’an’ı yasaklar, öğrenip, öğretip, doğru anlayıp ve anlatmazsanız, o zaman insan insanlıktan çıkar ve kan döken bir varlık olur. Bugün dünyanın her tarafında kan dökülmüyor mu? Hep güçsüz mazlumlar sömürülüp öldürülmüyor mu? Güçlü olan zayıfı ezmiyor mu? Yani şu medeni sayılan vahşi Avrupa’nın ve Amerika’nın vahşeti dünyayı kana bulamıyor mu? Rusya ve Çin aynı vahşeti uygulamıyor mu? Bu nasıl medeniyet, nasıl demokrasi, insanlık bunun neresi? Asıl medeniyet Osmanlı’da idi. Çünkü kendi bünyesine aldığı milletleri adalet ile hür bir şekilde idare ediyor, haksız savaş yapmıyor, asla sömürmüyor ve ezmiyordu. Ancak haksızlara ve zalimlere karşı savaşıyor adaleti sağlıyordu. Başarılı olmaları da Kur’an’a tam bağlı kalmalarıydı. Evet, şimdi gelelim bugünkü eğitim sistemine. (4 + 4 + 4) sistemi de bize aldatmaca geliyor. Hiç faydalı tarafı yok mu? Var, fakat aldatma tarafı daha çok. Çünkü beş buçuk yaşında çocuğu alıp on sekiz yaşına kadar tutacaksınız, bu yıllar içerisinde ne verip ne öğreteceğiniz de meçhul. İslâm ülkelerinde mecburi eğitim (5 + 3) o da kesintili olmalı. Din eğitimi yani ilmihal eğitimi mecburi olmalı. Beden, müzik, cinsellik ve bunun gibi eğitimler mecburi de, neden insanı insan yapan ilmihal eğitimi mecburi olmasın? Mecburi olsun istemeyenler istemiyoruz diye dilekçe versinler. O halde istemeyenlerin oranı asgariye düşer. İşin diğer bir aldatma yönü de beşeri bilgiler beş buçuk yaşında başlıyor da, ilmihal bilgisi neden on bir yaşında başlatılıyor? Yani on yaş üzeri, on yaşına gelmiş bir çocuğa Kur’an’ı biraz zor öğretebilirsiniz. Lütfen birbirimizi aldatmayalım, milletin gözünü boyamayın. Zaten bu millet uykuda. Ayrıca biz İslâm’a göre meşru eğitimin hiçbirine karşı değiliz ve olamayız. Biz isteriz ki herkes üniversite bitirsin ama İslâmi bilgilerle birlikte. Lakin eğitim ihtiyaca, zamana, zemine ve imkâna dayalı olmalı. Bir de işçi, memur, köylü, çiftçi ve küçük esnafın çocuğunu okutma gücü olmadığı gibi, din âlimi, hafız, fıkıh âlimi ve çiftçiye yardımcı eleman zanaatkârlara çırak lazım değil mi?

On sekiz yaşından sonra bu işleri çok zor yaptırabilirsiniz. Peki, onsekiz yaşına kadar okuyacak çocuklara devletin ne gibi desteği olacak ve bu çocukların can ve namus güvenliği nasıl korunacak oda meçhul. Deniliyor ki son dört yılı açıktan okuyabilir. Peki, açıktan okumak o kadar kolay ve bedava mı? Eski büyük İslâm âlimleri ve zanaatkârlar hep on iki yıl beşeri sistemin okulunda bu şekilde bu dersleri mi okumuşlardı? Bir de, on sekiz yaşına kadar kız erkek aynı sıralarda eğitim görerek dindar bir nesil nasıl yetişir? Bu da İslâm fıkhına çok aykırı değil mi? Ateşle barutu bir arada nasıl tutacaksınız ve cuma namazı için tekbir alınırken kadın anons yapıyor sevgili öğretmenler ve sevgili çocuklar ders başlamıştır! Bunlar namazla mükellef değil mi? Namazsız cumasız dindar nesil bu sistemle ancak bu kadar yetişir.12 yıllık mecburi eğitim bu İslâmi sakıncaları beraberinde taşımıyor mu? 12 yıllık diploma vermek önemli değil ki dünyevi, uhrevi, insani ve ahlaki değerleri öğretmek çok önemli. Ayrıca diploma insanlara iş ve aş vermiyor ki. Bizim âcizane tavsiyemiz şudur: Vatanı, çocuğunu ve insanlığı bugünkü şerlerden ve tehlikelerden korumak isteyenlerin sıbyan okullarına yani anaokullarına önem vermelerini öneririz. Çünkü çocuğa ilk ne verirsen o kafasına yer ediyor. Gerçi çökmüş sistemin yeni eğitim yasasına göre okuma yaşını beş buçuk yaşa çekmeleri halinde bu okulların iki yılını çalarak onu da bitiriyorlar ve yine bu hileli eğitimin çocuklarımıza fazla bir şey vereceğinden fazla ümitli değiliz. Bir de şu yanlış noktaya değinmek istiyoruz, bir defa ilköğretimde taşımalı ve vardiyalı sistem de çok yanlıştır. Çünkü burada asıl yapılması gereken şudur: Okullar toplu ve merkezi değil, her mahallenin ihtiyacını karşılayacak yakın mesafede olması lazım. Çünkü beş buçuk yaşındaki çocuğu karda ve kışta sabahın koyu karanlığında alıp serviste bir saat dolaştırdıktan sonra ancak okuluna ulaştırabiliyorsunuz. Servis parası olmayan ailelerin halini de düşünün. O halde tek vardiya kaçınılmaz bir zarurettir. Çünkü çocuk sabah dokuzda kahvaltısını yapacak sonra okuluna gidecek, sonra da akşam olmadan saat dört gibi evine dönecek. Yoksa taşımalı ve çift vardiyalı eğitim beş buçuk yaşındaki çocuğa ve hem de ailelerine en büyük zulümdür. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz, üniversite talebesini saat sekizde okula gönderiyor beş buçuk yaşındaki çocuğa zulmediyorsunuz. Adalet mi bu? Bir defa iş burada yanlış değil mi? Bir de ilkokul, orta ve lise birbirinden ayrılmalı çünkü orta, lise talebesi ne yapıyorsa ilkokul talebesi de ondan öğrenip onu yapıyor. Ayrıca on iki yıl mecburi eğitim acaba insanlığın cehaletini çözebilecek mi? Sanmıyoruz. Çünkü İslâmsız eğitimler cehaleti asla çözmez. Biz hep okumuş cahillerden çektik ve çekiyoruz. Sadece dünyevi tahsil yapmak cehaleti çözmüş olsaydı, Ebu Cehil devlet reisi idi. Neden efendimiz (s.a.s.) Ebu Cehil lakabını taktı? Demek ki tek yanlı okumak cehaleti çözmüyormuş ve çözmesi de beklenmemeli. Bu; hiçbir asırda mümkün olmamıştır, olmayacak ve olmaz da.

Kategori:ŞİİRLER

Bu yazı yorumlara kapalı.