İçeriğe geç

İŞTE ÖYLE OLA

İnsan odur ki işte öyle ola

Yükümlülüklerine hamil ola
Âlim odur ki ilmiyle amil ola
Mürşit odur ki sırra şamil ola
Mürit odur ki imanı kâmil ola
İşte insan öyle insan ola

Müslüman odur ki
Hakkı tuta batıl zail ola
Salih ameller ile fail ola
Şerre karşı hayra mail ola
Sünnet ile şefaate nail ola
İşte Müslüman öyle Müslüman ola

Mümin odur ki
Her kez elinden ve dilinden emin ola
İşinde ve rızkından meşru zemin ola
Tüm yaptığı işlerde güveni temin
Boş konuşmaya gıybetsiz la nemim ola
İşte mümin öyle mümin ola

Adam odur ki
İşini düşünüp yapa aklıselim ola
Ömrü boş geçirmeye ilmi talim ola
Her daim yerli yerince ilmi halin ola
Daima gazaptan kaçıp ahlaki halim ola
İşte adam öyle adam ola

Yiğit odur ki
Nefsi iradesine hâkim ola
Adalet üzerine hüküm ola
Salih ameller ile mukim ola
Derde deva hastaya hekim ola
İşte yiğit öyle yiğit ola

Edip odur ki
Sabır gösterip kabın taşmaya
İleri gidip asla haddin aşmaya
Ayık ola doğrudan hiç şaşmaya
Kendini bile cahil ile dalaşmaya
İşte edip öyle edip ola

Abid odur ki
Hep takva ile devam ede ibadete
Daim bağlı kala kitap ve sünnete
Topluma girip örnek ola ümmete
Geceyi yarıya bölüp kalka nöbete
İşte Abid öyle Abid ola

Arif odur ki
Rencide olmaya dövülmeden soyula
Yanlışlardan kaçıp hak yola koyula
Basiretli ola hataya düşmeden ayıla
Aklını iyi kullana salihlerden sayıla
İşte arif öyle arif ola

Sofi odur ki
Her halükârda teslimiyet göstere
Amelinde ihlâs ve samimiyet göstere
Dosta tebessümle hüsnüniyet göstere
Düşmana vakar ile hassasiyet göstere
İşte sofi öyle sofi ola

Reyisül imam odur ki
Görevinde tam sadakat göstere
Mesleğinde tam liyakat göstere
İşlerinde tam muvafakat göstere
Yetersiz kalınca feragat göstere
İşte reyisül imam öyle imam ola

Kategori:ŞİİRLER

Bu yazı yorumlara kapalı.