İçeriğe geç

Nusret Ertem Yazılar

Adalet Her İşin Başı

Adalet olmalı her işin ilk başı
Müslümanın her işte mihenk taşı
Dünya ve ahiret her işinde yoldaşı
Adalet olmalı mutlaka her işin başı
İnsanlığın güvenliği için mihenk taşı
Zenginin kışlık sarayı yazlık evi var
Kiminin kışlık dairesi yazlık köyü var
Zekât verin ey zenginler fakirin neyi var
Adalet olmalı mutlaka her işin başı
İnsanlığın güvenliği için mihenk taşı
Sinsice geçirdiler ihanet nice yasaları
Dertleri koltuk, makam, kasa ve masaları
Bu işbirlikçilerin hiç yok mu hesap tasaları
Adalet olmalı mutlaka her işin başı
İnsanlığın güvenliği için mihenk taşı
Sömürücüler önce uyuşturup, sırtını oğar
Sonra okşayıp alıştırır artık rahatlıkla sağar
Sömürme taktiği alırken kurt, verirken zağar
Adalet olmalı mutlaka her işin başı
İnsanlığın güvenliği için mihenk taşı
Ey İslam âlemi mazlumlar çaresiz yakınıyor
Amma hala! İslam ülke yöneticileri bakınıyor
Hem de kaygısız ve sorumsuz bir tavır takınıyor
Adalet olmalı mutlaka her işin başı
İnsanlığın güvenliği için mihenk taşı
Nerede bağımsız yargının savcıları, hâkimleri
Bu kadar şâibeden sonra bu kurumun mukimleri
Sadece garibanlar üzerinde mi bunların hükümleri?
Adalet olmalı mutlaka her işin başı
İnsanlığın güvenliği için mihenk taşı

Adalet Kalktı Rafa

Medya matik olmuşsa bir millet
Ufkunu kaplamıştır her türlü illet
Artık peş peşe gelir, bin türlü zillet
Eh ister hakkı anlat ister ninni dinlet
Zengin sürer sefa, fakir çeker cefa

Adalet katledilip hükmü kalkınca rafa
Sömürücü zalimler sürüyor zevk-ü sefa
Garibanlar çekiyor dert, sıkıntı, çile, cefa
Hal böyle olunca çoğunluk zalimi mûdâfa
Zengin sürer sefa, fakir çeker cefa

Ey adalet sende ne şekil belli ne cemal
Sen tüm işlerimizde olmalısın ana temel
Olmazsa olmaz, her işin başı önemli amel
Ancak adalet ile tüm işlerimiz bulur kemal
Zengin sürer sefa, fakir çeker cefa

O toplum iflah olmaz olmuşsa, faize aşina
Haram karışmıştır suyuna, ekmeğine, aşına
Helal kazanıp sahip değilse toprağına taşına
Beklesin daha nice türlü, belalar gelir başına
Zengin sürer sefa, fakir çeker cefa

Eğer bir millet sade dünyayı almışsa kafaya
Gaflete düşüp dalmışsa çılgınca zevke sefaya
Bela ve musibete duçar olup düşmüştür tufaya
Bir düşer ise tufaya katlanır nice sıkıntı, cefaya
Zengin sürer sefa, fakir çeker cefa

Adli Dengeler (2)

ABD ye uydu kolumuzu bağladı koydular kotayı
Avrupa deyip ölçüsüzce ithalatta artırdılar potayı
Uydular Amerika, Avrupa, İMF ye şaşırdılar rotayı
Ticari dengeler bozulunca pek tutturamazlar notayı

Yabancı sermaye hâkim çalışırız boğaz tokluğuna
Kitleri peşkeş çekti hep takıldılar otorite boşluğuna
Milyonlar boş gezer arar durur yanarlar iş yokluğuna
İdari dengeler bozulunca bahaneleri gider çokluğuna

Dürüst liyakatli başlar tayin edip toplayıp dermediler
Torpil ile ehliyetsiz kadrolar aldı işi ehline vermediler
Kurumlar içinde soygun ve ihanetinin farkına ermediler
Ahlaki dengeler bozulunca hatalarını da hiç görmediler

Birliğimiz, beraberliğimiz bozuldu olduk şucu, bucu
Derin endişemiz var dostlar kurtlara kaptırdık pabucu
Artık kendimize gelelim, zalimlerin eline geçti ipin ucu
İlmi dengeler bozulunca batağa gider bu yolun sonucu

Türkiye ve orta doğuyu işgal planıdır boplar, bipler
Başımıza gelecekleri iyi bilelim canilerin elinde ipler
ABD yetmedi şimdi Avrupa da başladı yakın takipler
Akli dengeler bozulunca ilacı yok ki ne yapsın tabipler

Sade şekil değil insan bir bütündür ruh ile bedenden
Hayvan üstün nice kendini şekilde insan zannedenden
Daha çok şanslı ve akıllıdır hüsran batağın- a gidenden
İnsan ruhaniyettir ibaret değil ki Şekil den ve bedenden

Ormanda yaşayanlar bile ehildir rabbini bilmeyenden
Yabanlar dahi edeplidir insan diye ceddini bilmeyenden
Mahlûkat dahi çok terbiyelidir nice haddini bilmeyenden
Edebi dengeler bozulunca korkulur kendini bilmeyenden

Adaletler (2)

Sindirilmiş konuşamayan, diller ağlasın
İnsanlık dışı zulme insanlar, cinler ağlasın
Esaret altında olan milyonlar, binler ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Yanlış üzerine kurulmuş misaklar ağlasın
Haksız hukuksuz zalimane yasaklar ağlasın
Haksızca hücrede çürütülen tutsaklar ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Oyun uğruna zulme uğramış binler ağlasın
Küfrün bekası yok zulmeden hainler ağlasın
Mutlak hesap verecek adi zalim hinler ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Haksızca yok edilmiş iyilik ihsanlar ağlasın
Düşüncesini dile getiremeyen lisanlar ağlasın
Özgürce fikir beyan edemeyen insanlar ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

İmkânını kaptırmış aptal, enayiler ağlasın
Zalimlerin elinde kurumlar, sanayiler ağlasın
İnsanlar üzerinde nice vahşice deneyler ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Yıkılmış virane olmuş köyler, iller ağlasın
Açmadan solmuş lale, sümbül, güller ağlasın
Bahçede gülüne hasret kalmış bülbüller ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

İslam ve insanlığa fayda vermeyen ilimler ağlasın
İlmini hapsedip anlatıp öğretmeyen âlimler ağlasın
Bir gün hesap sorulur işte o zaman zalimler ağlasın
Zalimin zulmünde kalan kullar ağlasın

Ey Âdemoğlu (3)

İhanetler ile Darbeler Alıp Çaresiz Kalınca
Dengin Bil Kayıp Şarampole Girince
Cesaret Göster. Aczile Ağlayıp Gitme

Tümden Yıkılırsın Kendini Bırakıp Salınca
Çizgini Bil Hemen Dön Yanlış Yola Girince
Metanet Göster, Yürekleri Dağlayıp Gitme

Bin Bir Dertler İle Yoğrulup Yükünü Alınca
Seddin Bil Yanılırsın Karambole Girince
Maharet Göster, Kin Bağlayıp Gitme

Hepten Aldanırsın Dünyaya Derin Dalınca
Fevkin Bil Şükreyle Doğru Yola Girince
Asalet Göster. Çağlayıp Gitme

Unutma! Fani Âlemden Göçeceksin
Sevenlerinden Ayrılıp Kabre Gireceksin
Kabirden Kalkıp İlahi Huzura Geleceksin
Burada Yaptığını Mutlak Orada Göreceksin
Asla Hiç Şüphesiz Bunu da Böyle Bileceksin
Çaresiz Mutlak Bir Gün Hesap Vereceksin

Ey Âdemoğlu (1)

Kibirle Büyük Konuşma Yürü Hak Yolunca
Akdin Bil Tut Sırrın, Tâ ki Menzile Erince
Cezbe Düşüp Beyan Etme

Rahatı Saltanat İle Nimeti Bol Bulunca
Haddin Bil, Şükreyle Yerli Yerince
Zevke Düşüp Tuğyan Etme

Dertler Musibetler, Sıkıntılar İle Dolunca
Hamdın Bil, Sabreyle Gereğince
Acze Düşüp İsyan Etme

Nimet ve Musibet İle İmtihan Olunca
Rabbin Bil, Düşün Biraz Derince
Gaflete Düşüp Ziyan Etme

Unutma, Sen Bir İnsansın, Öleceksin
Mutlak Mahşere Geleceksin
Bir Gün Hesap Vereceksin

Nefis ve şeytan

Kiminin aklı nefsin hizasında
Kiminin aklı cennetin sefasında
Kiminin de aklı rabbinin rızasında
Ey asi nefis yolun yanlışın hizasında

Ey asi nefis ne çektim senin elinden
Asla hiç anlamadın benim halimden
Sen çok daha zalimsin nice zalimden
Ey asi nefis çok çektim senin elinden

Nefisle şeytan ne zalim düşmandır
Bu ikili melun birbirine danışmandır
Bunlara uyan dünya ve ahiret pişmandır
Ey asi nefis senin dostun bana düşmandır

Ey asi nefis senin amelin şeytanın yolunda
Hep karşıma çıktın melun şeytanın kolunda
Senin gözün hep fani dünyanın para pulunda
Ey asi nefis senin aklın hep şeytanın yolunda

Nefisle şeytan birbirine yol gösteren radar
Bu ikili zalim şer işlerde birbiriyle alakadar
Hiç kimse kimseye zarar veremez nefsi kadar
Ey asi nefis senin işlerin hep şeytanla alakadar

Nefisle şeytan kötülükte birbirine yol açandır
Tüm kötülükleri körükleyip iyilikten kaçandır
Tüm iyiliklerden uzak hep kötülükler saçandır
Ey asi nefis senin yolun daim başa bela açandır

Nefisle şeytan kötülükte birbiriyle yarışandır
Bunlara uyanlar ise dünya ve ahiret perişandır
Uymayanlar ise dünya ve ahiret felaha erişendir
Ey asi nefis senin fikrin daim şeytanla yarışandır

Eşrefi Mahluk İnsan

Evvelen eşrefi mahluk insanın kıssası
Başta habibullah efendimiz özü ve esası
Kainatın yaratılış müsebbibi ve hulasası
En mütekâmil kitap kur’ andır ana yasası

Saniyen peygamber efendilerimiz cümle Âli izam
Onların tümünün izlediği yol ilahi yüce bir nizam
Cümlesinin âli Hayatı ilahi kanun kural bir intizam
Odak noktası en mukaddes mekân kâbe’i muazzam

Salisen Hz. Âdemden efendimize dek ashabi veli
Hülafa’i raşidin Hz. ebu Bekir ömer Osman ve âli
Hasan Hüseyin efendimiz ehli beyt oniki imam veli
Nice hikmete şamildir onların üstün meziyeti ve hali

Rabiân O büyükler ki kıymetlidir onların serisi
Çok Yüksektir makamları peygamberlerin varisi
Semada ki parlak Yıldızlar gibidir onların her birisi
Asrın Müceddidi Efendi hazretleri ilim ve takva harisi

Beni Âdem

Ya rab biz aciz kulların sıradan
Günahkârız lakin sensin yaradan
Affeyle günahla gönderme buradan
Zatı cemalini görmek isteriz muraden
Lütfü ihsan eyle perdeler kalksın aradan

O büyükler ki Mevlanın gözdesi
Onların derdi ne cennetin sefasında
Ne de korkutucu cehennem cezasında
Onların derdi ancak Mevlanın rızasında
İşin özü ve sırrı ancak Mevlanın rızasında

İnsan öyle ilginç bir varlıktır ki
Kimi esfele safilinde kimi arşı alada
Kimi zevk’ü sefada kiminin başı belada
Kimi geçim için gurbette kiminin aşı sılada
Hepsinin kaderi rızkı ve işi ancak hak’te âlada
Kimi avam cahil kiminin ilmi fevki alada
Kimi ekmek bulamaz kiminin işi harikulada
Kimi geçim derdinde kiminin geliri pek alada
İşin hikmeti Âlemlerin rabbi olan aliyyül âlada

Kimi mütevazi alçak gönüllü kiminin aklı havada
Kimi iyilik ihsan düşünür kiminin aklı nefsi hevada
Kimi dünya derdinde kiminin aklı Cennetül Meevada
İşin sırrı ve hikmeti ancak kâinatın sahibi yüce Mevlada

MANALI SÖZLER (1)

ÖNCE VE SONRA
Önce akıl sonra nakil
Önce iman sonra cihan
Önce can sonra canan
Önce asil sonra usul
Önce hasıl sonra fasıl
Önce amaç sonra amel
Önce ilim sonra talim
Önce selam sonra kelam
Önce biat sonra itaat
Önce biat sonra riyaset
Önce itikat sonra ibadet
Önce itaat sonra imamet
Önce kifayet sonra icazet
Önce kitap sonra sünnet
Önce sünnet sonra icmaat
Önce icmaat sonra i.ümmet
Önce teşkilat sonra techisat
Önce sıhhat sonra cihat
Önce cihat sonra rahat
Önce şeriat sonra tarikat
Önce tatbikat sonra tebligat
Önce tebligat sonra tembihat
Önce meşruiyet sonra maddiyat
Önce imkân sonra mekân
Önce mekân sonra iskân
Önce emek sonra yemek
Önce nefsine sonra nesline
Önce nesline sonra hepsine