İçeriğe geç

SEN BİRSİN YÜCE ALLAHIM

Sen yücelerden yücesin
En büyük en yüce sensin
Tüm ganilerden en ganisin
Çok ganisin yüce Allah’ım

Tüm varlıkları yaratansın
En büyüksün âliyyül âlâsın
Rahman ve Rahim Mevlasın
Rabbil âlemsin yüce Allah’ım

Yücesin büyüksün bir teksin
Her şey fani baki tek gerçeksin
Ortağın benzerin yok sen teksin
Büyüksün Ehâdsin yüce Allah’ım
Tüm bu kâinat senin eserin
Nicedir kâinattaki hikmetlerin
Senin hikmetlerin derin mi derin
Kâinatın Malikisin yüce Allah’ım
On sekiz bin âlemi yaratan
Daima görüp gözetip kuşatan
Yediren içiren koruyup yaşatan
Âlemlerin hâlikisin yüce Allah’ım

Tüm varlıklara emir buyuran
Emirlerini yasaklarını duyuran
Bütün canlıları yedirip doyuran
Razzakul âlemsin yüce Allah’ım

Birliğine tüm kâinatı delil eyleyen
Dilediğin aziz dilediğin zelil eyleyen
Kimin ömrünü uzun kimin kalil eyleyen
Sevdiklerin Halil eylersin yüce Allah’ım

Ancak tüm ibadet ve taat sanadır
Tüm övgüler şükür ve hamt sanadır
Habibinin izinde iman ve itikat sanadır
Sen tek malik’ül mülksün yüce Allah’ım

Âliyyül âlâsın büyüklüğün sonsuzdur
Bütün yarattıklarına iyiliğin sonsuzdur
Ebediyyül ebedsin ebediliğin sonsuzdur
Ezeli ve ebedi tek sensin yüce Allah’ım

Tüm Canlılara merhametin sonsuzdur
Bütün yarattıklarına rahmetin sonsuzdur
Ahirette sevdiklerine niğmetin sonsuzdur
Acıyan ve koruyan sensin yüce Allah’ım

Yüce adaletin ve hikmetin sonsuzdur
Tasarım ve yaratıcı kudretin sonsuzdur
İlmin iraden adalet kuvvetin ve sonsuzdur
Kuvvet kudret sahibi sensin yüce Allah’ım

İnanan ins’ü cin ve melekler seni tasdik eder
Kâinattaki tüm varlıklar daim seni tespih eder
Tüm noksan sıfatlardan yüce zatını tenzih eder
Noksan sıfatlardan münezzehsin yüce Allah’ım

Kategori:ŞİİRLER

Bu yazı yorumlara kapalı.