İçeriğe geç

İÇİM KAN AĞLIYOR

İçim kan ağlıyor çıkıp haykırmak istiyorum,
Vatan hainlerinin karşısına durmak istiyorum,
Zulüm ve ihanetin hesabını sormak istiyorum,
Zulmün hesabını sormak için uyanalım arkadaş!

İnsanlık âlemini bu zulümden beri istiyorum,
Biz İslam âleminin layık olduğu yeri istiyorum,
Bu nesil zillete düştü Osmanlı’yı geri istiyorum,
Sömürüden kurtulabilmek için uyanalım arkadaş!

İnsanlık batakta adaleti sağlamak istiyorum,
Çok ezildik artık kükreyip çağlamak istiyorum,
Ne çare elimiz bağlı hıçkırıp ağlamak istiyorum,
Ağlamak çare değildir ağlama uyanalım arkadaş!

Çıkarları uğruna birbirine düşürdüler vatandaşı,
Nerede bir mağdur görsem yanar yüreğimin başı,
Millet neden anlayamıyor bu oyunu çirkin savaşı,
Bu sinsice oyunu anlamak için uyanalım arkadaş!

Söylemleri başka, icraatları başka, bakışları şaşı,
Boş vaat ve yalan sözler ile aldatıyorlar vatandaşı.
Hesapları sadece gayri meşru ihale ve rantiye dalaşı,
Yalan vaatlere aldanmamak için uyanalım arkadaş!

Millet perişan, bozuldu yurdun dengeleri ve havası,
Acep kime yaradı sahiller ormanlar ve Harran Ovası,
Kıyamete kadar sürecek İslam’ın hak ve haklı davası,
Gerçek hak davamızı savunmak için uyanalım arkadaş!

Aldanıp satılanlara anlatsan anlamaz, dönmez özüne,
İnanılmaz hain ikiyüzlü riyakâr münafıkların sözüne,
Umursayıp aldırmazlar, yuhalanıp tükürsen de yüzüne,
Aldanmış hainlere aldanmamak için uyanalım arkadaş!

Koltuk ve rant uğruna nice birçok cevherleri yaktılar,
Hırsız arsız hainlere kucak açıp dürüstleri hapse tıktılar,
Talancı zalimlere eğilirken, mazlumlara tepeden baktılar,
Bu zalimlere karşı dik durabilmek için uyanalım arkadaş!

Seçim meydanlarında eşarp taktı, başörtüsü bağladılar,
Milleti aldatıp kendileri ve yandaşlarına çıkar sağladılar,
Mağdurlarla değil de, neden mason yandaşlarıyla ağladılar?
Cani siyonist tuzağından kurtulmak için uyanalım arkadaş!

Ne acayip iştir, aldanıp kardeşini katletti aptal caniler
Kendine çukur kazıp parmağıyla gözünü çıkardı deliler
Şehit ile tekbiri birbirinden ayırdı cahil ve yobaz valiler
Cani ve cahillere engel olabilmek için uyanalım arkadaş!

Bize gerici diyorlar, hayır gayemiz ilimde ileri gitmek,
Tarihte Hazreti Ömer efendimizin adaletini icra etmek,
Asıl bunlar gericidir gayeleri bizi cahiliye devrine itmek,
Cehalet ve zulme karşı durabilmek için uyanalım arkadaş!

Müslümanlara yarasa dedi, köstebek misali cahil birileri,
İslam ışığından nasibini almayanların ölü gibidir dirileri,
Bu kervan yürür, ömür boyu konuşsa da bunların sürüleri,
İslam karşıtı hainler çoğalıp azdırmadan uyanalım arkadaş!

Vatan yağma oldu hırsızlık mı dersin, soygun mu, talan mı?
Söyleyin öyle ise bu olanlar ve olaylar yanlış mı, yalan mı?
Herkes masum da suçlular sadece dürüst ve temiz kalan mı?
Dürüst temiz ve başların dik kalması için uyanalım arkadaş!

Hırsız ve talancılar her zaman olduğu gibi bugün de başta,
Soygun, zulüm, kaçakçılık, baskı ve yasakçılık hep revaçta,
Yine siyonist ve yandaşları rol aldı, bu sinsice gizli savaşta,
Çirkin oyunu ve sinsi savaşı bozmak için uyanalım arkadaş!

Tek tip insan diyerek halkımızı laiklik kalıbına koydular,
Gözümüzü boyayıp, kafamızı karıştırıp ceplerimizi soydular,
Hak ve haram yemekten ne utandı, ne usandı, ne de doydular,
Bizler de bu zillete ve illete düşmemek için uyanalım arkadaş!

Tarihini bilmeyen cahiller inadına batı batı diye tutturdular,
Bize öz ananemizi, benliğimizi ve geçmişimizi unutturdular,
Cehaleti, illeti çirkinlik ve şirreti medeniyet diye yutturdular,
Medeniyet dedikleri şey böyle değil bilesin uyanalım arkadaş!

Din, namus, iffet, hayâ, onur ve ahlakı bir kenara attılar,
Medeniyet ve çağdaşlık diye kadın erkeği birbirine kattılar,
Bütünüyle ahlaki ve manevi değerlerimizi maddeye sattılar,
Maddi manevi değerlerimizi korumak için uyanalım arkadaş!

Çağdaş, medeni, Müslüman geçindi sahtekârlık yaptılar,
İslam’ın adını irtica, gerici, mürteci koyup şeytana taptılar,
Doğru hak yolu bırakıp, sonu hüsran olan bataklığa saptılar,
Biz de hüsran bataklığına düşmemek için uyanalım arkadaş!

Müslüman’ım diyor isen icraatını göster, rükû secdeye eğil,
Onurlu geçmişini, inancını, aslını unutup da etme küfre meyil,
Bu çirkin yanlışlar demokrasinizde yok, hele İslam’la hiç değil,
Demokrasi böyle değil bu oyunu bozmak için uyanalım arkadaş!

Kan ağlıyor gönlümüz, gülmez oldu yüzümüz, buruk içimiz,
Eğer İslam var diyorsanız, böyledir inancımız ve dini açımız,
Nerede din ve vicdan özgürlüğü, zorla açılıyor baş ve saçımız,
Tek gerçek dini anlayıp yaşayabilmek için uyanalım arkadaş!

Bizi uyuşturdular, nice pis ve çirkin amellerine aldanasın,
Eğer şuurlu dost eliyle yaraları saramıyorsan, bırak kanasın,
Bak hele ey arkadaş, endişemiz var, söyle sen kimden yanasın?
Yeter artık hey bitsin bu uyuşukluk ve gaflet uyanalım arkadaş!

Hak Teala nimetini artırdı, nankör kullar azdıkça azdı,
Hamt ve şükürsüz isyan edip cehennem çukurunu kazdı,
Hak Teala hayır murad eder, şerri kul isteyince Hak yazdı,
Musibet ve şerlere duçar olmamak için uyanalım arkadaş!

Bunların hangi birisini yazayım yazmakla bitmez ki,
Kalpleri mühürlenmişlere ne dersen de fayda etmez ki,
Mevla’ya sığınalım onun gücüne hiç bir güç yetmez ki,
Fazla şey söylemeye gerek yok artık uyanalım arkadaş!

Bilmem ne oldu bize, aslanlar yatağına konmuş kediler,
Bu şehit benim şehidimdir, tekbirle gömdürmem dediler,
Bu ne mantık arkadaş, perhizli iken naneli turşu yediler,
Bu makamları ehline verebilmek için uyanalım arkadaş!

Ümitliyiz sömürü ve zulüm düzeni böyle gitmeyecek,
Haklıya engel olmaya hiçbir zalimin gücü yetmeyecek,
Zulmeden hain zalimleri cehennem şiddetle bekleyecek,
Haksız zalimleri anlayabilmek için uyanalım arkadaş!

Asla yere bakamayız, dik ve yüksek durmalı başımız,
Kesilse de suyumuz, ekmeğimiz, istihkakımız aşımız,
Kırılsa da kolumuz, bacağımız, parçalansa da naşımız,
Din namus ve bayrağı korumak için uyanalım arkadaş!

Kategori:ŞİİRLER

Bu yazı yorumlara kapalı.